Mwynhewch yr awyr iach yn y Cymin

Y Tŷ Crwn a'r coed yn y Cymin, Trefynwy, Cymru

Mae'r Cymin, ger Trefynwy yn lle arbennig i ymlacio am ychydig o oriau. Dewch yma i fwynhau’r golygfeydd godidog, y tiroedd hamdden prydferth a'r daith gerdded hyfryd drwy'r coetir.

Paradwys y picnic

Ysbrydolwyd y Cymin gan bicnics fwy na 200 mlynedd yn ôl pan ffurfiodd grŵp o foneddigion lleol glwb picnic. Roedden nhw’n ymweld â'r Cymin bob dydd Mawrth.

Gan eu bod am gynnal eu picnics boed law neu hindda fe wnaethon nhw adeiladu'r Tŷ Crwn, ac yna crëwyd y tiroedd hamdden trawiadol.

Heddiw mae'r Cymin yn dal i fod yn llecyn perffaith i roi blanced ar y llawr a mwynhau darn o gacen.

Chwa o awyr iach

Mae'r Cymin yn lle arbennig am lawer o resymau, gan gynnwys y golygfeydd gogoneddus tua'r gorwel. Yn wir, dyma un o'r rhesymau y gwirionodd gwŷr bonheddig Clwb y Cymin ar y llecyn hwn ac adeiladu'r Tŷ Crwn ar gopa'r bryn, sy'n 245m (800 troedfedd) o uchder.

Ar ddiwrnod clir gallwch fwynhau golygfeydd panoramig i lawr Dyffryn Gwy, tua'r Bannau Brycheiniog ac i Fryniau Malvern. Ceisiwch ddod o hyd i Ben-y-Fan - mynydd uchaf de Prydain.

Mae’r golygfeydd gwych dros y dirwedd hon yn gychwyn a gorffen delfrydol i daith gerdded hamddenol o amgylch Coedwig Beaulieu, sy'n rhan o Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Dyffryn Gwy.

Gemau ar y lawnt

Fel mae'r enw'n ei awgrymu, mae'r lawnt fowlio a'r tiroedd hamdden eraill wedi cael eu defnyddio i chwarae gemau ers iddynt gael eu creu, a heddiw rydyn ni'n parhau â'r traddodiad hwnnw.

Gallwch logi gemau lawnt amrywiol yn y Tŷ Crwn, gan gynnwys dartiau enfawr, Jenga enfawr, Kubb (gêm y Llychlynwyr) a croquet.

Mae tiroedd y Cymin ar agor bob diwrnod o'r flwyddyn, a gallwch eu defnyddio'n rhad ac am ddim. Gallwch logi eich dewis chi o gemau lawnt pan fo'r Tŷ Crwn ar agor rhwng mis Mawrth a mis Hydref.