Skip to content

Amgueddfa Reilffyrdd yng Nghastell Penrhyn

Dau ymwelydd y tu mewn i injan stêm yn edrych ar yr injan yng Nghastell Penrhyn
Ymwelwyr yn archwilio’r injan stêm ‘Charles’ yng Nghastell Penrhyn | © National Trust Images/Rob Stothard

Injans stêm diwydiannol sydd yn Amgueddfa Reilffyrdd Castell Penrhyn, rhai ohonynt wedi eu defnyddio yn chwarel y Penrhyn ym Methesda, gerllaw. Mae’r amgueddfa’n awr yn yr hen stablau, oedd yn gartref ar un adeg i tua 36 o geffylau’r ystâd.

Pethau i’w gweld yn yr Amgueddfa Reilffordd

Heddiw gallwch weld dewis helaeth o injans, cerbydau, stoc y lein ac offer. Gallwch wylio ffilm i gael darlun da o fywydau blaenorol rhai o’r injans a welwch chi.

The Fire Queen

The Fire Queen oedd un o’r ddwy injan gyntaf i gael eu defnyddio ar Reilffordd Padarn yn syth ar ôl iddi agor yn 1849. Fe’i disodlwyd yn yr 1880au pan aeth i sied fach garreg yn y chwarel. Prynwyd hi gan un o gynrychiolwyr y Manifold Trust a’i rhoi ar fenthyg i’r amgueddfa gyda cherbyd salŵn yn 1969.

Manylion o injan stêm yn yr Amgueddfa Reilffyrdd yng Nghastell Penrhyn a’r Ardd, Cymru
Manylion o injan stêm yn yr Amgueddfa Reilffyrdd yng Nghastell Penrhyn a’r Ardd, Cymru | © National Trust Images/Paul Harris

Charles

Mae gan Charles, injan tanc cyfrwy, gysylltiadau clos â’r Penrhyn. Roedd Charles yn un o’r injans ‘prif lein’ a ddefnyddiwyd yn Chwarel y Penrhyn. Fe’i hadeiladwyd gan yr Hunslet Engine Co yn 1882, a bu Charles yn gweithio hyd yr 1950au ac fe’i hadferwyd wedyn.

Am fod y bwyler wedi dirywio, cadwyd Charles yn sied yr injans ym Mhorth Penrhyn o tua 1958 ymlaen. Fe’i rhoddwyd ar fenthyciad parhaol i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn 1963 trwy garedigrwydd Chwarel y Penrhyn.

Cerbyd agored chwarelwyr y Penrhyn

Dyma un o’r cerbydau oedd yn rhedeg ar brif lein y chwarel ym Methesda. Roedd yn eiddo i Drên y Chwarelwyr, sefydliad oedd yn cael ei drefnu a’i ariannu gan y dynion i’w symud i’r chwarel ac ohoni.

Rhedodd y trên a’r cerbyd am y tro olaf ar 9 Chwefror 1953 a gosodwyd y cerbyd ar fenthyciad parhaol i’r Ymddiriedolaeth yn 1963 gan Chwarel y Penrhyn.

Cerbyd salŵn Penrhyn

Gellir gweld y cerbyd hwn yn awr gyda Charles ac fe’i hadeiladwyd tua 1882, ynghyd â’r brif lein newydd i Chwarel Penrhyn Cyf ac fe’i defnyddiwyd gan Arglwydd Penrhyn a’i asiant ar gyfer teithiau rhwng prif swyddfa’r cwmni ym Mhorth Penrhyn a’r Chwarel ym Methesda.

Car swyddogol Chwarel Penrhyn

Defnyddiwyd y car neu gert addurnedig hon i gludo swyddogion ac ymwelwyr o gwmpas tua 50 milltir o draciau oedd unwaith ar hyd Chwareli’r Penrhyn ym Methesda. Credir ei fod yn dyddio o ddiwedd y 19eg ganrif, a gallai 6 o bobl eistedd ynddo.

Ymwelwyr yn yr Amgueddfa Reilffyrdd yng Nghastell Penrhyn, Gogledd Cymru
Ymwelwyr yn yr Amgueddfa Reilffyrdd yng Nghastell Penrhyn, Gogledd Cymru | © National Trust Images/Rob Stothard

Injan Dân Merryweather

Injan dân i’w llusgo gan geffyl, a adeiladwyd gan Merryweather o Lundain. Heb Wasanaeth Tân Cenedlaethol roedd yn rhaid i’r tai bonedd ddarparu eu hoffer a dynion ymladd tân eu hunain. Ar yr injan dân hon mae’r seddi’n wynebu’r ochr i’r criw a sedd ar wahân yn y tu blaen i’r gyrrwr.

Gosodwyd injan stêm dau silindr fertigol tu ôl i’r bwyler i yrru’r pwmp oedd wedi ei raddio er mwyn i ddŵr gael ei gyfeirio at uchder Tŵr Castell Penrhyn.

Hugh Napier

Injan tanc cyfrwy yw Hugh Napier a adeiladwyd gan yr Hunslet Engine Company Ltd yn Leeds yn 1904 a threuliodd ei hoes waith gyfan yn Chwarel y Penrhyn.

Mae wedi ei hadfer yn llawn gofal gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a Chwmni Rheilffordd Ffestiniog, lle mae’n byw erbyn hyn, gan ddod i’n gweld ni yma yn y Castell ar achlysuron arbennig. Rhoddwyd enw 4ydd Barwn Penrhyn i’r injan.

Ymwelwyr yn edrych ar fynyddoedd Eryri o ardd Castell Penrhyn wrth iddi fachlud

Darganfyddwch fwy yng Nghastell Penrhyn a'r Ardd

Dysgwch pryd mae Castell Penrhyn a'r Ardd ar agor, sut i gyrraedd yno, pethau i’w gweld a’u gwneud a mwy.

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Y gromen fawr uwch ben y Grisiau Crand yng Nghastell Penrhyn gyda ffenestr yn y to a’r gwaith plastr
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Chastell Penrhyn 

Mae tu allan y castell yn cuddio tu mewn a addurnwyd yn oludog a chartref yr oedd gan y teulu Pennant feddwl mawr ohono. Dysgwch am rai o’r ystafelloedd rhyfeddol.

CHWAREL Y PENRHYN gan Henry Hawkins (1822-80) o’r Penrhyn.  (Derbyniwyd yn lle treth gan Drysorlys EM a’i dyrannu i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn 1951)
Erthygl
Erthygl

Streic Fawr y Penrhyn 

Dysgwch ragor am hanes Streic Fawr y Penrhyn, 1900-03, yr anghydfod diwydiannol hiraf yn hanes Prydain. Dysgwch sut y gwnaeth rwygo cymuned.

Three types of cake on display in the Stables Cafe at Knightshayes, Devon
Erthygl
Erthygl

Bwyta a siopa yng Nghastell Penrhyn 

Dewch i Gaffi’r Castell am ginio blasus ac amrywiaeth o gacennau. Mae’r siop yn cynnig anrhegion lleol neu porwch yn y siop lyfrau ail-law am fargen.

Castell Penrhyn, Gogledd Cymru, yn yr hydref
Erthygl
Erthygl

Hanes Castell Penrhyn a'r Ardd 

Castell Penrhyn oedd cartref y teulu Pennant, ac fe’i adeiladwyd ar sail elw’r diwydiant llechi yng Ngogledd Cymru a’r planhigfeydd siwgr yn Jamaica.