Y Cymin

Teulu'n mwynhau'r tiroedd a gêm o croquet yn Y Cymin, Sir Fynwy, Cymru
Pen-y-fâl, Sir Fynwy

Haf yn Sir Fynwy 

P’un a yw’n well gennych gerdded yn heulwen yr haf neu antur awyr agored ar gyfer y teulu cyfan, mae digon i’ch cadw yn brysur yr haf hwn yn Sir Fynwy.

Gellesgen yn Lan-y-lai, Bro Morgannwg

’50 o bethau cyn eich bod yn 11¾’ yn y Bannau Brycheiniog a Sir Fynwy 

Gan ein bod yn gofalu am ein tirweddau ysblennydd, rydym wrth ein bodd gyda ’50 o bethau i’w gwneud cyn eich bod yn 11¾’. O gopaon syfrdanol y Bannau Brycheiniog i barcdir bryniog Ystad Cleidda, gall pawb fentro allan i fwynhau pleserau natur yn ein lleoedd arbennig. Edrychwch ar gyfraniadau gorau ein ceidwaid am ble i gael hwyl gyda ’50 o bethau’ ac chreu profiadau teuluol newydd.

Upcoming events

Lynda Jones - Paintings and Drawings Exhibition

Sat 27 Jul 2019
11:00-16:00
Local Monmouth landscape artist Lynda Jones returns to The Kymin with her exhibition of new work featuring original oil paintings, fine ink and pencil drawings along with a collection of limited edition prints.

Georgian Spinning Demonstration

Sat 03 Aug 2019
13:00-16:00
Join us at The Kymin in Monmouthshire for a chance to have a go at drop spindling or hand carding with our resident spinner Annie.

Books With A Secret - a children's bookmaking workshop

Mon 12 Aug 2019
11:00-16:00
Throughout the day, five unique book making workshops will be held at The Kymin Round House, near Monmouth.

Open Doors Weekend

Sat 14 Sep 2019
11:00-16:00
As part of the Open Doors weekend offering visitors the chance to explore the hidden treasures of Wales, The Kymin will once again be opening its doors free of charge and welcoming all to explore.
Y Cymin

Priodasau

Gŵr a gwraig yn cusanu o flaen y Tŷ Crwn yn y Cymin, Sir Fynwy, Cymru

'Gwnaf' yw'r gair  

Mae'r tŷ gwledda Sioraidd unigryw hwn, fry uwchben Trefynwy ar fryn y Cymin ac ynghanol tiroedd hamdden a choetiroedd, yn ddelfrydol ar gyfer priodasau bychain.

Y Cymin

Bywyd gwyllt

Y Cymin

Cymryd rhan

Y Cymin

Hanes