Skip to content

Diwrnodau allan i'r teulu yng Erddig

Dwy ddynes gyda phlentyn yn crwydro gardd Erddig ar ddiwrnod rhewllyd yn y gaeaf
Dwy ddynes gyda phlentyn yn crwydro gardd Erddig ar ddiwrnod rhewllyd yn y gaeaf | © National Trust Images/Paul Harris

Diddanu pawb gyda diwrnod llawn hwyl i'r teulu cyfan yn Erddig. Gydag erwau o barcdir, ardal chwarae naturiol a gweithgareddau tymhorol, mae digon i gadw’ch anturwyr bach yn brysur.

Cynllunio eich ymweliad ar gyfer y teulu

Cymerwch gip ar y wybodaeth yma i’ch help i gynllunio eich ymweliad nesaf ag Erddig:

  • Mae toiledau a chyfleusterau newid babanod wedi’u lleoli yn Iard y Domen. Mae toiledau compostio ychwanegol wedi’u lleoli yn Ffau’r Blaidd, ein hardal chwarae naturiol.
  • Caiff pramiau eu caniatáu ledled llawr gwaelod y tŷ yn unig, sy’n gwbl hygyrch, gyda lloriau carreg gwastad. Gallwch hefyd adael pramiau wrth fynedfa’r tŷ.

Hanner tymor mis Chwefror

Ewch yn wyllt yn Ffau'r Blaidd yr hanner tymor Chwefror hwn. Mae ein hardal chwarae naturiol yn ailagor ar 10 Chwefror ar ôl ei hadnewyddiad dros y gaeaf. Mwynhewch siglo ar y siglen raff, profwch eich cydbwysedd ar y trawstiau pren neu rhowch gynnig ar adeiladu eich ffau eich hun - pa weithgaredd hoffech chi roi cynnig arno gyntaf?

Ar 12 a 19 Chwefror bydd Nestlings Forest School yn cynnal sesiynau yn Ffau'r Blaidd. Galwch heibio unrhyw bryd rhwng 10am a 3pm ar gyfer cymysgedd o weithgareddau a ysbrydolir gan natur i blant eu mwynhau.

Ar 14 a 21 Chwefror, byddwch yn greadigol drwy greu eich creadur gardd eich hun yn ein Hystafell Addysg gan ddefnyddio deunyddiau naturiol. Galwch heibio unrhyw bryd rhwng 11am a 3pm.

Mae gennym hefyd sesiynau Gwehyddu Helyg rhwng 10am-3pm ar 17 a 24 Chwefror yn yr Ystafell Addysg. Bydd ein gwirfoddolwyr yn dangos i chi sut i greu eich bwydwr adar eich hun i fynd ag ef adref gyda chi. Llenwch y bwydwr â bwyd a chadwch lygad i weld pa adar sy’n ymweld â’ch gardd.

Mae’r gweithgareddau uchod am ddim, ond mae prisiau mynediad arferol yn berthnasol. Am ddim i aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol a phlant dan 5.

Dewch o hyd i ni yn yr Iard Goed ar 16 Chwefror a 23 Chwefror, rhwng 11am a 2pm ar gyfer tostio malws melys. Mae pecynnau malws melys yn costio £2 yr un. Nid oes angen trefnu lle ymlaen llaw ar gyfer unrhyw un o’r gweithgareddau.

Plant yn chwarae yn yr ardd ym mis Hydref yn Erddig, Wrecsam.
Plant yn chwarae yn yr ardd ym mis Hydref yn Erddig, Wrecsam. | © National Trust Images/Oskar Proctor

Y Pasg yn Erddig

Dewch draw y Pasg hwn i ymuno â chyfeillion y coetir wrth iddyn nhw baratoi i fynd i de parti’r Pasg.

O 25 Mawrth, dilynwch y llwybr ac ymwelwch â 10 o orsafoedd chwarae diddorol a fydd yn siŵr o annog teuluoedd i neidio, rhedeg a chropian y gwanwyn hwn. A ydych chi mor glyfar â llwynog neu mor nerthol â llygoden? A allwch chi neidio fel dafad dros y rhwystrau yn yr ardd neu ymddwyn yn feiddgar fel mochyn daear mewn gêm o rhaff dynnu?

Ac i goroni’r cwbl, beth am gael tynnu eich llun wrth fwrdd enfawr y te parti cyn casglu trît siocled? (Darperir ar gyfer alergeddau.)

Bydd yn rhaid talu ffioedd mynediad arferol. Caiff aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol a phlant dan 5 oed fynd i mewn i Erddig am ddim. Bydd y llwybr yn costio £3 y pen a bydd ar gael rhwng 25 Mawrth a 7 Ebrill, neu tra bydd y cyflenwadau’n para.

Byw’n Wyllt yn Ffau'r Blaidd

Dewch i ymweld â’n hardal chwarae naturiol.

Mae'n bryd hopian, sgipio a neidio o gwmpas. Dewch i gadw’ch balans ar drawstiau, adeiladu ffeuau a dringo yn ein hardal chwarae naturiol sydd yng nghanol y Goedwig Fawr. Waeth beth fo’r tywydd, mae Ffau’r Blaidd yn lle gwych i losgi ychydig o egni.

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

A pile of wool throws and blankets on sale at Avebury
Erthygl
Erthygl

Bwyta a siopa yn Erddig 

Edrychwch ar y mannau i fwyta a siopa yn Erddig. Mae’r rhan fwyaf yn ein hadeiladau hanesyddol ac mae pob pryniant yn ein helpu i ofalu am Erddig i genedlaethau’r dyfodol ei fwynhau.

Gardd a thŷ dan orchudd barrug yn Erddig, Wrecsam
Erthygl
Erthygl

Ymweld â'r ardd Erddig 

O gennin Pedr yn y gwanwyn i 180 o wahanol fathau o afalau yn yr hydref, dysgwch am yr ardd furiog hon o’r 18fed ganrif ai gweithgareddau tymhorol a’r uchafbwyntiau.

Ci gyda blew cyrliog yn eistedd ar bentwr o bren wrth ymyl trên lliwgar ac arwydd ‘50 peth’ yn Erddig, Clwyd
Erthygl
Erthygl

Ymweld ag Erddig efo'ch ci 

Mae gan Erddig sgôr o ddwy bawen. Mae Erddig yn cynnig digon o gyfleoedd i rasio, neidio, ffroeni a sblasio i gŵn. Dysgwch am y parth oddi ar dennyn a chyfyngiadau ar fynediad a all effeithio ar eich cynlluniau.