Y Nadolig yn Nhŷ Tredegar

See lavish decorations at Tredegar House this Christmas

Cofleidiwch hwyl yr ŵyl wrth i ni wisgo’r tŷ yn ei addurniadau traddodiadol a’i lenwi â cherddoriaeth a miri – bydd yn brofiad Nadoligaidd hudol.

Traddodiadau hen a newydd

Mae gan bawb eu ffordd eu hunain o groesawu’r Nadolig ac eleni yn Nhŷ Tredegar byddwn yn dathlu traddodiadau Nadolig y gorffennol a’r dyfodol.

Teithiwch drwy amser gyda ni wrth i ni wisgo ein plasty, sy’n dyddio o’r 17eg ganrif, mewn addurniadau traddodiadol; garlantau a thorchau, a choeden Nadolig yn disgleirio ym mhob cornel.

Crwydrwch drwy hanes gan greu perbelen, rhoddion les a chadwyni papur di-ri a thwymo gyda gwydraid o win cynnes a mins pei. Ymunwch â’r traddodiad yn Nhŷ Tredegar o hongian dymuniad ar y goeden ddymuniadau hudol a chanwch nerth eich pen gyda phawb arall yn y Parlwr Newydd.

Cewch flas ar y dawnsfeydd masgiau mawreddog a drefnwyd gan Charles Morgan a phrofi noswyl Nadolig yn ystafelloedd gwely’r.

Helpwch i wneud y Nadolig hwn yn Nadolig i’w gofio i rywun llai ffodus

Eleni byddwn yn parhau â’n traddodiad newydd o droi ein Pantri Cig yn lle i chi roi anrheg. Byddwn yn gweithio mewn partneriaeth â banciau bwyd ac elusennau lleol sy’n rhoi bwyd a dillad i bobl llai ffodus i geisio torri’r cylch tlodi.

Rydym yn annog pawb i ddod ag eitem i’w rhoi i’r casgliad, y byddwn wedyn yn ei roi i elusen mewn da bryd erbyn y diwrnod mawr.

Cofleidiwch hwyl yr ŵyl gyda thaith ganol wythnos

Y Manylion

  • Dyddiadau: 24-25 Tachwedd, 28 Tachwedd-2 Rhagfyr, 5-9 Rhagfyr, 12-16 Rhagfyr. 19-22 Rhagfyr. *Cofiwch - bydd Siôn Corn yn gorffwys ar y penwythnosau.
  • Amser agor (penwythnosau yn unig):  10.30 - 4pm (mynediad olaf am 3pm, bydd y gweithgaredd creu perbelen yn gorffen am 3pm).
  • Prisiau (penwythnosau yn unig): Bydd angen talu’r prisiau mynediad arferol. I ymweld â Siôn Corn bydd angen talu £4 arall fesul plentyn (rhaid cadw lle ymlaen llaw), ac mae’r perbelenni’n costio £1.50 yr un.
  • Pethau ychwanegol: Mae lle i barcio pramiau wrth y fynedfa i’r tŷ.
Mwynhewch daith gerdded aeafol ar lan y llyn