Skip to content

Diwrnodau allan i’r teulu yng Nghastell Penrhyn

Coeden Nadolig addurnedig yng Nghastell Penrhyn, Bangor, Gwynedd, Cymru
Coeden Nadolig addurnedig yng Nghastell Penrhyn | © National Trust Images Paul Harris

Mae rhywbeth i bawb yng Nghastell Penrhyn. Os ydych chi’n darganfod ein hystafelloedd moethus arbennig neu yn dilyn ein hanturiaethau tymhorol, ein tiroedd yw eich lle chwarae, felly ewch i archwilio!

Cynllunio eich ymweliad teuluol

Dyma’r wybodaeth y bydd arnoch ei hangen yn gryno i’ch helpu i gynllunio eich diwrnod yng Nghastell Penrhyn:

  • Cyfleusterau newid babanod ar gael ger y Ganolfan Groeso, yng nghwrt y gegin ac ym mwa’r Barbican.
  • Caiff pramiau eu caniatáu ar y llawr gwaelod. Ar gyfnodau prysur, mae’n bosib bydd gofyn i chi eu gadael wrth y fynedfa.

Digwyddiadau i'r teulu

Cewch wybod am ba ddigwyddiadau sydd ar y gweill ar gyfer teuluoedd:

Nadolig yng Nghastell Penrhyn

Dewch a'r teulu cyfan i Castell Penrhyn wrth i ni ddathlu'r adloniannau sy'n parhau i ddod a ni at ein gilydd dros yr wyl. Gallwch dreulio amser yn yr ystafelloedd sydd wedi eu addurno'n fendigedig, tynnu llun teulu yn ein torch Nadolig enfawr neu ail-ddarganfod gem fwrdd yn ein Ystafell Gemau. Dim ots lle ewch chi, mae digon i gadw'r holl deulu yn brysur. Cewch wybod fwy am ein oriau agor ac am archebu tocynnau ar ein tudalen Nadolig.

A selection of autumn gifts from the gift shop including seasonal biscuits and jams
Mwynhewch ddewis yr hydref yn y siop anrhegion y castell. | © National Trust Images

Siopa

Cewch yr holl adnoddau rydych angen ar gyfer noson o glosio yn y siop - o flancedi cynnes i siytni.

1 of 2
Ymwelwyr yn edrych ar fynyddoedd Eryri o ardd Castell Penrhyn wrth iddi fachlud

Darganfyddwch fwy yng Nghastell Penrhyn a'r Ardd

Dysgwch pryd mae Castell Penrhyn a'r Ardd ar agor, sut i gyrraedd yno, pethau i’w gweld a’u gwneud a mwy.