Traeth Freshwater West

Freshwater West in Pembrokeshire

Seren ein glannau yw Freshwater West, a thraeth sy’n bendant ar y rhestr ymweld yn Sir Benfro. Mae’n ysgubol o hardd, yn berffaith ar gyfer anturiaethau teuluol ac yn ffefryn gyda selogion chwaraeon dŵr.

Paradwys syrffio

Mae’r traeth de-orllewinol hwn yn boblogaidd gyda syrffwyr ac oherwydd yr ymchwydd a thonnau cyson mae’n cael ei ystyried yn aml fel un o’r mannau gorau i syrffio yng Nghymru.

Mae’n addas i’r syrffiwr mwy profiadol am fod yna ddeufor-gyfarfod – mae achubwyr bywyd ar ddyletswydd yn Freshwater West rhwng dechrau Mehefin a Medi.

Antur dywodlyd

Ond mae yma fwy na chwaraeon dŵr, am fod digonedd i’w weld a’i wneud ar y tywod.

Mae bwcedi (a bwcedi) o dywod ar gael i bawb, digon o hwyl wrth godi cestyll tywod, cyfle i roi cynnig ar hedfan barcud a mwynhau y darn gwyllt yma o’r arfordir. Mae gan y traeth gyfoeth o byllau glan môr; mae anturwyr ifanc wrth eu bodd yn chwilota yn y bydoedd tanddwr hyn i gael cip ar greaduriaid arfordirol.

Yn aml fe fyddwn yn cynnal dyddiau tacluso’r traeth yma er mwyn cadw’r lle arbennig hwn yn lân a thaclus; casglwch eich crafanc sbwriel ac ymunwch â ni.

Cymerwch ran yn ein Her Fawr Tacluso Traeth
Springwatch at Easter filming at Freshwater West
Cymerwch ran yn ein Her Fawr Tacluso Traeth

Blas y môr

Mae’r gwymon yn go arbennig yma hefyd – mae ein cyfeillion yn Café Môr yn defnyddio bara lawr yn eu bwydlen ac fe welwch eu stondin bwyd stryd ar faes parcio’r traeth. Ar flaen y traeth, fe welwch chi gaban to gwellt fyddai’n cael ei ddefnyddio ar un adeg ar gyfer sychu gwymon.

Seléb o draeth

Mae Freshwater West ei hun yn dipyn o seléb hefyd ac mae wedi ei ddefnyddio fel cefnlen mewn ffilmiau mawr gan gynnwys Robin Hood a Harry Potter and the Deathly Hallows.

Felly, pam oedi mwy? Dewch i ddarganfod y lle arbennig hwn eich hun.