Y Cymin

Teulu'n mwynhau picnic hamddenol ar diroedd Y Cymin, Trefynwy, Cymru

Important notice -

The Kymin is closed today (Monday 11 December) as the road is inaccessible due to snow and ice.

Mwy am y lle hwn

Y Cymin

Hanes

Y Cymin

Bywyd gwyllt

Y Cymin

Cymryd rhan

Y Cymin

Priodasau

Gŵr a gwraig yn cusanu o flaen y Tŷ Crwn yn y Cymin, Sir Fynwy, Cymru

'Gwnaf' yw'r gair  

Mae'r tŷ gwledda Sioraidd unigryw hwn, fry uwchben Trefynwy ar fryn y Cymin ac ynghanol tiroedd hamdden a choetiroedd, yn ddelfrydol ar gyfer priodasau bychain.