Newid arfordirol yn Freshwater West

Aerial image of Freshwater West

Mae’r codiad yn lefelau’r môr a newid hinsawdd yn realiti ac yn y pen draw fe fyddan nhw’n llunio dyfodol Freshwater West. Disgwylir i’r traeth symud yn raddol nôl tua’r tir, ond ry’n ni wrthi’n paratoi nawr ar gyfer yr aildrefnu arfordirol hyn sy’n mynd i ddod yn y dyfodol.

Fideo

Addasu i newid arfordirol

Mae Jonathan Hughes, ein rheolwr cyffredinol yn Sir Benfro, yn esbonio sut ry’n ni’n addasu i newid arfordirol ac yn gweithio gyda byd natur i gyflenwi prosiect ar raddfa tirlun yn Fferm Gupton a Freshwater West.

Shifting Shores Glannau’n Symud

Os hoffech wybod mwy am y rhan ry’n ni’n ei chwarae ar yr arfordir, ewch os gwelwch yn dda i’n hadroddiad, Shifting Shores 2015.

Dewch yn FORLINofalwr

Helpwch ni i ofalu am Freshwater West trwy ddod yn FORLINofalwr cymunedol. Mae’r fenter hon dan ofal Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru yn cynnig cyfleoedd i bobl sy’n ymweld â’u mannau hardd lleol yn rheolaidd i chwarae rhan hollbwysig yn eu gofal. Mae nhw’n gwneud hyn trwy checio ansawdd y llwybrau, arolygu bywyd gwyllt, hysbysu’r ceidwad o unrhyw broblemau a helpu eraill i fwynhau’r safle.