Y Nadolig yn Nhŷ Tredegar

Bachgen yn gwneud perbeli

Cofleidiwch hwyl yr ŵyl wrth i ni wisgo’r tŷ yn ei addurniadau traddodiadol a’i lenwi â cherddoriaeth a miri – bydd yn brofiad Nadoligaidd hudol.

Traddodiadau hen a newydd

Mae gan bawb eu ffordd eu hunain o groesawu’r Nadolig ac eleni yn Nhŷ Tredegar byddwn yn dathlu traddodiadau Nadolig y gorffennol a’r dyfodol.

Teithiwch drwy amser gyda ni wrth i ni wisgo ein plasty, sy’n dyddio o’r 17eg ganrif, mewn addurniadau traddodiadol; garlantau a thorchau, a choeden Nadolig yn disgleirio ym mhob cornel.

Gwnewch ddymuniad y Nadolig hwn
Mam yn rhoi dymuniad ar y goeden ddymuniadau
Gwnewch ddymuniad y Nadolig hwn

Crwydrwch drwy hanes gan greu perbelen, rhoddion les a chadwyni papur di-ri a thwymo gyda gwydraid o win cynnes a mins pei.

Ymunwch â’r traddodiad yn Nhŷ Tredegar o hongian dymuniad ar y goeden ddymuniadau hudol a chanwch nerth eich pen gyda phawb arall yn y Parlwr Newydd.

Cewch flas ar y dawnsfeydd masgiau mawreddog a drefnwyd gan Charles Morgan a phrofi noswyl Nadolig yn ystafelloedd gwely’r.

Addurniadau disglair yn yr Ystafell Euraid
Mwgwd addurniadol yn hongian o goeden Nadolig
Addurniadau disglair yn yr Ystafell Euraid

Helpwch i wneud y Nadolig hwn yn Nadolig i’w gofio i rywun llai ffodus

Eleni byddwn yn parhau â’n traddodiad newydd o droi ein Pantri Cig yn lle i chi roi anrheg. Byddwn yn gweithio mewn partneriaeth â banciau bwyd ac elusennau lleol sy’n rhoi bwyd a dillad i bobl llai ffodus i geisio torri’r cylch tlodi.

Rydym yn annog pawb i ddod ag eitem i’w rhoi i’r casgliad, y byddwn wedyn yn ei roi i elusen mewn da bryd erbyn y diwrnod mawr.

Dewch i hongian eich pelen Nadolig eich hun wrth fynd am dro drwy’r gerddi
Bachgen yn hongian pelen Nadolig yn y gerddi
Dewch i hongian eich pelen Nadolig eich hun wrth fynd am dro drwy’r gerddi

Dianc rhag y dorf y Nadolig hwn

Mae ein hymweliadau ganol wythnos yn gyfle i chi brofi rhyfeddod y Nadolig yn Nhŷ Tredegar ar eich liwt eich hun – byd gwahanol i brysurdeb y penwythnosau.

Rhyfeddwch at yr addurniadau arbennig wrth i chi ymweld â phob ystafell unigol a mwynhewch siocled poeth traddodiadol a chacen goch flasus cyn ei throi hi am Ystafelloedd Te’r Bragdy am fagét Nadoligaidd neu sleisen o gacen.

Bydd y teithiau’n rhedeg ar yr awr o 12pm i 4pm a rhaid cadw lle ymlaen llaw ar-lein yma. Dim ond ar y penwythnosau y cynhelir y gweithgareddau ymarferol a bydd y gerddi ar gau ganol yr wythnos.

Teithiwch yn ôl drwy amser yn y Lolfa
Addurniadau traddodiadol yn y Lolfa
Teithiwch yn ôl drwy amser yn y Lolfa

Y Manylion

  • Dyddiadau: 24-25 Tachwedd, 28 Tachwedd-2 Rhagfyr, 5-9 Rhagfyr, 12-16 Rhagfyr. 19-22 Rhagfyr. *Cofiwch - bydd Siôn Corn yn gorffwys ar y penwythnosau.
  • Amser agor (penwythnosau yn unig):  10.30 - 4pm (mynediad olaf am 3pm, bydd y gweithgaredd creu perbelen yn gorffen am 3pm).
  • Prisiau (penwythnosau yn unig): Bydd angen talu’r prisiau mynediad arferol. I ymweld â Siôn Corn bydd angen talu £4 arall fesul plentyn (rhaid cadw lle ymlaen llaw), ac mae’r perbelenni’n costio £1.50 yr un.
  • Pethau ychwanegol: Mae lle i barcio pramiau wrth y fynedfa i’r tŷ.
Dysgwch am Nadoligau’r gorffennol
Dawns y Gweision, a gynhaliwyd yn Neuadd y Gweision yn Nhŷ Tredegar

Teithiau Nadoligaidd

Yn berffaith ar gyfer y rhai hynny sy’n dymuno dianc o fwrlwm y penwythnos, mae’n Teithiau Nadoligaidd yn rhoi’r cyfle i ddysgu mwy am draddodiadau Nadoligaidd y teulu Morgan. Cewch hefyd fwynhau gweld y tŷ wedi’i addurno yn ei wychder Nadoligaidd.

Mwynhewch daith gerdded aeafol ar lan y llyn