Skip to content
Wales

Gardd Bodnant

A world-famous garden home to National Collections and Champion Trees | Gardd fyd enwog yn gartref i Gasgliadau Cenedlaethol a Choed Campus

Tal-y-Cafn, near Colwyn Bay, Conwy, LL28 5RE

Archebwch ymweliad
Golygfa o'r Teras y Gamlas a'r Felin Binnau yn aeaf yn Ardd Bodnant

Rhybudd pwysig

Mae croeso i gŵn ar dennyn byr bob dydd o 1 Hydref - 31 Mawrth. Dim angen bwcio o flaen llaw ar hyn o bryd | Dogs are welcome on short leads every day from 1 October - 31 March. Booking is not essential at this time.

Cynllunio eich ymweliad

Golygfa o’r Teras Lili a’r pwll o’r tŷ yng Ngardd Bodnant, Conwy

Archebu eich ymweliad â Gardd Bodnant 

Does dim rhaid archebu tocynnau o flaen llawn ar hyn o bryd. Er hynny, allwch archebu ar-lein neu ffonio’r Swyddfa Docynnau Ganolog ar 03442 491895 os dymunwch. Byddwn yn rhyddhau tocynnau bob dydd Iau ar sail dreigl am y bythefnos sydd i ddod, a gallwch archebu hyd at 8am ar ddiwrnod eich ymweliad.

Dog portraits from the Dog Fest at Bodnant Garden, Conwy
Erthygl
Erthygl

Dod â’ch ci i Ardd Bodnant 

Mae croeso i gŵn ar dennyn byr (tennyn na ellir ei ymestyn) bob dydd o 1 Hydref i 31 Mawrth. Gydag 80 erw i’w harchwilio, mae taith gerdded at ddant pawb. Darganfyddwch fwy am ddod eich ci i Ardd Bodnant yma.

A group of visits are seen on a path walking through Bodnant Garden in Wales

Dewch i grwydro Gardd Bodnant gyda’ch gilydd

Gydag 80 erw i’w gweld, Bodnant yw’r lle perffaith i ymweld ag o gyda’ch grŵp Os hoffech i’ch grŵp ymweld ffoniwch 01492 650460 neu anfon e-bost at bodnantgarden@nationaltrust.org.uk

PDF
PDF

Map Gardd Bodnant 

Cymerwch olwg ar y map o Ardd Bodnant i'ch helpu i gynllunio eich ymweliad.

Llogi lleoliad

A bride and groom on their wedding day in the garden at Mount Stewart, County Down

Creu atgofion arbennig ym Modnant

Gallwn eich croesawu i dynnu lluniau priodasol. Am ragor o fanylion cysylltwch â bodnantgarden@nationaltrust.org.uk neu 01492 650460.

Blodau wen y Lili fach wen yn Ardd Bodnant ym mis Ionawr

Trefnwch eich ymweliad

Mae'n posib cadw tocynnau ar gyfer Gardd Bodnant. Gallwch archebu ar gyfer heddiw hyd at 8yb. Bob dydd Iau bydd slotiau amser yn dod ar gael ar gyfer y 14 diwrnod nesaf.