Y Nadolig yn Nhŷ Tredegar

See lavish decorations at Tredegar House this Christmas

Cofleidiwch hwyl yr ŵyl wrth i ni wisgo’r tŷ yn ei addurniadau traddodiadol a’i lenwi â cherddoriaeth a miri – bydd yn brofiad Nadoligaidd hudol.

Mae gan bawb eu ffordd eu hunain o groesawu’r Nadolig ac eleni yn Nhŷ Tredegar byddwn yn dathlu traddodiadau Nadolig y gorffennol a’r dyfodol.

Teithiwch drwy amser gyda ni wrth i ni wisgo ein plasty, sy’n dyddio o’r 17eg ganrif, mewn addurniadau traddodiadol; garlantau a thorchau, a choeden Nadolig yn disgleirio ym mhob cornel.

Cewch flas ar y dawnsfeydd masgiau mawreddog a drefnwyd gan Charles Morgan ar Nos Ystwyll a phrofiad o noswyl Nadolig y teulu yn yr ystafelloedd gwely.

Helpwch i wneud y Nadolig hwn yn Nadolig i’w gofio i rywun llai ffodus

Eleni byddwn yn parhau â’n traddodiad newydd o droi ein Pantri Cig yn lle i chi roi anrheg. Byddwn yn gweithio mewn partneriaeth â banciau bwyd ac elusennau lleol sy’n rhoi bwyd a dillad i bobl llai ffodus i geisio torri’r cylch tlodi.

Rydym yn annog pawb i ddod ag eitem i’w rhoi i’r casgliad, y byddwn wedyn yn ei roi i elusen mewn da bryd ar gyfer y diwrnod mawr.

Y manylion

  • Dyddiadau: 30 Tachwedd – 22 Rhagfyr
  • Oriau agor: 11am-4pm yn ystod yr wythnos a 10.30am-4pm ar y penwythnosau. Mynediad olaf am 3pm, gweithgareddau yn gorffen am 3pm.
  • Prisiau: Rhaid talu’r ffi fynediad arferol. £4 y plentyn i ymweld â Siôn Corn ar y penwythnos (rhaid cadw lle ymlaen llaw).
  • Pethau ychwanegol: Mae lle i barcio pramiau ym mynedfa’r tŷ.
Visitor assembling a Christmas wreath during a workshop

Gweithdai crefftau’r Nadolig

Darganfyddwch eich ochr greadigol ac ychwanegu ychydig o hud i’ch Nadolig gyda chrefftau tymhorol yn yr Orendy. Gallwch greu sebon organig neu dorch Nadoligaidd.

Mwynhewch daith gerdded aeafol ar lan y llyn