Skip to content

Diwrnodau allan i'r teulu yng Ngardd Bodnant

Ymwelwyr yn archwilio Gardd Bodnant, Cymru
Ymwelwyr yn archwilio Gardd Bodnant | © National Trust Images/Paul Harris

Gydag 80 acer i’w harchwilio, mae digonedd o le i deuluoedd fwynhau ychydig o amser tawel gyda’i gilydd yng Ngardd Bodnant. Treuliwch ychydig oriau yn mwynhau’r prydferthwch a’r natur mae gwahanol rannau o’r ardd yn eu cynnig drwy gydol y flwyddyn.

Dewch i ganfod yr ardd gyda’ch gilydd y gaeaf hwn

Gydag aceri o le i grwydro a llosgi egni sbâr, mae gan Ardd Bodnant ddigon i’w gynnig i’r teulu oll gael mwynhau yn ystod y gaeaf. Gwisgwch yn gynnes, camwch i mewn i’r esgidiau cerdded yna neu eich welis gorau ac ewch ar eich antur aeafol eich hun.

Oeddech chi’n gwybod bod dros 8 milltir o lwybrau i’w crwydro o gwmpas yr ardd? Hyd yn oed yn ystod y misoedd oeraf, mae yna berlau bach cudd i’w canfod ym mhob cornel. Dim ots faint fydd hyd eich ymweliad, gallwch chi ganfod llwybr newydd i’w fwynhau bob tro.

Ewch ar antur

Os byddwch chi’n brin o amser, mae yna ddwy daith gerdded gylchol byrrach i’w dilyn o’r Dderbynfa Ymwelwyr. Mae Taith gerdded y rhosyn yn 1.5km o hyd a bydd yn mynd â chi o gwmpas rhannau ffurfiol yr ardd sy’n cynnwys y pum Teras Eidalaidd. Peidiwch ag anghofio cymryd saib ar y Teras Rhosynnau Uchaf, ble byddwch chi’n gweld golygfeydd gogoneddus ar ddiwrnod clir ar draws y dyffryn a thuag at gopaon gwynion Eryri. Mae’r llwybr hwn yn fwy hygyrch i olwynion ac mae’n osgoi unrhyw risiau.

Mae Taith yr afon ychydig yn hirach ac ar y daith 3km hon, byddwch chi’n mynd ar hyd glan afon Hiraethlyn a thrwy’r ardd goed ryfeddol, ble mae yna lecynnau gwych i’w crwydro a choed hyfryd i’w darganfod - peidiwch ag anghofio edrych i fyny! Pa mor hen ydych chi’n meddwl ydy’r coed talaf? Mae ychydig mwy o lethrau ar y llwybr hwn, ond mae’n dal i osgoi’r grisiau. I gael gwybod mwy am y ddau lwybr, casglwch fap o’r Dderbynfa Ymwelwyr.

Taflenni Darganfod y Gaeaf

Casglwch un o’n taflenni ar thema’r gaeaf o’r Dderbynfa Ymwelwyr i gael gweld faint o eitemau y gallwch chi eu darganfod ar eich taith gerdded aeafol. Does dim rhaid i’r hwyl ddod i ben pan fyddwch chi’n gadael yr ardd - beth am fynd â’ch taflen adref a dal ati i ddarganfod yr holl eitemau sydd yn y rhestr? Faint fyddwch chi’n eu darganfod?

A family walking through woodland at Acorn Bank, Cumbria
Mwynhewch daith gerdded aeafol yn y coed | © National Trust Images/Annapurna Mellor

Cynllunio eich ymweliad

  • Mae toiledau a chyfleusterau newid babanod wedi’u lleoli drws nesaf i’r maes parcio, tu ôl i ystafell de’r Pafiliwn ac i lawr ger y Ciosg yn y Glyn.
  • Mae rhai ardaloedd yn yr ardd yn serth ac mae grisiau ar nifer o’r llwybrau. Os byddwch yn defnyddio bygi neu bram yn ystod eich ymweliad, gofynnwch i aelod o’r tîm yn yr Adeilad Croesawu Ymwelwyr pan fyddwch yn cyrraedd am fap sy’n nodi’n glir y llwybrau sydd heb risiau.
  • Mae bocsys cinio i blant ar gael o gaffi’r Pafiliwn a Magnolia.
Plant mewn dillad gaeaf yn helpu'r garddwr i blannu eirlysiau ym Modnant
Plannu eirlysiau yng Ngardd Bodnant | © National Trust Images/Paul Harris

Gweld yr eirlysiau yng Ngardd Bodnant

Ar ddiwedd mis Ionawr ac yn ystod mis Chwefror mae’r eirlysiau'n dechrau dod i’r golwg o amgylch yr ardd, a’u pennau bychain gwynion yn arwydd cyntaf bod y gwanwyn ar fin cyrraedd. Cerddwch drwy Ardd y Gaeaf a chyfrwch sawl math gwahanol allwch chi ei weld. Wrth ymlwybro drwy’r Hen Barc ac ar hyd Glyn yr Ywen, fe welwch ardaloedd cyfan o’r blodau prydferth hyn a ystyrir yn aml fel yr arwydd cyntaf bod y gwanwyn ar ei ffordd.

Yr Ardd y Gaeaf yng Ngardd Bodnant, Cymru

Darganfyddwch fwy yng Ngardd Bodnant

Dysgwch pryd mae Gardd Bodnant ar agor, sut i gyrraedd yno, pethau i’w gweld a’u gwneud a mwy.

A person holding a reusable cup filled with coffe
Erthygl
Erthygl

Bwyta yng Ngardd Bodnant 

Mwynhewch luniaeth yn ystafelloedd te Gardd Bodnant drwy gydol y flwyddyn neu o'r ciosg ar lan yr afon yn y Glyn yn ystod penwythnosau'r gaeaf.

Dog portraits from the Dog Fest at Bodnant Garden, Conwy
Erthygl
Erthygl

Dod â’ch ci i Ardd Bodnant 

Mae croeso i gŵn ar dennyn byr (tennyn na ellir ei ymestyn) bob dydd o 1 Hydref i 31 Mawrth. Gydag 80 erw i’w harchwilio, mae taith gerdded at ddant pawb. Darganfyddwch fwy am ddod eich ci i Ardd Bodnant yma.

Golygfa o Eryri o dan eira yn ystod y gaeaf, o'r Ardd Deras yng Ngardd Bodnant, Conwy, Cymru
Erthygl
Erthygl

Pethau i'w gweld yng Ngardd Bodnant 

Dewch i ymweld â gardd o’r safon uchaf yng Nghymru yng Ngardd Bodnant a mwynhau 80 erw o erddi ffurfiol, coetir a chaeau a chasgliadau botanegol o bob rhan o’r byd.