Digwyddiadau iasol yn y Cymin

Tŷ Crwn y Cymin yn Nhrefynwy, De Cymru

Mae’r berl hon ar y bryn yn cael ei thrawsnewid dros hanner tymor wrth i ni baratoi ar gyfer gweithgareddau iasol, digwyddiadau brawychus a digon o hwyl Calan Gaeaf i’r teulu yn y Cymin.

Os ydych chi’n teimlo’n ddewr, camwch i mewn i Goedwig Beaulieu a dilyn y llwybr Calan Gaeaf. Cadwch lygad allan am sgerbydau ac ambell eitem fwganllyd arall – gallai fod unrhyw beth yn y goedwig!

Os hoffech gael profiad llai dychrynllyd, ymunwch â ni yn y Tŷ Crwn i fwynhau celf a chrefft a chreu mwgwd ystlum, bandiau ystlum neu het ystlum fendigedig. Fel arall, gallech roi cynnig ar ychydig o liwio creadigol neu ein chwilair Calan Gaeaf.

Dewch draw am sbort a sbri – gwisgwch eich gwisg Calan Gaeaf orau! Mae croeso i gŵn ar dennyn hefyd.

Pris​

  • ​Rhaid talu’r ffi fynediad arferol i’r Tŷ Crwn
  • £2 y plentyn am y gweithgareddau Calan Gaeaf gyda gwobr i bawb sy’n cymryd rhan