Skip to content

Diwrnodau allan i’r teulu yng Nghastell Penrhyn

Small girl in a hat and dress sat in a flower meadow
Ymgollwch yn y dolydd | © National Trust Images/Chris Lacey

Mae rhywbeth i bawb yng Nghastell Penrhyn. Os ydych chi’n darganfod ein hystafelloedd moethus arbennig neu yn dilyn ein hanturiaethau tymhorol, ein tiroedd yw eich lle chwarae, felly ewch i archwilio!

Cynllunio eich ymweliad teuluol

Dyma’r wybodaeth y bydd arnoch ei hangen yn gryno i’ch helpu i gynllunio eich diwrnod yng Nghastell Penrhyn:

  • Cyfleusterau newid babanod ar gael ger y Ganolfan Groeso, yng nghwrt y gegin ac ym mwa’r Barbican.
  • Caiff pramiau eu caniatáu ar y llawr gwaelod. Ar gyfnodau prysur, mae’n bosib bydd gofyn i chi eu gadael wrth y fynedfa.

Digwyddiadau i'r teulu

Cewch wybod am ba ddigwyddiadau sydd ar y gweill ar gyfer teuluoedd:

Haf o hwyl

20 Gorffennaf - 1 Medi

Ymunwch â ni yng Nghastell Penrhyn a'r Ardd dros yr haf wrth i ni ddathlu'r haf a mwynhau gweithgareddau i blesio'r teulu oll. Ewch am ras o gwmpas y dolydd neu byddwch yn seren y sioe ar ein llwyfan arbennig wrth i chi fwynhau diwrnod o haf yng Nghastell Penrhyn. Mwynhewch olygfeydd anhygoel o Eryri a'r Gogarth ac ewch am dro o gwmpas ein dolydd anhygoel cyn darganfod y lle gorau am bicnic. Castell Penrhyn yw'r lle perffaith i ymlacio ar ddiwrnod o haf.

Parciau chwarae yng Nghastell Penrhyn

Rook Wood

Heibio’r byrddau picnic wrth fynedfa iard y stablau, gallwch ddarganfod ein parc chwarae yn Rook Wood. Ewch i fyny drwy’r goedwig i fwynhau’r parc lle gallwch ddringo, swingio neu fynd ar y si-so.

Cwt Ogwen

Mae ein parc chwarae naturiol yng Nghwt Ogwen yn mynd a chi i lawr tuag at yr Afon Ogwen. Cewch hyd i fwa pren yn y prif faes parcio lle gallwch ddilyn y llwybr i lawr. Darganfyddwch ein cwt sy’n le perffaith i chwarae tŷ bach twt, neu i eistedd yn ddistaw a mwynhau sŵn a golygfa byd natur. Ar gyfer yr anturiaethwyr bach, mae’r parch chwarae antur i fyny’r llwybr, rhowch dro arni a gweld pwy all orffen y llwybr cyflymach.

Ymwelwyr yn edrych ar fynyddoedd Eryri o ardd Castell Penrhyn wrth iddi fachlud

Darganfyddwch fwy yng Nghastell Penrhyn a'r Ardd

Dysgwch pryd mae Castell Penrhyn a'r Ardd ar agor, sut i gyrraedd yno, pethau i’w gweld a’u gwneud a mwy.

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Ymwelwyr yng Nghastell Penrhyn a'r Ardd, Gwynedd, Cymru
Erthygl
Erthygl

Crwydrwch yr ystâd yng Nghastell Penrhyn 

Pam nad ewch chi am dro oddi ar y llwybrau cyfarwydd ac ymweld â’r guddfan i lawr ger Afon Ogwen. Bydd teuluoedd yn mwynhau’r ardal chwarae naturiol hefyd. Cofiwch ddod â’ch welis.

Y gromen fawr uwch ben y Grisiau Crand yng Nghastell Penrhyn gyda ffenestr yn y to a’r gwaith plastr
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Chastell Penrhyn 

Mae tu allan y castell yn cuddio tu mewn a addurnwyd yn oludog a chartref yr oedd gan y teulu Pennant feddwl mawr ohono. Dysgwch am rai o’r ystafelloedd rhyfeddol.

Gate from Walled Garden in winter at Penrhyn Castle
Llwybr
Llwybr

Taith darganfod natur Castell Penrhyn 

Mwynhewch daith gylchol o gwmpas rhannau llai cyfarwydd o dir y castell wrth i chi ddarganfod amrywiaeth eang o fywyd gwyllt a natur sy’n cartrefu yma.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1 (km: 1.6)