Skip to content

Ymweld â’r ardd yng Nghastell Penrhyn

Rhododendron pinc yn blodeuo o flaen Castell Penrhyn.
Rhododendron yn blodeuo yng Nghastell Penrhyn, Cymru | © ©National Trust Images/Gwenno Parry

Yr un fath â’r castell ei hun, mae gerddi Penrhyn yn eang ac yn cynnig rhywbeth i bawb. Gofalwch ddod â’ch awydd am antur a disgwyliwch yr annisgwyl.

Uchafbwyntiau'r Ardd yn y gwanwyn

Mae'r gwanwyn yn fendigedig yng Nghastell Penrhyn. Wrth gyrraedd, mwynhewch olygfa'r blodau ceirios wrth i'r Cylch Sakura hardd gyhoeddi dyfodiad y gwanwyn yn ei drydedd flwyddyn o flodeuo. Mae ein gerddi ffurfiol yn siwr o ddod â gwên i'ch wyneb wrth i natur ddeffro. Mae Rhododendrons, Camelia, ac Asalea yn addurno'r llwybrau a'r Ardd Furiog tra bod yr Wisteria, coed Sakura a'r goeden hances yn golygu y gellir edmygu blodau'r gwanwyn oddi tano hefyd. Mae tiwlipau llachar yn cyrraedd ym mis Ebrill, wedi'u plannu yn y Teras Top ac ar hyd y Bwa Fuschia.

Hwyl i’r teulu cyfan

Waeth beth yw’r tywydd, mae digonedd o weithgareddau i chi eu mwynhau tu allan yn cysylltu â natur. O wylio adar i gerdded, rhedeg neu yn syml lenwi eich ysgyfaint ag awyr iach.

Yr Ardd Gorsiog

Mae planhigion rheonllys anferthol yn tra-arglwyddiaethu ar yr Ardd Gorsiog sy’n debyg i jyngl. Ymgollwch ymhlith y dail yn ystod y gwanwyn a’r haf neu ewch i’r man uchel ger y cut â tho gwellt i gael golygfa eang.

Yr Ardd Furiog

Cewch heddwch a thawelwch yn y tocwaith manwl, y llinellau geometrig, y pyllau cymesur a’r gwaith plannu manwl gywir yn yr Ardd Furiog. Yma gellir gwerthfawrogi gweledigaeth Walter Speed yn y 19eg ganrif o greu un o dair gardd orau Prydain ar y pryd.

Picnic â golygfa yn y Penrhyn

Gyda golygfeydd dros Fae Conwy ac Eryri, mae lawntiau syml Penrhyn yn lle delfrydol i gael picnic. Gall y rhai heini yn eich plith redeg, rowlio a gwneud olwyn trol fel fynnon nhw.

Gardd â golygfa

O’r ‘Lawnt Fasarn’ yng nghefn y castell gallwch fwynhau golygfeydd clir i lawr arfordir Gogledd Cymru i Landudno, y Gogarth ac Ynys Seiriol.

Mae wyneb blaen y castell a’r gerddi yn wynebu Eryri ac mae ganddynt olygfeydd eang o gopa Carnedd Llewelyn ar ddiwrnod clir.

Gosodwyd y castell ei hun mewn man strategol i gael golwg glir o Chwarel y Penrhyn ym Methesda.

Ymwelwyr yn edrych ar fynyddoedd Eryri o ardd Castell Penrhyn wrth iddi fachlud

Darganfyddwch fwy yng Nghastell Penrhyn a'r Ardd

Dysgwch pryd mae Castell Penrhyn a'r Ardd ar agor, sut i gyrraedd yno, pethau i’w gweld a’u gwneud a mwy.

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Y gromen fawr uwch ben y Grisiau Crand yng Nghastell Penrhyn gyda ffenestr yn y to a’r gwaith plastr
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Chastell Penrhyn 

Mae tu allan y castell yn cuddio tu mewn a addurnwyd yn oludog a chartref yr oedd gan y teulu Pennant feddwl mawr ohono. Dysgwch am rai o’r ystafelloedd rhyfeddol.

Daffodils blooming in grass in the park at Penrhyn Castle and Garden, Gwynedd, Wales, with bare-branched trees and the castle in the background
Erthygl
Erthygl

Crwydrwch yr ystâd yng Nghastell Penrhyn 

Pam nad ewch chi am dro oddi ar y llwybrau cyfarwydd ac ymweld â’r guddfan i lawr ger Afon Ogwen. Bydd teuluoedd yn mwynhau’r ardal chwarae naturiol hefyd. Cofiwch ddod â’ch welis.

Dau ymwelydd y tu mewn i injan stêm yn edrych ar yr injan yng Nghastell Penrhyn
Erthygl
Erthygl

Yn cyrraedd yn fuan: Penrhyn a’i Ddiwydiant 

Mae bloc y stablau wedi cau tra ein bod ni’n datblygu profiad newydd fydd yn cyrraedd yn hwyrach ymlaen yn 2024. Am ddiweddariadau a mwy o wybodaeth, ewch draw i’n gwefan.

A close up of a scone covered in cream and jam
Erthygl
Erthygl

Bwyta a siopa yng Nghastell Penrhyn 

Dewch i Gaffi’r Castell am ginio blasus ac amrywiaeth o gacennau. Mae’r siop yn cynnig anrhegion lleol neu porwch yn y siop lyfrau ail-law am fargen.