Skip to content

Diwrnodau allan i’r teulu yng Nghastell Penrhyn

A father and daughter playing with nature art in a wooden playhouse at the play area at Penrhyn Castle and Garden
Creu ychydig o gelf natur yn ardal chwarae Castell Penrhyn | © National Trust Images/Annapurna Mellor

Mae rhywbeth i bawb yng Nghastell Penrhyn. Os ydych chi’n darganfod ein hystafelloedd moethus arbennig neu yn dilyn ein hanturiaethau tymhorol, ein tiroedd yw eich lle chwarae, felly ewch i archwilio!

Cynllunio eich ymweliad teuluol

Dyma’r wybodaeth y bydd arnoch ei hangen yn gryno i’ch helpu i gynllunio eich diwrnod yng Nghastell Penrhyn:

  • Cyfleusterau newid babanod ar gael ger y Ganolfan Groeso, yng nghwrt y gegin ac ym mwa’r Barbican.
  • Caiff pramiau eu caniatáu ar y llawr gwaelod. Ar gyfnodau prysur, mae’n bosib bydd gofyn i chi eu gadael wrth y fynedfa.

Digwyddiadau i'r teulu

Cewch wybod am ba ddigwyddiadau sydd ar y gweill ar gyfer teuluoedd:

Hanner Tymor Mis Mai yng Nghastell Penrhyn a'r Ardd

25 Mai - 2 Mehefin

Dros hanner tymor mis Mai, rydym yn dathlu Wythnos Genedlaethol Garddio i'r Plant. Ymunwch hefo ni mewn gweithgareddau plannu ar gyfer y teulu oll ac i gael gweld ein gerddi ffurfiol a gwyllt. Bydd y gerddi yn llawn bywyd gwyllt y gwanwyn, felly defnyddiwch chwyddwydr er mwyn cael bod yn dditectif yr ardd a gweld pa fywyd gwyllt welwch chi! Ac os ydych chi'n edrych i gael ychydig o ymarfer corff, bydd gemau yn yr ardd a hwyl a sbri yng nghystadleuaeth taflu esgidiau glaw.

Children on climbing frames in Rook Wood playground, Penrhyn Castle
Ewch am antur yn Rook Wood | © National Trust Images/Annapurna Mellor

Parciau chwarae yng Nghastell Penrhyn

Rook Wood

Heibio’r byrddau picnic wrth fynedfa iard y stablau, gallwch ddarganfod ein parc chwarae yn Rook Wood. Ewch i fyny drwy’r goedwig i fwynhau’r parc lle gallwch ddringo, swingio neu fynd ar y si-so.

Cwt Ogwen

Mae ein parc chwarae naturiol yng Nghwt Ogwen yn mynd a chi i lawr tuag at yr Afon Ogwen. Cewch hyd i fwa pren yn y prif faes parcio lle gallwch ddilyn y llwybr i lawr. Darganfyddwch ein cwt sy’n le perffaith i chwarae tŷ bach twt, neu i eistedd yn ddistaw a mwynhau sŵn a golygfa byd natur. Ar gyfer yr anturiaethwyr bach, mae’r parch chwarae antur i fyny’r llwybr, rhowch dro arni a gweld pwy all orffen y llwybr cyflymach.

Ymwelwyr yn edrych ar fynyddoedd Eryri o ardd Castell Penrhyn wrth iddi fachlud

Darganfyddwch fwy yng Nghastell Penrhyn a'r Ardd

Dysgwch pryd mae Castell Penrhyn a'r Ardd ar agor, sut i gyrraedd yno, pethau i’w gweld a’u gwneud a mwy.

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Daffodils blooming in grass in the park at Penrhyn Castle and Garden, Gwynedd, Wales, with bare-branched trees and the castle in the background
Erthygl
Erthygl

Crwydrwch yr ystâd yng Nghastell Penrhyn 

Pam nad ewch chi am dro oddi ar y llwybrau cyfarwydd ac ymweld â’r guddfan i lawr ger Afon Ogwen. Bydd teuluoedd yn mwynhau’r ardal chwarae naturiol hefyd. Cofiwch ddod â’ch welis.

Y gromen fawr uwch ben y Grisiau Crand yng Nghastell Penrhyn gyda ffenestr yn y to a’r gwaith plastr
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Chastell Penrhyn 

Mae tu allan y castell yn cuddio tu mewn a addurnwyd yn oludog a chartref yr oedd gan y teulu Pennant feddwl mawr ohono. Dysgwch am rai o’r ystafelloedd rhyfeddol.

Gate from Walled Garden in winter at Penrhyn Castle
Llwybr
Llwybr

Taith darganfod natur Castell Penrhyn 

Mwynhewch daith gylchol o gwmpas rhannau llai cyfarwydd o dir y castell wrth i chi ddarganfod amrywiaeth eang o fywyd gwyllt a natur sy’n cartrefu yma.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1 (km: 1.6)