Y Cymin

Teulu'n mwynhau'r tiroedd a gêm o croquet yn Y Cymin, Sir Fynwy, Cymru
Pen-y-fâl, Sir Fynwy

Haf yn Sir Fynwy 

P’un a yw’n well gennych gerdded yn heulwen yr haf neu antur awyr agored ar gyfer y teulu cyfan, mae digon i’ch cadw yn brysur yr haf hwn yn Sir Fynwy.

Gellesgen yn Lan-y-lai, Bro Morgannwg

’50 o bethau cyn eich bod yn 11¾’ yn y Bannau Brycheiniog a Sir Fynwy 

Gan ein bod yn gofalu am ein tirweddau ysblennydd, rydym wrth ein bodd gyda ’50 o bethau i’w gwneud cyn eich bod yn 11¾’. O gopaon syfrdanol y Bannau Brycheiniog i barcdir bryniog Ystad Cleidda, gall pawb fentro allan i fwynhau pleserau natur yn ein lleoedd arbennig. Edrychwch ar gyfraniadau gorau ein ceidwaid am ble i gael hwyl gyda ’50 o bethau’ ac chreu profiadau teuluol newydd.

Upcoming events

Family Halloween Fun

Sat 26 Oct 2019
11:00-16:00
There are lots of spooky goings-on at The Kymin this Halloween, so why not get the family together and join in the fun.
Y Cymin

Priodasau

Gŵr a gwraig yn cusanu o flaen y Tŷ Crwn yn y Cymin, Sir Fynwy, Cymru

'Gwnaf' yw'r gair  

Mae'r tŷ gwledda Sioraidd unigryw hwn, fry uwchben Trefynwy ar fryn y Cymin ac ynghanol tiroedd hamdden a choetiroedd, yn ddelfrydol ar gyfer priodasau bychain.

Y Cymin

Bywyd gwyllt

Y Cymin

Cymryd rhan

Y Cymin

Hanes