Y safleoedd gorau i wylio’r sêr yn Sir Benfro

Grwp o bobl yn gwylio sêr

Trwcwch noson fach gartre am fin nos o dan y sêr yn Safleoedd Darganfod Nos Dywyll Sir Benfro.

Mae Sir Benfro yn gartref i rwydwaith o Safleoedd Darganfod Nos Dywyll, sef y dynodiad cenedlaethol ar gyfer y mannau gorau i wylio’r sêr ar draws y DU.
 
Ry’n ni wedi bod yn gweithio gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Sir Benfro i ennill cydnabyddiaeth lawn gan y DSD i’n mannau arbennig yma, i ddangos eu bod yn fannau hygyrch ac ardderchog i fwynhau golygfa glir o awyr y nos. Mae llygredd golau isel ar ein harfordir ac ardaloedd gwledig, felly wedi iddi nosi mae’n bosib gweld y Llwybr Llaethog gyda llygad noeth.
 
Does dim rhaid i chi fod yn seryddwr i edmygu awyr y nos, dim ond rhoi dillad twym amdanoch ac edrych fry! Cymerwch olwg ar ein llyfryn tywys ar wylio sêr i ddechreuwyr er mwyn dechrau arni.
 

Wyth safle gwylio sêr byddwch am ymweld â nhw

  • Maes Parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol De Broadhaven (SA71 5DZ)
  • Maes Parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol Garn Fawr (SA64 OJJ)
  • Maes Parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol Kete (SA62 3RR)
  • Maes Parcio’r Parc Cenedlaethol Martin's Haven (SA62 3BJ)
  • Maes Parcio’r Parc Cenedlaethol Traeth Niwgwl (SA62 6BD)
  • Maes Parcio’r Parc Cenedlaethol Traeth Poppit (SA43 3LN)
  • Maes Parcio’r Parc Cenedlaethol Skrinkle Haven (SA70 7SD)
  • Maes Picnic y Parc Cenedlaethol Sychpant (SA65 9UA)
Mae’n well ymweld fel aelod o grŵp – mae’n fwy diogel ac yn fwy o hwyl! Am wybodaeth am fynediad i’r safle ac awgrymiadau da am ddiogelwch a gwylio sêr, ymwelwch â gwefan Dark Sky Discovery.
 
" Mae rhywbeth go arbennig am allu boddi eich hunan yn nhywyllwch y nos ddu, a’r galaethau pell o’ch cwmpas i gyd."
- Jonathan Hughes, Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol