Tudalennau’r Môr yn Freshwater West

Tachwedd 11 2018 yw dyddiad 100 mlwyddiant Cadoediad y Rhyfel Byd Cyntaf. I nodi’r achlysur ry’n ni wedi partneru â’r comisiynydd celfyddydau 14-18 NOW a’r gwneuthurwr ffilm Danny Boyle i greu digwyddiad coffa ledled y wlad ar draethau o gwmpas y DU.

Freshwater West

Yn Sir Benfro, mae gwahoddiad i ymwelwyr ymgynnull ar draeth Freshwater West ar y llanw isel mewn arwydd anffurfiol o goffâd am y dynion a’r menywod a hwyliodd o lannau eu gwlad yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Dydd Sul 11 Tachwedd, 12pm-3pm

Bydd portread mawr o un a gollwyd yn y Rhyfel Byd Cyntaf, wedi ei gynllunio gan yr artistiaid tywod Sand In Your Eye, yn cael ei ddarlunio yn y tywod ar y traeth ac yn cael ei olchi ymaith wrth i’r llanw ddod mewn.

Ar y dydd gofynnwn i bobl ymuno trwy greu silwétau o bobl yn y tywod, i gofio am y miliynau o fywydau a gollwyd neu a newidiwyd am byth yn sgil y gyflafan.

Mae Boyle hefyd wedi gwahodd y bardd Carol Ann Duffy i ysgrifennu cerdd newydd, The Wound in Time, a gaiff ei darllen gan unigolion, teuluoedd a chymunedau wrth iddyn nhw ymgasglu ar y traeth. Bydd copïau ar gael ar y dydd ac mae’r gerdd i’w chael ar-lein hefyd.

Bydd digwyddiad y cofio yn Freshwater West rhwng 12pm a 3pm – bydd diodydd twym a lluniaeth ar gael ar y safle.

Cyrraedd yma

Mae parcio am ddim ym maes parcio Freshwater West. Y côd post agosaf i’r traeth yw SA71 5HW.