Skip to content
Cymru

Traeth Freshwater West

Wild, sandy stretch adored by adventurous souls and nature lovers . | Llecyn gwyllt, euraidd sy’n ffefryn gan eneidiau anturus a rhai sy’n caru natur.

Freshwater West and Gupton Farm, Castlemartin, Pembrokeshire, SA71 5HW

Golygfa o’r awyr o Freshwater West, Sir Benfro.

Rhybudd pwysig

Mae’r toiledau ym maes parcio Freshwater West wedi cau. Byddant yn ailagor cyn gynted â phosibl / Mae’r toiledau ym maes parcio Freshwater West wedi cau. Byddant yn ailagor cyn gynted â phosibl

Cynllunio eich ymweliad

The camping fields at Gupton Farm Campsite, Pembrokeshire

Gupton Farm Campsite 

A rustic campsite close to the beach at Freshwater West, a great spot for sunsets and stargazing, and an active holiday in nature.

Prosiect
Prosiect

Ymgynghoriad Cronfa Adfywio Cymunedol y DU Freshwater West 

Darganfod sut rydym yn dod o hyd i ffordd o gydbwyso natur a thwristiaeth yn Freshwater West, gan ddefnyddio atebion a gyflwynwyd gan Ymgynghoriad y Gronfa Adnewyddu Cymunedol.

Merlod yn pori er lles cadwraeth ym Mhenrhyn Dewi, Sir Benfro
Erthygl
Erthygl

Ymweld â chefn gwlad Sir Benfro gyda'ch ci 

Mae ein lleoedd gwledig ac arfordirol yn Sir Benfro wedi'u graddio ag un bawen. Dysgwch fwy am ddod â'ch ci i Sir Benfro. Dewch i ddianc i ymyl gorllewinol Cymru ac archwiliwch dirwedd arfordirol ddramatig gyda'ch cyfaill pedair coes wrth eich ochr.

Two visitors exploring the garden in spring at Quarry Bank, Cheshire

Ymuno

Mwynhewch fynediad i fwy na 500 o leoliadau gydag aelodaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Ymunwch heddiw a helpwch i ddiogelu natur, harddwch a hanes – i bawb, am byth.