Skip to content
Cymru

Llanbedrog

A sheltered sandy beach with colourful beach huts overlooking Cardigan Bay.

Llanbedrog, Gwynedd, LL53 7TT

Traeth Llanbedrog ar drai ar Benrhyn Llŷn, Gogledd Cymru

Rhybudd pwysig

Mae'r peiriant gwefru ceir trydan allan o ddefnydd. Rydym yn gweithio ar ei drwsio cyn gynted â phosib. | The EV charge point is out of order. We are working on getting it fixed as soon as possible.

Cynllunio eich ymweliad

Dau o bobl yn cerdded dau gi bach ar hyd traeth Llanbedrog, darn eang o dywod gyda chytiau traeth lliwgar a choed tal gwyrdd tywyll yn unon tu ôl iddynt.
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Pen Llŷn gyda'ch ci 

Yma yn Llŷn mae gennym ni amrywiaeth o deithiau cerdded i’ch plesio chi a’ch ffrind pedair coes, o draeth perffaith Porthdinllaen i arfordir prydferth Porthor.

Two visitors exploring the garden in spring at Quarry Bank, Cheshire

Ymuno

Mwynhewch fynediad i fwy na 500 o leoliadau gydag aelodaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Ymunwch heddiw a helpwch i ddiogelu natur, harddwch a hanes – i bawb, am byth.