Gŵyl y Môr 2019 yn Fferm Gupton

Festival of the Sea event poster

Dathlwch bopeth morol gyda ni yng Ngŵyl y Môr yng Ngwersyll Fferm Gupton yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Archebwch eich tocynnau cynnar cyn 22 Ebrill i fwynhau gostyngiad cyntaf i’r felin!

Beth yw Gŵyl y Môr?

Gŵyl y Môr yw ein dathliad o bob peth sy’n ymwneud â’r arfordir, gyda stondinau, cerddoriaeth fyw, bwyd a diod, gweithdai a gweithgareddau awyr agored i’w mwynhau.

Ble a phryd bydd y cyfan yn digwydd?

Mae Gŵyl y Môr yn digwydd rhwng 10-12 Mai yn Fferm Gupton ger Freshwater West yn sir Benfro.

Bydd rhywbeth i’w wneud a’i weld drwy gydol penwythnos yr ŵyl, gyda gweithgareddau yn ystod nos Wener, drwy’r dydd Sadwrn a bore Sul.

Mae tocynnau penwythnos yn cynnwys mynediad i’r ŵyl ac i wersylla o 10-12 Mai, a thocynnau dydd yn rhoi mynediad i’r ŵyl ar 11 Mai yn unig.

Beth fydd yn yr ŵyl?

Mae rhaglen llawn dop i’w mwynhau yn Ngŵyl y Môr!

Dydd Gwener 10 Mai, o 5pm

Gŵyl y Môr - Amserlen Dydd Gwener

Dydd Sadwrn 11 Mai

Gŵyl y Môr - Amserlen Dydd Sadwrn

Dydd Sul 12 Mai

Gŵyl y Môr - Amserlen Dydd Sul

Festival of the Sea returns for 2019
A view of the Festival of the Sea
Festival of the Sea returns for 2019

Faint yw cost tocynnau Gŵyl y Môr?

Tocynnau Boregodwyr – ar gael tan ddydd Llun 22 Ebrill

  • Oedolyn penwythnos - £30
  • Plentyn penwythnos - £20
  • Oedolyn dyddiol - £20
  • Plentyn dyddiol - £15
  • Dan bump oed - Am ddim

Tocynnau arferol – ar gael o ddydd Mawrth 23 Ebrill

  • Oedolyn penwythnos - £40
  • Plentyn penwythnos - £25
  • Oedolyn dyddiol - £30
  • Plentyn dyddiol - £20
  • Dan bump oed - Am ddim

Nodwch os gwelwch yn dda y bydd tâl am rai gweithgareddau.

Sut ydw i’n archebu tocynnau gŵyl?

Archebwch eich tocynnau dydd ar-lein.

Bydd tocynnau ar y dydd ar gael os na fydd y cyfan wedi gwerthu’n llwyr ymlaen llaw. Archebwch yn gynnar os gwelwch yn dda i osgoi cael eich siomi.

Ble alla i barcio?

Bydd maes parcio ar gael ar y safle, y côd post yw SA71 5HW.

Unrhyw beth arall sydd angen i fi ei wybod?

Gŵyl arian parod yw Gŵyl y Môr, felly dewch yn barod ar gyfer hynny gan nad oes peiriant arian yn agos iawn gerllaw.

Dim plastigion un-tro yn ein gŵyl

Ry’n ni wrth ein bodd i allu cadarnhau na fydd unrhyw blastigion un-tro yn cael eu defnyddio yng Ngŵyl y Môr. Fel elusen gadwraeth, mae gwarchod yr amgylchedd ar gyfer mwynhad cenedlaethau i ddod yn bwysig iawn i ni.

Bydd dŵr yfed am ddim ar y safle, felly dewch â’ch potel sawl-tro gyda chi, neu fe fydd rhai ar gael i’w prynu yn yr ŵyl.

Mae holl becynnu bwyd a diod yr ŵyl yn ail-gylchadwy ac yn bydradwy, ac mae gennym gyfleusterau ail-gylchu ar y safle ar gyfer staff, stondinwyr ac ymwelwyr.

Ry’n ni wedi ymroi i orffen gwerthu plastigion un-tro yn ein holl safleoedd erbyn 2022.