Skip to content
Traeth Llanbedrog ar drai ar Benrhyn Llŷn, Gogledd Cymru
Traeth Llanbedrog ar drai ar Benrhyn Llŷn, Gogledd Cymru | © National Trust Images/Joe Cornish
Wales

Taith gerdded Llanbedrog

Bydd y daith hon trwy goetir i fyny i Fynydd Tir-y-Cwmwd yn cynnig golygfeydd o’r penrhyn a Bae Ceredigion. Cofiwch gael tynnu eich llun gyda’r cerflun Dyn Haearn enwog pan gyrhaeddwch chi’r copa.

Cyfanswm y camau: 5

Cyfanswm y camau: 5

Man cychwyn

Maes parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, traeth Llanbedrog, cyfeirnod grid: SH 33017 31530

Cam 1

Wrth adael y maes parcio, croeswch y ffordd a cherdded tuag at Blas Glyn y Weddw.

Cam 2

Yma byddwch yn cyrraedd tir oriel gelf hynaf Cymru, Plas Glyn-y-Weddw. Cerddwch heibio’r tŷ a’r theatr awyr agored tuag at fan cychwyn y llwybr trwy’r coetir. Mae’r llwybr yn codi’n raddol tuag at benrhyn Mynydd Tir-y-Cwmwd.

Cam 3

Ar ôl dringo’r grisiau carreg olaf i gyrraedd y rhostir gwastad cewch olygfeydd o Fae Ceredigion a’r mynyddoedd. Mae cerflun enwog y Dyn Haearn ar ben y rhostir yn edrych i lawr tua thraeth Llanbedrog a’r bae. Ar ôl edmygu’r golygfeydd hardd, dilynwch y llwybr sy’n mynd o amgylch y penrhyn.

Cam 4

Cewch ragor o olygfeydd anhygoel wrth gerdded o gwmpas y penrhyn. Byddwch yn gallu gweld Ynysoedd Tudwal ac Abersoch.

Cam 5

Ar ôl gadael y llwybr fe gyrhaeddwch chi drac, ac yna ffordd darmac. Pan gyrhaeddwch chi’r ffordd darmac, trowch i’r dde. Byddwch yn awr yn rhan uchaf Llanbedrog a byddwch yn dod i lawr rhiw heibio neuadd yr eglwys. Trowch i’r dde eto yn ôl at ffordd y traeth a dychwelyd i faes parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Os byddwch chi angen torri syched, mae caffi yn yr oriel neu mae tafarn Glyn-y-Weddw (ddim yn eiddo i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol) yn ôl i gyfeiriad y briffordd.

Man gorffen

Maes parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, traeth Llanbedrog, cyfeirnod grid: SH 33017 31530

Map llwybr

Map yn dangos y llwybr a chamau llwybr cerdded Llanbedrog
Taith gerdded Llanbedrog | © Crown copyright and database rights 2013 Ordnance Survey

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Golygfa arfordirol o eithin melyn a chaeau gwyrdd, clogwyni ac arfordir creigiog tywyll gyda môr gwyrddlas.
Llwybr
Llwybr

Taith gylchol Pen Dinas 

Crwydrwch trwy ran syfrdanol o Lwybr Arfordir Sir Benfro, gan gael golygfeydd o Fae Ceredigion a mynd heibio safleoedd llongddrylliadau ac eglwys a chwalwyd gan storm wrth i chi ddilyn y llwybr garw.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 3 (km: 4.8)

Cysylltwch

Llanbedrog, Gwynedd, LL53 7TT

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

A hiker wearing an insulated jacket and a backpack watches the sunset over snowy mountain peaks

Cerdded 

Dewch i archwilio rhai o dirweddau harddaf y genedl ar lwybrau unig, traciau rhwydd a theithiau hygyrch. (Saesneg yn unig)

Cerddwyr yn mwynhau’r golygfeydd o gopa Dinas Emrys, Eryri, Cymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

Golwg agos ar sgidiau cerddwr gyda grŵp o gerddwyr yn y cefndir wrth iddynt ddringo Pen yr Ole Wen, y Carneddau a’r Glyderau, Gwynedd, Cymru
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: Ein partner cerdded 

Dysgwch fwy am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein partner cerdded.

An aerial view of an adult and baby walking a dog along a path at Baggy Point, Devon
Erthygl
Erthygl

Cadw’n ddiogel yn lleoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Mae ambell risg yn dod law yn llaw ag ymweld â’r llefydd arbennig y mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofalu amdanynt, boed ar yr arfordir neu yng nghefn gwlad. Dysgwch sut i gadw’n ddiogel drwy gydol eich ymweliad.

Ymwelydd yn cario sach gefn ac yn cerdded ar hyd llwybr troed yn Divis a’r Mynydd Du gyda waliau carreg i’r naill ochr, y cefn gwlad i’w weld yn y cefndir.
Erthygl
Erthygl

Dilynwch y cod cefn gwlad 

Helpwch ni i ofalu am leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy gadw at rai canllawiau syml yn ystod eich ymweliad a dilyn y Cod Cefn Gwlad.

Dau o bobl yn cerdded dau gi bach ar hyd traeth Llanbedrog, darn eang o dywod gyda chytiau traeth lliwgar a choed tal gwyrdd tywyll yn unon tu ôl iddynt.
Erthygl
Erthygl

Ymwelwch â traeth Llanbedrog 

Ewch i Lanbedrog, darn hir o arfordir tywodlyd â chytiau traeth lliwgar sy’n ddelfrydol i deuluoedd. Cyrchfan boblogaidd ger Pwllheli ar Benrhyn Llŷn.