Skip to content
Skip to content

Cyfarfod Gwenynwyr Môn | Meet Anglesey Beekeepers

Dysgwch bopeth am gadw gwenyn a sut i gadw gardd sy'n gyfeillgar i wenyn. Learn all about beekeeping and how to keep a bee-friendly garden.

  • Booking not needed
  • Free event (admission applies)

Bydd Gwenynwyr Môn yn dychwelyd eleni, yn arddangos eu cychod gwenyn tryloyw lle gall ymwelwyr gwrdd â’r frenhines wenynen a thrafod sut y gall pawb greu gardd sy’n gyfeillgar i wenyn.

****

Anglesey Bee Keepers will be returning this year, showcasing their see-through beehive where visitors can meet the queen bee and discussing how everyone can create a bee friendly garden.

Times

Prices

Event ticket prices

This event is free, but normal admission charges apply for the venue.

Check admission prices

The basics

Meeting point

Cricket Pavilion.

Upcoming events

Event

Hanner tymor Mai ym Mhlas Newydd | May half term at Plas Newydd 

Dewch i Blas Newydd ar gyfer hanner tymor llawn hwyl! Boed hi’n dywydd braf neu’r bwrw glaw, mae ‘na ddigon i'r teulu cyfan!| Come to Plas Newydd for a fun half term! Whether it's sunny or it's raining, there's plenty to do for the whole family!

Event summary

on
19 May to 2 Jun 2024
at
10:00 to 16:00
+ 14 other dates or times
Event

Parkrun iau | Junior parkrun 

Os ydych eisiau cyfarfod ffrindiau newydd, neu rhoi cynnig ar rywbeth gwahanol, gallai Parkrun Iau fod yr union beth i chi. | Whether you want meet new friends, or want to try something different, Junior Parkrun could be just the thing for you.

Event summary

on
26 May 2024 to 26 Apr 2026
at
09:00 to 10:30
+ 100 other dates or times
Event

Gweithgareddau Môn Actif Activities 

3 diwrnod o weithgareddau, fel tenis a chwaraeon gwahanol, efo Môn Actif yn cael eu cynnal ym Mhlas Newydd. 3 days of activities, such as tennis and other sport activities, with Môn Actif will be held at Plas Newydd.

Event summary

on
28 May to 1 Jun 2024
at
11:00 to 15:00
+ 2 other dates or times
Event

Haf o Hwyl ym Mhlas Newydd | Summer of Play at Plas Newydd 

Ydych chi'n barod am Haf o Hwyl ym Mhlas Newydd? Ymunwch â ni am haf llawn dop gyda chant a mil o ffyrdd o chwarae.| Are you ready for a Summer of Play at Plas Newydd? Join us for a jam-packed summer that’s chock-full of ways to play.

Event summary

on
20 Jul to 1 Sep 2024
at
10:30 to 16:00
+ 43 other dates or times