Skip to content

Llŷn

Golygfa tuag at Borthdinllaen, pentref pysgota bach gydag ychydig o fythynnod gwyngalchog dan glogwyn glaswelltog ym Mhenrhyn Llŷn, Cymru. Mae ychydig o longau pysgota yn y dŵr a phobl yn cerdded ar y clogwyn uwchben y pentref.
Porthdinllaen, pentref pysgota ym Mhenrhyn Llŷn | © National Trust Images/Joe Cornish

Penrhyn o gildraethau cysgodol, traethau eang a diwylliant cyfoethog, gyda phethwmbreth o fywyd gwyllt. Ewch i wylio morloi, darganfod pentrefi ac amgueddfeydd, neu fwynhau diwrnod ar y traeth yn edmygu golygfeydd arfordirol trawiadol Pen Llŷn yng Ngogledd Cymru.

Pethau i'w gweld a'u gwneud ym Mhen Llŷn

Golygfa o’r machlud dros y traeth ym Mhorthor, Gwynedd. Mae’r môr ar drai ac mae cerrig mawr a mân wedi eu gwasgaru ar y tywod yn y blaendir.
Y traeth ym Mhorthor. | © National Trust Images/Joe Cornish
Arfordiroedd a thraethau Pen Llŷn
Ymwelwch â 30 milltir o brydferthwch pur yn estyn i Fôr Iwerddon. O ddyfroedd tawel Llanbedrog i brofiadau diwylliannol ym Mhorth y Swnt a ‘thywod chwibanog’ hudolus Porthor, darganfyddwch bethau i’w gweld a’u gwneud ym Mhen Llŷn.Darganfyddwch arfordiroedd a thraethau Pen Llŷn
Lleoliadau Llŷn
Dysgwch fwy am yr ecoamgueddfa ym Mhen Llŷn. Yn gweithredu mewn partneriaeth â saith o sefydliadau treftadaeth Pen Llŷn, ei nod yw rhoi hwb i dwristiaeth ddiwylliannol.Darganfyddwch leoliadau Llŷn
Bywyd gwyllt Pen Llŷn
Darganfyddwch y llefydd gorau yn Llŷn i wylio adar, darganfod bywyd gwyllt y gwlyptir neu weld eich hoff greaduriaid glan môr, o forloi i ddolffiniaid.Dysgwch mwy am fywyd gwyllt Pen Llŷn

Ein gwaith ar Benrhyn Llŷn

Golygfa o gaeau a rhostir yn edrych i’r dwyrain o Fraich-y-Pwll ym Mhen Llŷn, Gwynedd, Gogledd Cymru.
Yr olygfa’n edrych i’r dwyrain o Fraich-y-Pwll, Pen Llŷn | © National Trust Images/Joe Cornish
Ffermio ar gyfer dyfodol Llŷn
Darllenwch am y prawf Talu am Ganlyniadau (TaG), dull fferm-gyfan arloesol sy’n dod o hyd i ffyrdd o wneud ffermio’n fwy amgylcheddol ac economaidd gynaliadwy ym Mhen Llŷn.Dysgwch mwy am ein gwaith ym Mhen Llŷn

Lleoedd i aros ym Mhen Llŷn

Exterior of Tan y Bwlch, Rhiw, Llyn Peninsula, Gwynedd
Mwynhewch olygfeydd bendigedig draw o fwthyn Tan y Bwlch | © National Trust Images/Mike Henton
Bythynnod gwyliau yng Ngogledd Cymru
Gyda’i draethau tywod braf, moroedd disglair ac awyr las, mae Penrhyn Llŷn yn ardal hyfryd. Dewch i aros yn un o’n bythynnod gwyliau a chrwydro’r ardal arbennig hon wrth eich pwysau.Ffeindiwch fwthyn yng Ngogledd Cymru
Golygfa o Gastell Powis, uwchben ei derasau, Powys, Cymru, yn yr hydref.

Dewch i ddarganfod Cymru

Gwlad Geltaidd gyda gorffennol diwydiannol, yn llawn mythau, chwedlau, barddoniaeth a chân. Croeso i Gymru.

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Traeth Llanbedrog ar drai ar Benrhyn Llŷn, Gogledd Cymru
Lle
Lle

Llanbedrog 

Traeth tywodlyd cysgodol gyda chytiau traeth lliwgar yn edrych dros Fae Ceredigion.

Gwynedd

Yn hollol agored heddiw
Golygfa o’r traeth a phentref arfordirol Porthdinllaen gyda’r arfordir i’w weld ar y dde, clogwyn gwyrdd y tu ôl i’r pentref a phobl yn cerdded ar hyd y traeth
Lle
Lle

Porthdinllaen 

Pentref pysgota perffaith ar fin darn hardd o draeth tywodlyd yn llawn hanes, golygfeydd rhyfeddol a digonedd o fywyd gwyllt.

Gwynedd

Yn hollol agored heddiw
Porth y Swnt, Aberdaron, Gwynedd. Plant yn ‘Y Golau’
Lle
Lle

Porth y Swnt 

Dewch i archwilio, dysgu, myfyrio a mwynhau’r amgylchedd naturiol.

Pwllheli

Yn hollol agored heddiw
Gardd lliwgar Plas yn Rhiw
Lle
Lle

Plas yn Rhiw 

Plasty hyfryd gyda gardd addurniadol a golygfeydd godidog.

Pwllheli, Gwynedd

Ar gau nawr