Skip to content

Upcoming events

at Plas Newydd House and Garden

Event

Hanner tymor Mai ym Mhlas Newydd | May half term at Plas Newydd 

Dewch i Blas Newydd ar gyfer hanner tymor llawn hwyl! Boed hi’n dywydd braf neu’r bwrw glaw, mae ‘na ddigon i'r teulu cyfan!| Come to Plas Newydd for a fun half term! Whether it's sunny or it's raining, there's plenty to do for the whole family!

Event summary

on
28 May to 2 Jun 2024
at
10:00 to 16:00
+ 5 other dates or times
Event

Gweithgareddau Môn Actif Activities 

3 diwrnod o weithgareddau, fel tenis a chwaraeon gwahanol, efo Môn Actif yn cael eu cynnal ym Mhlas Newydd. 3 days of activities, such as tennis and other sport activities, with Môn Actif will be held at Plas Newydd.

Event summary

on
28 May to 1 Jun 2024
at
11:00 to 15:00
+ 2 other dates or times
Event

Mynd am Dro yn y Ddôl ym Mhlas Newydd | Meadow Walks at Plas Newydd 

Dewch am dro yn y ddôl i ddysgu mwy am hanes a phwysigrwydd y dolydd ym Mhlas Newydd. | Join us on a guided walk next Thursday to learn about the history and importance of meadows at Plas Newydd.

Event summary

on
30 May to 27 Jun 2024
at
11:30 to 12:30
+ 9 other dates or times
Event

Parkrun iau | Junior parkrun 

Os ydych eisiau cyfarfod ffrindiau newydd, neu rhoi cynnig ar rywbeth gwahanol, gallai Parkrun Iau fod yr union beth i chi. | Whether you want meet new friends, or want to try something different, Junior Parkrun could be just the thing for you.

Event summary

on
2 Jun 2024 to 26 Apr 2026
at
09:00 to 10:30
+ 99 other dates or times
Event

Cyfarfod Cymdeithas Gwenynwyr Môn | Meet Anglesey Beekeeping Association 

Dysgwch bopeth am gadw gwenyn a sut i gadw gardd sy'n gyfeillgar i wenyn. Learn all about beekeeping and how to keep a bee-friendly garden.

Event summary

on
2 Jun 2024
at
11:00 to 15:30
Event

Haf o Hwyl ym Mhlas Newydd | Summer of Play at Plas Newydd 

Ydych chi'n barod i gael eich ysbrydoli a gadael i'ch dychymyg redeg yn wyllt? | Are you ready to be inspired and let your imagination run wild?

Event summary

on
20 Jul to 1 Sep 2024
at
10:30 to 16:00
+ 43 other dates or times
Event

Cerddorfa anthem ddawns ym Mhlas Newydd | Dance Anthem Orchestra at Plas Newydd 

Yn cynnwys cerddorfa 30 darn, unawdwyr, DJ a dawnswyr yn perfformio traciau dawns fwyaf poblogaidd y 4 degawd diwethaf. **** Featuring a 30 piece orchestra, soloists, DJ and dancers performing the most loved dance tracks from the past 4 decades.

Event summary

on
6 Sep 2024
at
19:00 to 22:00
Event

Y Proms DU yn y parc - Plas Newydd | The UK Proms in the Park - Plas Newydd 

Gyda Cherddorfa Proms y DU a llu o westeion arbennig yn perfformio’r darnau clasurol mwyaf poblogaidd. **** With the UK Proms Orchestra and a host of special guests performing the most loved classical pieces.

Event summary

on
7 Sep 2024
at
19:30 to 22:00