Skip to content
Cymru

Stad Southwood

Explore Southwood’s timeless landscape of wooded valleys, floral fields and craggy clifftops. Stretching straight to the sea, this charming coastal spot is full of scenic surprises. | Dewch i grwydro’r dirwedd ddigyfnewid o ddyffrynnoedd coediog, caeau blodau a chlogwyni geirwon yn Southwood. Yn ymestyn yn syth i’r môr, mae’r llecyn arfordirol hudolus hwn yn wledd o olygfeydd rhyfeddol.

Newgale, Roch, Pembrokeshire, SA62 6AR

Ymwelwyr yn cerdded ar hyd llwybr yr arfordir yn Stad Southwood, Sir Benfro

Cynllunio eich ymweliad

Merlod yn pori er lles cadwraeth ym Mhenrhyn Dewi, Sir Benfro
Erthygl
Erthygl

Ymweld â chefn gwlad Sir Benfro gyda'ch ci 

Mae ein lleoedd gwledig ac arfordirol yn Sir Benfro wedi'u graddio ag un bawen. Dysgwch fwy am ddod â'ch ci i Sir Benfro. Dewch i ddianc i ymyl gorllewinol Cymru ac archwiliwch dirwedd arfordirol ddramatig gyda'ch cyfaill pedair coes wrth eich ochr.

Y groes ar y sgwâr, Tyddewi, Sir Benfro
Lle
Lle

Canolfan Ymwelwyr a Siop Tyddewi 

Nestled in St David’s, the visitor centre and shop is a brilliant base for discovering Pembrokeshire. Plan your visit with the team, have a browse and help support our special places. | Canolfan Ymwelwyr a Siop Tyddewi ar stryd fawr Tyddewi, Sir Benfro. Mae’r ganolfan ymwelwyr a’r siop yn Nhyddewi yn lle gwych i ddechrau darganfod Sir Benfro. Gallwch gynllunio eich ymweliad gyda’n tîm, cael golwg o gwmpas a helpu i gefnogi ein lleoedd arbennig.

St David's, Pembrokeshire

Yn hollol agored heddiw
Two visitors exploring the garden in spring at Quarry Bank, Cheshire

Ymuno

Mwynhewch fynediad i fwy na 500 o leoliadau gydag aelodaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Ymunwch heddiw a helpwch i ddiogelu natur, harddwch a hanes – i bawb, am byth.