Skip to content

Diwrnodau allan i'r teulu yng Erddig

Teulu o ymwelwyr â’r ardd yn Erddig, Wrecsam
Teulu o ymwelwyr â’r ardd yn Erddig, Wrecsam | © National Trust Images/Paul Harris

Diddanu pawb gyda diwrnod llawn hwyl i'r teulu cyfan yn Erddig. Gydag erwau o barcdir, ardal chwarae naturiol a gweithgareddau tymhorol, mae digon i gadw’ch anturwyr bach yn brysur.

Cynllunio eich ymweliad ar gyfer y teulu

Cymerwch gip ar y wybodaeth yma i’ch help i gynllunio eich ymweliad nesaf ag Erddig:

  • Mae toiledau a chyfleusterau newid babanod wedi’u lleoli yn Iard y Domen. Mae toiledau compostio ychwanegol wedi’u lleoli yn Ffau’r Blaidd, ein hardal chwarae naturiol.
  • Caiff pramiau eu caniatáu ledled llawr gwaelod y tŷ yn unig, sy’n gwbl hygyrch, gyda lloriau carreg gwastad. Gallwch hefyd adael pramiau wrth fynedfa’r tŷ.
Teulu yn mwynhau ‘Haf o Chwarae’ yn yr ardd yn Erddig, Wrecsam
Teulu yn mwynhau ‘Haf o Chwarae’ yn yr ardd yn Erddig, Wrecsam | © National Trust Images/Trevor Ray Hart

Haf o Hwyl

Ar eich marciau, barod, ac ymunwch â ni yn Erddig yr haf hwn i greu atgofion drwy chwarae, archwilio, a bod yn actif gyda'n gilydd.

O 20 Gorffennaf tan 1 Medi, rhowch gynnig ar y gweithgareddau chwaraeon hunan-arweiniad y gall y teulu cyfan eu mwynhau ar hyd a lled yr ardd, o glwydi i sbrintio.

Rhowch gynnig ar ddefnyddio hwla hwp - dechreuwch gyda’r lleiaf a gweithio eich ffordd drwy'r rhai mwy i weld pa un yw’r mwyaf y gallwch ei droelli. Rhowch gynnig ar sbrintio, neidio clwydi a croquet bach. Yna heriwch eich teulu a’ch ffrindiau mewn gêm o rygbi tag. Gwisgwch y beltiau rygbi tag a cheisiwch dynnu’r tagiau o gefn beltiau eich gilydd - pwy fydd yn fuddugol?

Ar 24 Gorffennaf a 7 Awst, bydd yr adroddwr straeon Jake Evans hefyd yn ymweld i ysbrydoli dychymyg plant ifanc gyda’i straeon cyfareddol yn ystod egwyliau rhwng 12pm a 3pm.

Bob dydd Llun o 22 Gorffennaf ymlaen, rhwng 11am-3pm bydd cyfle i roi cynnig ar argraffu leino yn yr ystafell addysg - ysbrydolir y patrymau lino stamp gan y symbolau a’r siapiau a welwch ar y Gwely Ystad yn y tŷ.

Dewch i fwynhau Dydd Gwener Celfyddyd Gain, sy’n dychwelyd bob dydd Gwener o 26 Gorffennaf ymlaen, rhwng 11am a 3pm. Gall arlunwyr o bob oedran a gallu gael ysbrydoliaeth o’r ardd i greu campwaith celf i fynd adref gyda nhw.

Noddir Haf o Hwyl gan Starling Bank.

Teuluoedd ar antur yn ardal chwarae naturiol Ffau’r Blaidd yn Erddig
Plant yn chwarae yn yr ardd ym mis Hydref yn Erddig, Wrecsam. | © National Trust Images/Trevor Ray Hart

Byw’n Wyllt yn Ffau'r Blaidd

Dewch i ymweld â’n hardal chwarae naturiol.

Mae'n bryd hopian, sgipio a neidio o gwmpas. Dewch i gadw’ch balans ar drawstiau, adeiladu ffeuau a dringo yn ein hardal chwarae naturiol sydd yng nghanol y Goedwig Fawr. Waeth beth fo’r tywydd, mae Ffau’r Blaidd yn lle gwych i losgi ychydig o egni.

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

An overhead shot of a sunhat, sunglasses and a book balanced on a chair
Erthygl
Erthygl

Bwyta a siopa yn Erddig 

Edrychwch ar y mannau i fwyta a siopa yn Erddig. Mae’r rhan fwyaf yn ein hadeiladau hanesyddol ac mae pob pryniant yn ein helpu i ofalu am Erddig i genedlaethau’r dyfodol ei fwynhau.

Yr olygfa ar hyd y lôn o goed yw wedi’u tocio  yn Erddig, Wrecsam, Cymru
Erthygl
Erthygl

Ymweld â'r ardd Erddig 

O gennin Pedr yn y gwanwyn i 180 o wahanol fathau o afalau yn yr hydref, dysgwch am yr ardd furiog hon o’r 18fed ganrif ai gweithgareddau tymhorol a’r uchafbwyntiau.

Ci gyda blew cyrliog yn eistedd ar bentwr o bren wrth ymyl trên lliwgar ac arwydd ‘50 peth’ yn Erddig, Clwyd
Erthygl
Erthygl

Ymweld ag Erddig efo'ch ci 

Mae gan Erddig sgôr o ddwy bawen. Mae Erddig yn cynnig digon o gyfleoedd i rasio, neidio, ffroeni a sblasio i gŵn. Dysgwch am y parth oddi ar dennyn a chyfyngiadau ar fynediad a all effeithio ar eich cynlluniau.