Skip to content
Cymru

Gardd Bodnant

A world-famous garden home to National Collections and Champion Trees | Gardd fyd enwog yn gartref i Gasgliadau Cenedlaethol a Choed Campus

Tal-y-Cafn, near Colwyn Bay, Conwy, LL28 5RE

Archebwch ymweliad
Y Bwa Tresi Aur gyda’i flodau melyn adnabyddus ar ddechrau mis Mehefin yng Ngardd Bodnant yng Ngogledd Cymru

Rhybudd pwysig

Mae bwcio o flaen llaw yn hanfodol rhwng 20/5 a 9/6 yn unig. Croesewir cŵn bob dydd Iau i Sul o 1/4 - 30/9 | Booking is only essential for visits between 20/5 and 9/6. Dogs are welcome in the garden Thursday to Sunday from 1/4 to 30/9.

Cynllunio eich ymweliad

Visitors standing underneath the laburnum arch in bloom at Bodnant Garden, taking photos and laughing with each other.

Archebu eich tocynnau ymlaen llaw i'r ardd yn ystod Bwa Tresi Aur 

Mae'n hanfodol eich bod yn archebu eich tocynnau ymlaen llaw i ymweliadau yn y bore a phnawniau buan rhwng 20 Mai a 9 Mehefin gan ein bod yn disgwyl iddi fod yn brysur. Mae hyn yn hanfodol i aelodau Ymddiriedolaeth Genedlaethol hefyd. Gallwch archebu ymlaen llaw yma neu drwy ffonio’r Llinell Archebu Ganolog ar 03442 491895.

Enjoying a walk around the grounds
Erthygl
Erthygl

Dod â’ch ci i Ardd Bodnant 

Gydag 80 erw i’w harchwilio, mae taith gerdded at ddant pawb. Mae croeso i gŵn ar dennyn byr (tennyn na ellir ei ymestyn) bob dydd Iau, Gwener, Sadwrn a Sul o 1 Ebrill i ddiwedd mis Medi. Darganfyddwch fwy am ddod eich ci i Ardd Bodnant yma.

Visitors exploring the Bodnant Garden, Wales
Erthygl
Erthygl

Ymweliadau grwpiau ac ysgolion â Gardd Bodnant 

Gydag 80 erw o hanes garddwriaethol i’w archwilio a’i fwynhau, Gardd Bodnant yw’r lle perffaith i ddod â’ch grŵp, waeth beth fo’r tymor. Dysgwch fwy i gynllunio ymweliad eich grŵp i Gardd Bodnant.

PDF
PDF

Map Gardd Bodnant 

Cymerwch olwg ar y map o Ardd Bodnant i'ch helpu i gynllunio eich ymweliad.

Llogi lleoliad

A bride and groom on their wedding day in the garden at Mount Stewart, County Down

Creu atgofion arbennig ym Modnant

Gallwn eich croesawu i dynnu lluniau priodasol. Am ragor o fanylion cysylltwch â bodnantgarden@nationaltrust.org.uk neu 01492 650460.

Two visitors exploring the garden in spring at Quarry Bank, Cheshire

Ymuno

Mwynhewch fynediad i fwy na 500 o leoliadau gydag aelodaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Ymunwch heddiw a helpwch i ddiogelu natur, harddwch a hanes – i bawb, am byth.