Skip to content

Ymweliadau grŵp ag Ystagbwll

Ffotograff o’r awyr yn dangos Canolfan Ystagbwll ac Ystâd Ystagbwll, Sir Benfro
Ffotograff o’r awyr yn dangos Canolfan Ystagbwll ac Ystâd Ystagbwll, Sir Benfro | © J.Abbott Photography Pembrokeshire

Ymwelwch ag Ystagbwll gyda'ch grŵp ac archwiliwch ystâd Ystagbwll wrth eich pwysau. Darganfyddwch beth sydd ar gael a sut i drefnu eich ymweliad yma.

Ynglŷn â Chanolfan a Bythynnod Ystagbwll

Wedi'i lleoli yng nghanol Ystâd Ystagbwll mewn amrywiaeth o adeiladau fferm carreg draddodiadol wedi'u haddasu yn dyddio'n ôl i'r 1860au, mae Canolfan Ystagbwll yn fan perffaith i aros fel grŵp mawr, neu gyda theulu a ffrindiau.

Dafliad carreg o'r llynnoedd yn Bosherston, mae'r ganolfan yn fan delfrydol i archwilio ystâd ehangach Ystagbwll a Pharc Cenedlaethol Arfordir byd-enwog Penfro. Mwynhewch awyrgylch tawel yr ardd furiedig, darganfyddwch fae Bychan ac archwiliwch nifer o goetiroedd a llwybrau sy’n croesi’r dirwedd hanesyddol hon.

Mae'r ystâd yn cynnwys Gwarchodfa Natur Genedlaethol, aneddiadau hynafol, clogwyni anferth, coetiroedd gwyllt a dau draeth tywodlyd syfrdanol.

Llety hunanarlwyo ar gyfer grwpiau.

Mae llety Canolfan Ystagbwll yn cynnwys pedwar adeilad fferm fawr wedi'u haddasu, gyda 3 bwthyn llai arall.

Mae lle i 139 o bobl gysgu yn y Ganolfan a gellir trefnu llety mewn nifer o wahanol ffyrdd i ddarparu ar gyfer amrywiaeth o anghenion. Mae'n lleoliad perffaith ar gyfer teuluoedd mawr, grwpiau, gwyliau o ddiddordeb arbennig a gweithgareddau awyr agored, yn ogystal â phriodasau ac ar gyfer digwyddiadau dathlu.

Gellir darparu cyngor ar gyflenwyr arlwyo ar gyfer hunan arlwyo os oes angen pan fyddwch yn trefnu eich gwyliau.

Dewch â'ch grŵp i aros gyda ni.

Canolfan sydd wedi ennill gwobrau mewn amgylchedd rhagorol.

A first floor bedroom at Swan Group House, Pembrokeshire
A first floor bedroom at Swan Group House, Pembrokeshire | © National Trust Images / Mike May

Swan

Mae Swan yn cysgu 24 mewn 13 ystafell wely gyda 12 ystafell gydag ystafell ymolchi, sy'n addas ar gyfer grwpiau o oedolion ac yn rhannu gardd cwrt gyda thŷ Shearwater drws nesaf. Mae lleiniau a thywelion wedi’u cynnwys.

1 of 5

Ymweliadau addysgol â Ystagbwll

Mae Canolfan Ystagbwll yn lleoliad perffaith ar gyfer ymweliad addysgol hunan-arweiniol, gyda chyfleusterau eithriadol sy'n rhoi gwerth rhagorol am arian.

Rydym yn cynnal grwpiau sydd â diddordeb arbennig, prifysgolion, grwpiau corfforaethol, cymdeithasau ffotograffiaeth a theatr, grwpiau gweithgaredd a lles ac ysgolion.

Ar gyfer grwpiau preswyl Ysgolion a phobl ifanc, gallwn helpu i hwyluso darpariaeth addysg gweithgareddau awyr agored trwy ein partneriaid lleol.

Cyfleusterau

Mae cyfleusterau yn cynnwys:

  • Theatr gyda lle i 150 o bobl gan gynnwys cadeiriau a bwrdd.
  • Wifi trwy'r theatr, y cyntedd a'r ystafell gyfarfod.
  • Ystafell gyfarfod gyda lle i 24 o bobl.
  • Cegin ar wahân i bob tŷ.
  • Maes chwarae caeedig y gellir ei gyrraedd o Dŷ Kingfisher.
  • Arlwyo ar gyfer arosiadau preswyl i ysgolion a Phrifysgolion wedi'i hwyluso gan Ymddiriedolaeth Genedlaethol Sir Benfro.
  • Mae gan Ystagbwll drwydded ar gyfer priodasau os ydych yn dymuno trefnu eich priodas eich hun.
  • Gofynnwch am gyngor ar bebyll mawr ac arlwyo allanol ar gyfer digwyddiadau ac achlysuron arbennig.
A group of adults and dogs run on the sandy shoreline in the sunshine
A fitness group running on Barafundle Beach, on the Stackpole Estate | © National Trust Images/Ben Selway

Gweithgareddau

Mae mwy na 30km o lwybrau troed yn croesi'r ystâd ehangach. Mae’r llwybrau hyn yn mynd â chi at lwybr Arfordir Penfro, dau draeth sydd wedi ennill gwobrau – Bae Bychan a De Aberllydan, Cei Ystagbwll ac ystafell de’r Tŷ Cychod.

Rydym yn falch iawn o fod yn gweithio mewn partneriaeth â Gweithgaredd Sir Benfro, ac Outer Reef i gyflwyno sesiynau ceufadu, ac arforgampau o Gei Ystagbwll, a syrffio o Freshwater West.

I gael rhagor o wybodaeth, edrychwch ar wefan Gweithgaredd Sir Benfro neu cysylltwch â'r tîm drwy antur@activity.cymru / 07977 543396 .

Gellir cysylltu â Outer Reef ar 01646 680070 , drwy e-bost yn contact@outerreefsurfschool.com , neu drwy ei wefan .

Cysylltwch â ni ar gyfer Archebu Gweithgareddau ac ar gyfer Grwpiau

I gael rhagor o wybodaeth am ganolfan Ystagbwll ar gyfer argaeledd ac archebu, cysylltwch â’n tîm yn uniongyrchol ar 01646 623110 neu e-bostiwch stackpole@nationaltrust.org.uk

Sylwer y gellir archebu'r holl lety yn y ganolfan ar wahân trwy ein gwefan gwyliau.

Ymwelwyr yn cerdded i lawr allt at draeth yn Stagbwll

Darganfyddwch fwy yn Stagbwll

Dysgwch sut i gyrraedd Stagbwll, ble i barcio, pethau i’w gweld a’u gwneud a mwy.

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Elyrch ar Lynnau Stagbwll , Sir Benfro
Erthygl
Erthygl

Gwylio bywyd gwyllt yn Stagbwll 

Mae Stagbwll yn gartref i bob math o greaduriaid, o’r dyfrgwn enwog i nythfa fwyaf Cymru o ystlumod pedol mwyaf.

Ystafell de’r Tŷ Cychod yn edrych dros Gei Stagbwll, Sir Benfro.
Erthygl
Erthygl

Bwyta yn Stagbwll 

Mwynhewch ffefrynnau ffein yn Nhŷ Te’r Tŷ Cychod a golygfeydd godidog o Gei Stagbwll.

Tri ymwelydd ar y traeth yn Stagbwll ar ddiwrnod gwyntog
Erthygl
Erthygl

Hygyrchedd yn Stagbwll 

Darllenwch ganllaw hygyrchedd Stagbwll ar fenthyg cerbydau symudedd, llwybrau addas ac awgrymiadau defnyddiol ar symud o gwmpas, cyfleusterau a phethau i’w gweld a’u gwneud.