Fferm Gupton

Children kite flying at Gupton Farm

Fferm Gupton yw ein canolbwynt newydd i ymwelwyr yn Freshwater West, gyda gwersyll, llety fferm a chyfleusterau i ymwelwyr ar y safle. Mae’r fferm draddodiadol hon, sy’n nodweddiadol o Sir Benfro, wedi ei hail-gyflunio a bellach dyma’r porth i’r traeth, y lle i ddysgu mwy am hanes yr ardal ac i weld sut y gall amaethu gefnogi byd natur.

Cyfleusterau i ymwelwyr a’r gymuned

Ry’n ni wedi bod wrthi’n gweithio’n galed i adfer cyfres o adeiladau traddodiadol ar y fferm, a thrwy hynny chwythu chwa o fywyd newydd i’r safle arbennig hwn er eich mwynhad chi.

Ar gyfer ymwelwyr a’r gymuned leol ry’n ni wedi creu canolbwynt dehongli sy’n cynnig golwg ar orffennol, presennol a dyfodol Fferm Gupton a Freshwater West. Ry’n ni hefyd yn gweithio ar greu gofod ychwanegol i’w ddefnyddio ar gyfer cyfarfodydd, dosbarthiadau a gweithdai yn ogystal ag ystyried y posibiliadau ar gyfer creu canolfan gweithgaredd awyr agored.

Ffermio er mwyn byd natur

Gadawyd Fferm Gupton i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn 1976, a hyd at 2013 roedd yna denantiaid yn ffermio yma. Pan ddaeth y safle nôl i’n dwylo ni, fe benderfynon ni gyflwyno dull mwy cynaliadwy o ffermio yma gyda’r pwyslais ar gadwraeth.

Mae’r dull hwn wedi golygu adfer ac ymestyn cynefinoedd hanesyddol a gweithio gyda byd natur er mwyn addasu i newid arfordirol. Darllenwch fwy am ddulliau cyfeillgar Fferm Gupton o amaethu i hybu byd natur a dewch i gwrdd â Chris James, y tenant ffermio lleol sy’n ein helpu ni i gefnogi planhigion ac anifeiliaid.

Lle i aros

Agorodd Fferm Gupton yng ngwanwyn 2017 ac mae’n cynnig gwersyll a llety fferm i rai sy’n dymuno aros am ychydig yn hirach yn Freshwater West. Dyma gyfle gwych i weld y lle arbennig hwn mewn goleuni newydd  ac i ad-fywiogi eich hunan mewn llecyn syml, gwledig.


Dysgwch fwy yn ein llyfryn am y gwersyll a llety fferm yn Fferm Gupton.

Mae Fferm Gupton o fewn pellter cerdded i Freshwater West
Family walking to the beach from Gupton Farm
Mae Fferm Gupton o fewn pellter cerdded i Freshwater West

 

Cysylltwch â ni

Am fwy o wybodaeth, os gwelwch yn dda cysylltwch â’r tîm ar 01646 661640 neu e-bostiwch guptonfarm@nationaltrust.org.uk.