Skip to content
Cymru

Coedwigoedd Cleddau

Follow the Cleddau waterway through tranquil, ancient woodland, expansive salt marsh and heritage-rich tidal creeks. Its journey from river to estuary is as peaceful and picturesque as they come. | Dilynwch ddyfrffordd Cleddau drwy goetir hynafol tawel, morfa heli eang a chilfachau llanwol llawn treftadaeth. Mae ei thaith o’r afon i’r aber yn llonydd hyfryd ac yn hynod bictwrésg.

Little Milford: SA62 4ET, Lawrenny: SA68 0PR, West Williamston: SA68 0TL

Two narrow tidal creeks converge at low tide and reveal mudflats and grassy banks. There's a woodland on the left-hand side of the picture and bare, winter trees overhang the creek.

Rhybudd pwysig

We advise against entering our woodland in Pembrokeshire or walking on the coast path clifftops in high winds . Stay safe out there folks.

Cynllunio eich ymweliad

Merlod yn pori er lles cadwraeth ym Mhenrhyn Dewi, Sir Benfro
Erthygl
Erthygl

Ymweld â chefn gwlad Sir Benfro gyda'ch ci 

Mae ein lleoedd gwledig ac arfordirol yn Sir Benfro wedi'u graddio ag un bawen. Dysgwch fwy am ddod â'ch ci i Sir Benfro. Dewch i ddianc i ymyl gorllewinol Cymru ac archwiliwch dirwedd arfordirol ddramatig gyda'ch cyfaill pedair coes wrth eich ochr.

Ancient oak woodland at Lawrenny on the Cleddau Woodlands, Pembrokeshire
Erthygl
Erthygl

Ymwelwch â Choedwigoedd Cleddau  

Mae Coedwigoedd Cleddau’n gartref i amrywiaeth eang o fflora a ffawna - gyda thirweddau amrywiol, o forfeydd heli a thraethellau lleidiog ar yr aber i goetiroedd derw, mae digon i’w weld yma.

Ceidwaid gwirfoddol, Stad Southwood, Sir Benfro
Erthygl
Erthygl

Gwirfoddoli yn ein lleoedd gwledig yng ngogledd Sir Benfro 

Rydym yn dibynnu ar wirfoddolwyr i helpu a chefnogi ein ceidwaid cefn gwlad gyda’r ystod o agweddau ar reoli a gwarchod ein hamgylchiadau naturiol gwerthfawr dan ein gofal, sy’n golygu bod digon o rolau diddorol ichi eu hystyried. Gwirfoddoli wrth yr arfordir ac yng nghefn gwlad.

Two visitors exploring the garden in spring at Quarry Bank, Cheshire

Ymuno

Mwynhewch fynediad i fwy na 500 o leoliadau gydag aelodaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Ymunwch heddiw a helpwch i ddiogelu natur, harddwch a hanes – i bawb, am byth.