Gŵyl y Môr yn Fferm Gupton

Festival of the Sea event poster

Dathlwch bopeth morol gyda ni yng Ngŵyl y Môr yng Ngwersyll Fferm Gupton yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar ddydd Sadwrn Mai 19. Archebwch eich tocynnau cynnar cyn Mawrth 31 i fwynhau gostyngiad cyntaf i’r felin!

Beth yw Gŵyl y Môr?

Ewch i hwyl gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol a’r Pembrokeshire Beach Food Company ar Fferm Gupton, Freshwater West.

Mae ein Gŵyl y Môr yn dathlu pob math o bethau morol gyda stondinau, cerddoriaeth fyw, bwyd a diod, a gweithgareddau glan y môr i’w mwynhau. Gwnewch benwythnos ohoni ac arhoswch yn y gwersyll!

Ble a phryd mae e’n digwydd?

Bydd Gŵyl y Môr yn digwydd ar ddydd Sadwrn 19 Mai 2018 ar Fferm Gupton ger Freshwater West yn Sir Benfro. Bydd maes parcio ar y safle, a’r cod post agosaf yw SA71 5HW.

Bydd gweithgareddau yn dechrau o 10am a bydd rhywbeth i’w wneud a’i weld trwy gydol y dydd ac adloniant byw tan hwyr min-nos.

Er mwyn eich helpu i wneud y mwyaf o’r ŵyl gyfan, mae modd gwersylla ar Fferm Gupton yn ystod y digwyddiad.

Beth fydd yr ŵyl yn ei gynnwys?

View what's on below or download our Festival of the Sea event schedule to bring with you on the day.

Ar y traeth

Glanhau’r traeth gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, 11am-12pm

Gwnewch eich rhan dros y glannau wrth lanhau’r traeth gyda ni. Bydd cit codi sbwriel ar gael.

Dim angen archebu lle, cyfarfod yn Fferm Gupton.

Saffari pyllau’r môr gyda Parc Cenedlaethol Sir Benfro, 12pm-2pm

Twriwch yn y pyllau môr a’u bydoedd tanddwr. Pa greaduriaid môr fydd yn cuddio yma? Dyma sesiwn dywys, ardderchog i’r teulu cyfan.

Dim angen archebu lle, cyfarfod yn Fferm Gupton.

Sesiynau syrffio gyda Outer Reef Surf School, 12pm-1pm a 1pm-2pm

Teithiwch ar frig y don mewn sesiwn syrffio am ddim gyda’n ffrindiau yn Outer Reef Surf School. Darperir yr holl offer. Addas i oed 8+.

Nifer cyfyngedig o leoedd, rhaid archebu lle ar sail y cyntaf i’r felin. Cofrestrwch ar stondin Outer Reef ar Fferm Gupton.

Ar y fferm

Anturiaethau 50 Peth, 10am-5pm

Mwynhewch eich hunan ar ein anturiaethau 50 Peth ar Fferm Gupton; adeiladwch ffau, coginiwch ar dân gwersyll, ewch i wylio adar a trowch eich llaw at addurno bisgedi bwrdd syrffio!

Dim angen archebu lle, bydd gweithgareddau taro mewn yn digwydd drwy gydol y dydd.

Sbrotian, 12pm-6pm

Ry’n ni’n gyffrous i gael croesawu stondinwyr lleol i’r ŵyl. Anelwch am y babell fawr i weld amrywiaeth o gynnyrch lleol ar werth.

Ymhlith y stondinau mae: Castlemartin Printworks, Charlotte Cortazzi, FreshWest Silver, Coastal Vintage Interiors, iSea Surfwear, Lloyd the Graffiti, Mena Ceramics, Pembrokeshire Chilli Farm, Pip Designs, Sakura Workshop, Surf Art Wales, Tom Frost Print Maker, Wayne Ford a West Coast Surf Wax.

Blas o’r fro, 12pm tan yn hwyr

Mwynhewch rywbeth ffein i fwyta, diod a blas go iawn o’r fro!

Ewch am eich ffefrynnau o blith The Pembrokeshire Beach Food Company, Slow Pig, Blas o'r Tân - Pop up Pizza, Barti Ddu Rum and Cork and Bottle. 

Cerddoriaeth fyw, drwy gydol y prynhawn a’r min nos

Bydd gyda ni berfformiadau cerddoriaeth fyw gan fandiau lleol a cherddorion. Ymhlith y perfformwyr fydd Firebyrd Trio, Fiddlebox, The Medleys, Lucy Jones, Daisy B, Mike Jones a The Pembrokeshire All-Stars.

Faint fydd cost tocynnau Gŵyl y Môr?

Tocynnau cyntaf i’r felin cynnar (archebu cyn Mawrth 31): £10 i oedolyn a £3 i blentyn*

Tocynnau arferol: £15 i oedolyn a £5 i blentyn*

Tocynnau ar y dydd: £18 i oedolyn a £8 i blentyn*

*Plant dan bump am ddim

Faint yw cost gwersylla yn Fferm Gupton am yr ŵyl?

Os hoffech wersylla yn Fferm Gupton, mae’n £10 i oedolyn, £5 i blentyn a phlant dan bump am ddim.

Sut mae archebu tocynnau gŵyl a gwersylla?

Archebwch docynnau gŵyl a gwersyll ar-lein.

Bydd tocynnau ar y dydd ar gael dim ond os na fyddwn wedi gwerthu’r cyfan ar-lein yn barod. Archebwch yn gynnar os gwelwch yn dda i osgoi siom.