Cerdded yn Freshwater West

Gwisgwch eich 'sgidie cerdded a dilynwch ein llwybrau cerdded o amgylch Freshwater West. Mae ein llwybrau caniataol yn ymestyn tu hwnt i’r traeth ac yn cynnwys y twyni a’r tir corsiog, lle mae yna gyfle i wylio bywyd gwyllt.

Wildflowers overlooking Freshwater West

Llwybr blodau a bywyd gwyllt Freshwater West

Dilynwch ein taith gylch o gwmpas Fferm Gupton a Chors Castell Martin, sef y tirwedd y tu cefn i draeth Freshwater West. Ar eich taith, sylwch ar y blodau gwyllt yn drwch ac adar yn hedfan o’ch cwmpas.

A footpath overlooking Freshwater West

Llwybr arfordir a thwyni Freshwater West

Mwynhewch daith gylch hardd o gwmpas y twyni a’r tir amaethyddol sydd y tu cefn i draeth Freshwater West. Wrth fynd, sylwch sut mae ein gwaith adfer yn cefnogi byd natur ac edmygwch olygfeydd o’r môr o ongl wahanol.