Skip to content
Wales

Llanerchaeron

An elegant Georgian villa, designed by architect John Nash in 1790, complete with a walled garden, farmyard lake and wild parkland. Remarkably unaltered for over 200 years. | Fila Sioraidd, gain, wedi'i dylunio gan y pensaer, John Nash yn 1790, ynghyd â gardd furiog, llyn iard fferm a thir parc gwyllt. Yn rhyfeddol, nid yw wedi'i haddasu ers dros 200 mlynedd.

Ciliau Aeron, near Aberaeron, Ceredigion, SA48 8DG

Y fila a ddyluniwyd gan John Nash yn yr 1790au yn Llanerchaeron

Cynllunio eich ymweliad

PDF
PDF

Map Llanerchaeron 

Cymerwch olwg ar y map o Llanerchaeron i'ch helpu i gynllunio eich ymweliad.

A dog on lead is sitting on the grass beside its owners
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Llanerchaeron gyda'ch ci 

Mwynhewch ddiwrnod allan gyda'ch ci yn Llanerchaeron. Cewch wybodaeth ynghylch lle y cewch ac na chewch fynd â nhw a pha gyfleusterau sydd ar gael.

The villa at Llanerchaeron surrounded by trees
Erthygl
Erthygl

Cwestiynau Cyffredin am Lanerchaeron 

Yn ddiweddar, gwnaethom gynnal ymgynghoriad cyhoeddus a oedd yn annog adborth gonest ar gynigion i gyflwyno ffioedd parcio yn Llanerchaeron.

Llogi lleoliad

Priodfab yn sefyll wrth briodferch yn dal tusw o flodau.
Erthygl
Erthygl

Priodasau yn Llanerchaeron 

Os ydych chi’n chwilio am leoliad priodas llawn hanes a chyfaredd Cymreig, mae Llanerchaeron ar gael ar gyfer seremonïau sifil a gwleddoedd priodas.

Visitors walking in the garden in spring at Belton House, Lincolnshire

Ymuno

Mwynhewch fynediad i fwy na 500 o leoliadau gydag aelodaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Ymunwch heddiw a helpwch i ddiogelu natur, harddwch a hanes – i bawb, am byth.