Skip to content
Cymru

Bannau Brycheiniog

Explore the diverse landscape of the Brecon Beacons | Archwilio tirwedd amrywiol Bannau Brycheiniog

Pont ar Daf car park (access to Pen y Fan), Near Storey Arms, Libanus, Powys, LD3 8NL

A hiker sitting looking at the view from the Brecon Beacons

Cynllunio eich ymweliad

Cerdded ar Ben y Fan ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, De Cymru.
Erthygl
Erthygl

Ymweld â chanol Bannau Brycheiniog gyda'ch ci 

Ydych chi’n chwilio am lefydd i fynd yng Nghymru gyda'ch ci? Yna Canol Bannau Brycheiniog yw'r lle i chi.

Golygfa o lethrau Corn Du ym Mannau Brycheiniog yn dangos y llethr serth ac erydiad llwybr troed
Erthygl
Erthygl

Gwaith ar lwybrau troed Bannau Brycheiniog 

Mae’r llwybrau troed sy’n cris-croesi Pen y Fan, Bannau Brycheiniog yn dioddef o erydiad ac yn cael eu cynnal gan dîm o geidwaid yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a gwirfoddolwyr gan ddefnyddio technegau traddodiadol.

Two visitors exploring the garden in spring at Quarry Bank, Cheshire

Ymuno

Mwynhewch fynediad i fwy na 500 o leoliadau gydag aelodaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Ymunwch heddiw a helpwch i ddiogelu natur, harddwch a hanes – i bawb, am byth.