Skip to content
Traeth Llanbedrog ar drai ar Benrhyn Llŷn, Gogledd Cymru
Traeth Llanbedrog ar drai ar Benrhyn Llŷn, Gogledd Cymru | © National Trust Images/Joe Cornish
Wales

Taith gerdded Llanbedrog

Bydd y daith hon trwy goetir i fyny i Fynydd Tir-y-Cwmwd yn cynnig golygfeydd o’r penrhyn a Bae Ceredigion. Cofiwch gael tynnu eich llun gyda’r cerflun Dyn Haearn enwog pan gyrhaeddwch chi’r copa.

Cyfanswm y camau: 5

Cyfanswm y camau: 5

Man cychwyn

Maes parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, traeth Llanbedrog, cyfeirnod grid: SH 33017 31530

Cam 1

Wrth adael y maes parcio, croeswch y ffordd a cherdded tuag at Blas Glyn y Weddw.

Cam 2

Yma byddwch yn cyrraedd tir oriel gelf hynaf Cymru, Plas Glyn-y-Weddw. Cerddwch heibio’r tŷ a’r theatr awyr agored tuag at fan cychwyn y llwybr trwy’r coetir. Mae’r llwybr yn codi’n raddol tuag at benrhyn Mynydd Tir-y-Cwmwd.

Cam 3

Ar ôl dringo’r grisiau carreg olaf i gyrraedd y rhostir gwastad cewch olygfeydd o Fae Ceredigion a’r mynyddoedd. Mae cerflun enwog y Dyn Haearn ar ben y rhostir yn edrych i lawr tua thraeth Llanbedrog a’r bae. Ar ôl edmygu’r golygfeydd hardd, dilynwch y llwybr sy’n mynd o amgylch y penrhyn.

Cam 4

Cewch ragor o olygfeydd anhygoel wrth gerdded o gwmpas y penrhyn. Byddwch yn gallu gweld Ynysoedd Tudwal ac Abersoch.

Cam 5

Ar ôl gadael y llwybr fe gyrhaeddwch chi drac, ac yna ffordd darmac. Pan gyrhaeddwch chi’r ffordd darmac, trowch i’r dde. Byddwch yn awr yn rhan uchaf Llanbedrog a byddwch yn dod i lawr rhiw heibio neuadd yr eglwys. Trowch i’r dde eto yn ôl at ffordd y traeth a dychwelyd i faes parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Os byddwch chi angen torri syched, mae caffi yn yr oriel neu mae tafarn Glyn-y-Weddw (ddim yn eiddo i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol) yn ôl i gyfeiriad y briffordd.

Man gorffen

Maes parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, traeth Llanbedrog, cyfeirnod grid: SH 33017 31530

Map llwybr

Map yn dangos y llwybr a chamau llwybr cerdded Llanbedrog
Taith gerdded Llanbedrog | © Crown copyright and database rights 2013 Ordnance Survey

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Golygfa arfordirol o eithin melyn a chaeau gwyrdd, clogwyni ac arfordir creigiog tywyll gyda môr gwyrddlas.
Llwybr
Llwybr

Taith gylchol Pen Dinas 

Crwydrwch trwy ran syfrdanol o Lwybr Arfordir Sir Benfro, gan gael golygfeydd o Fae Ceredigion a mynd heibio safleoedd llongddrylliadau ac eglwys a chwalwyd gan storm wrth i chi ddilyn y llwybr garw.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 3 (km: 4.8)

Cysylltwch

Llanbedrog, Gwynedd, LL53 7TT

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

A person walking along the South West Coast Path at East Soar, South Devon

Cerdded 

Dewch i archwilio rhai o dirweddau harddaf y genedl ar lwybrau unig, traciau rhwydd a theithiau hygyrch. (Saesneg yn unig)

Dwy ferch yn cerdded ar lwybr trwy'r goedwig yn Stad Southwood, Sir Benfro yng Nghymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

A group of people in a hiking group are being guided on a hike by rangers at Marsden Moor, West Yorkshire
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: Ein partner cerdded 

Dysgwch fwy am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein partner cerdded.

An aerial view of an adult and baby walking a dog along a path at Baggy Point, Devon
Erthygl
Erthygl

Cadw’n ddiogel yn lleoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Mae ambell risg yn dod law yn llaw ag ymweld â’r llefydd arbennig y mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofalu amdanynt, boed ar yr arfordir neu yng nghefn gwlad. Dysgwch sut i gadw’n ddiogel drwy gydol eich ymweliad.

Ymwelydd yn cario sach gefn ac yn cerdded ar hyd llwybr troed yn Divis a’r Mynydd Du gyda waliau carreg i’r naill ochr, y cefn gwlad i’w weld yn y cefndir.
Erthygl
Erthygl

Dilynwch y cod cefn gwlad 

Helpwch ni i ofalu am leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy gadw at rai canllawiau syml yn ystod eich ymweliad a dilyn y Cod Cefn Gwlad.

Dau o bobl yn cerdded dau gi bach ar hyd traeth Llanbedrog, darn eang o dywod gyda chytiau traeth lliwgar a choed tal gwyrdd tywyll yn unon tu ôl iddynt.
Erthygl
Erthygl

Ymwelwch â traeth Llanbedrog 

Ewch i Lanbedrog, darn hir o arfordir tywodlyd â chytiau traeth lliwgar sy’n ddelfrydol i deuluoedd. Cyrchfan boblogaidd ger Pwllheli ar Benrhyn Llŷn.