Y Nadolig yn Nhŷ Tredegar

Cadwyni papur ar goeden Nadolig yn Nhŷ Tredegar

Cofleidiwch hwyl yr ŵyl wrth i ni wisgo’r tŷ yn ei addurniadau traddodiadol a’i lenwi â cherddoriaeth a miri – bydd yn brofiad Nadoligaidd hudol.

Traddodiadau hen a newydd

Mae gan bawb eu ffordd eu hunain o groesawu’r Nadolig ac eleni yn Nhŷ Tredegar byddwn yn dathlu traddodiadau Nadolig y gorffennol a’r dyfodol.

Teithiwch drwy amser gyda ni wrth i ni wisgo ein plasty, sy’n dyddio o’r 17eg ganrif, mewn addurniadau traddodiadol; garlantau a thorchau, a choeden Nadolig yn disgleirio ym mhob cornel.

Dewch i fwynhau dathliadau’r ŵyl yn Nhŷ Tredegar
Merch fach yn mwynhau hongian addurniadau Nadolig ar y goeden
Dewch i fwynhau dathliadau’r ŵyl yn Nhŷ Tredegar

Crwydrwch drwy hanes gan greu perbelen, rhoddion les a chadwyni papur di-ri a thwymo gyda gwydraid o win cynnes a mins pei.

Ymunwch â’r traddodiad yn Nhŷ Tredegar o hongian dymuniad ar y goeden ddymuniadau hudol a chanwch nerth eich pen gyda phawb arall yn y Parlwr Newydd.

Cewch flas ar y dawnsfeydd masgiau mawreddog a drefnwyd gan Charles Morgan a phrofi noswyl Nadolig yn ystafelloedd gwely’r teulu wrth i ni agor y llawr cyntaf am y tro cyntaf dros gyfnod y Nadolig.

Glynwch wrth y traddodiad a hongian eich dymuniad ar ein Coeden Ddymuniadau
Dymuniadau’n hongian ar y goeden ddymuniadau yn y Neuadd Newydd yn Nhŷ Tredegar
Glynwch wrth y traddodiad a hongian eich dymuniad ar ein Coeden Ddymuniadau

Helpwch i wneud y Nadolig hwn yn Nadolig i’w gofio i rywun llai ffodus

Eleni byddwn yn dechrau traddodiad newydd yn Nhŷ Tredegar ac yn troi ein Parlwr Cig yn rhywle i roi rhodd. Byddwn yn gweithio mewn partneriaeth â banciau bwyd ac elusennau lleol sy’n rhoi bwyd a dillad i bobl llai ffodus i geisio torri’r cylch tlodi.

Rydym yn annog pawb i ddod ag eitem i’w rhoi i’r casgliad, y byddwn wedyn yn ei roi i elusen mewn da bryd erbyn y diwrnod mawr.

Ewch am dro ar hyd y llwybr ac ychwanegwch eich addurniadau eich hun i’n coed, sy’n disgleirio yn y goleuni gaeafol
Teulu’n crwydro drwy Ardd y Berllan, sydd wedi’i haddurno ar gyfer y Nadolig yn Nhŷ Tredegar
Ewch am dro ar hyd y llwybr ac ychwanegwch eich addurniadau eich hun i’n coed, sy’n disgleirio yn y goleuni gaeafol

Y Manylion

  • Dyddiadau: 25 a 26 Tachwedd, 29 Tachwedd-3 Rhagfyr, 6-10 Rhagfyr, 13-17 Rhagfyr. *Cofiwch fod Siôn Corn yn cymryd saib ar ddydd Mercher a dydd Iau.  
  • Amser agor:  10.30 - 4pm (mynediad olaf am 3pm, bydd y gweithgaredd creu perbelen yn gorffen am 3pm).
  • Prisiau: Bydd angen talu’r prisiau mynediad arferol. I ymweld â Siôn Corn bydd angen talu £3 arall fesul plentyn, ac mae’r perbelenni’n costio £1 yr un.
  • Pethau ychwanegol: Bydd lle i barcio bygis yn yr Ysgol Farchogaeth oherwydd ni allwch wthio pramiau drwy’r plasty.
Dawns y Gweision, a gynhaliwyd yn Neuadd y Gweision yn Nhŷ Tredegar

Teithiau Nadoligaidd

Yn berffaith ar gyfer y rhai hynny sy’n dymuno dianc o fwrlwm y penwythnos, mae’n Teithiau Nadoligaidd yn rhoi’r cyfle i ddysgu mwy am draddodiadau Nadoligaidd y teulu Morgan. Cewch hefyd fwynhau gweld y tŷ wedi’i addurno yn ei wychder Nadoligaidd.