Cyfleoedd i wirfoddoli yn Fferm Gupton

Plant yn hedfan barcud yn Fferm Gupton

Gwirfoddolwch ac ymunwch a thîm y gwersyll yn Fferm hyfryd Gupton yn Sir Benfro. Byddwch yn rhan o’n menter newydd gyffrous wrth i ni gyflwyno’r lle arbennig hwn i ymwelwyr.

Mae gyda ni lawer o gyfleoedd i wirfoddoli yn Fferm Gupton, ein gwersyll a chanolbwynt newydd sbon i ymwelwyr yn Sir Benfro.

Mae gwirfoddoli yn ffordd ardderchog i ddysgu sgiliau newydd, bod yn weithgar a gwneud ffrindiau mewn lleoliad bendigedig. Yn Gupton, bydd gyda chi gyfle i weithio allan yn yr awyr iach, rhannu stori’r lle arbennig hwn gydag ymwelwyr a’n helpu ni i ofalu am y dirwedd hon fel y gall cenedlaethau’r dyfodol ei mwynhau.

Dyma’r cyfleoedd gwirfoddoli sydd gyda ni i’w cynnig ar hyn o bryd:

Goruchwyliwr y Gwersyll

Gweithiwch ar Fferm Gupton yn y rôl gyffrous lawn-amser hon. Helpwch i arwain tîm y gwersyll, trwy waith swyddfa a gwaith ymarferol, er mwyn cadw pethau’n llifo’n esmwyth, ac mewn cyflwr ardderchog, ar y safle.

Gwelwch ddisgrifiad rôl Goruchwyliwr y Gwersyll (DOCX / 0.0439453125MB) download

Cynorthwy-ydd Gwersyll

Cyfle llawn-amser neu ran-amser i ofalu am y lle arbennig hwn trwy waith swyddfa, gwaith ymarferol a chyswllt gyda’r ymwelwyr.

Gwelwch ddisgrifiad rôl y Cynorthwy-ydd Gwersyll (DOCX / 0.04296875MB) download

Cynorthwy-ydd Gweinyddol

Cyfle rhan-amser i helpu yn y swyddfa a’r dderbynfa, yn rhoi cefnogaeth weinyddol a delio gyda galwadau ffon ac ymholiadau e-bost.

Gwelwch ddisgrifiad rôl y Cynorthwy-ydd Gweinyddol (DOCX / 0.072265625MB) download

Cynorthwy-ydd Cynnal a Chadw

Rôl rhan-amser yn helpu o gwmpas ardal y gwersyll, yn trwsio pethau sydd wedi eu torri, adnabod swyddi sydd angen eu rhoi allan i gytundebwyr a helpu cadw’r tir mewn cyflwr gwych ar y cyd â’n tîm o geidwaid.

Gwelwch ddisgrifiad rôl Cynorthwy-ydd Cynnal a Chadw (DOCX / 0.0732421875MB) download

Cysylltwch

Os oes gyda chi ddiddordeb mewn ymuno â ni, cysylltwch â’r tim ar 01646 661640 neu e-bostiwch guptonfarm@nationaltrust.org.uk am wybodaeth bellach.