Skip to content
Cymru

Gardd Bodnant

A world-famous garden home to National Collections and Champion Trees | Gardd fyd enwog yn gartref i Gasgliadau Cenedlaethol a Choed Campus

Tal-y-Cafn, near Colwyn Bay, Conwy, LL28 5RE

Archebwch ymweliad
Asaleas a rhododendrons yn eu blodau ym mis Mai yng Ngardd Bodnant, Gogledd Cymru

Rhybudd pwysig

Mae bwcio o flaen llaw yn hanfodol rhwng 20/5 a 9/6 yn unig. Croesewir cŵn bob dydd Iau i Sul o 1/4 - 30/9 | Booking is only essential for visits between 20/5 and 9/6. Dogs are welcome in the garden Thursday to Sunday from 1/4 to 30/9.

Cynllunio eich ymweliad

Visitors standing underneath the laburnum arch in bloom at Bodnant Garden, taking photos and laughing with each other.

Archebu eich tocynnau ymlaen llaw i weld y Bwa Tresi Aur 

Mae'n hanfodol eich bod yn archebu eich tocynnau ymlaen llaw i ymweliadau yn y bore a phnawniau buan rhwng 20 Mai a 9 Mehefin gan ein bod yn disgwyl iddi fod yn brysur. Mae hyn yn hanfodol i aelodau Ymddiriedolaeth Genedlaethol hefyd. Gallwch archebu ymlaen llaw yma neu drwy ffonio’r Llinell Archebu Ganolog ar 03442 491895.

Enjoying a walk around the grounds
Erthygl
Erthygl

Dod â’ch ci i Ardd Bodnant 

Gydag 80 erw i’w harchwilio, mae taith gerdded at ddant pawb. Mae croeso i gŵn ar dennyn byr (tennyn na ellir ei ymestyn) bob dydd Iau, Gwener, Sadwrn a Sul o 1 Ebrill i ddiwedd mis Medi. Darganfyddwch fwy am ddod eich ci i Ardd Bodnant yma.

Visitors exploring the Bodnant Garden, Wales
Erthygl
Erthygl

Ymweliadau grwpiau ac ysgolion â Gardd Bodnant 

Gydag 80 erw o hanes garddwriaethol i’w archwilio a’i fwynhau, Gardd Bodnant yw’r lle perffaith i ddod â’ch grŵp, waeth beth fo’r tymor. Dysgwch fwy i gynllunio ymweliad eich grŵp i Gardd Bodnant.

PDF
PDF

Map Gardd Bodnant 

Cymerwch olwg ar y map o Ardd Bodnant i'ch helpu i gynllunio eich ymweliad.

Llogi lleoliad

A bride and groom on their wedding day in the garden at Mount Stewart, County Down

Creu atgofion arbennig ym Modnant

Gallwn eich croesawu i dynnu lluniau priodasol. Am ragor o fanylion cysylltwch â bodnantgarden@nationaltrust.org.uk neu 01492 650460.

Two visitors exploring the garden in spring at Quarry Bank, Cheshire

Ymuno

Mwynhewch fynediad i fwy na 500 o leoliadau gydag aelodaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Ymunwch heddiw a helpwch i ddiogelu natur, harddwch a hanes – i bawb, am byth.