Storm Emma yn gadel ei marc ar Draeth Llanbedrog

Old rusted metal uncovered by a storm at Llanbedrog beach, Gwynedd
Cyhoeddwyd : 16 Mar 2018 Diweddariad diwethaf : 17 May 2018

Ym mis Mawrth, golchodd storm Emma ddwy droedfedd o dywod oddi ar y traeth gan ddadorchuddio tunelli o sbwriel a oedd wedi'i gladdu ar draeth Llanbedrog.

Ers hynny mae prosiect glanhau enfawr wedi eu cynnal gan ddefnyddio peiriannau trwm, gogr diwydiannol a nifer o gasgliadau sbwriel gan staff, gwirfoddolwyr a'r gymuned leol.

Dywedodd Andy Godber, Rheolwr Cefn Gwlad Llyn, "Mae’r misoedd diwethaf wedi bod yn heriol.  Ar adegau roedd y traeth yn disgleirio gyda gwydr miniog.  Byddwn yn casglu’r sbwriel ac o fewn dyddiau, llanw uchel neu dywydd gwael byddai mwy yno, ac fel y dychmygwch, roedd hyn yn ein digalonni.  Ond mae'r gefnogaeth gan y gymuned leol yn enwedig, wedi bod yn arbennig, ac wedi codi’n calonnau ac  wedi cryfhau ein hymdeimlad o ddatrys y broblem".

Gan fod y sbwriel wedi'i gladdu ers talwm, roedd yn anodd sefydlu maint y broblem.  Daeth contractwyr lleol yno  sawl gwaith gyda pheiriannau trwm i gael gwared â dros  600 tunnell o dywod, a oedd yn cynnwys metel wedi ei losgi a  gwydr wedi ei gymysgu ynddo.   Aeth y cwbl drwy ogr diwydiannol arbennig ar y safle a diolch i'r dechnoleg yma rydym wedi gallu dychwelyd 450 tunnell o dywod, heb sbwriel, yn ôl i'r traeth.

Ychwanegodd Andy "yn anffodus, nid yw natur wedi ailgyflenwi gweddill y tywod fel yr oeddwn wedi gobeithio ac felly ni fydd yn ddigon diogel i ddychwelyd y cytiau lan mor i’r traeth y tymor hwn, gan y byddai’n debygol i’r môr orlifo iddynt mewn llanw uchel.  Byddant yn aros yn y maes parcio, gan roi croeso lliwgar i’n  hymwelwyr.  Mae hyn yn golygu bod nifer y llefydd parcio yn cael ei leihau, felly rydym yn argymell cyrraedd yn gynnar i osgoi cael eich siomi".

Ar ôl tynnu dros 50 tunnell o sbwriel o'r traeth, rydym yn hyderus nad oes risg uchel o unrhyw ddarnau miniog, dim mwy na fyddech yn disgwyl ar draeth arferol.   Ar ôl rhybuddio yn erbyn cerdded yn droednoeth neu ganiatáu i blant chwarae  yn y tywod am ddau fis tra roedd y gwaith glanhau yn digwydd; dylai ymwelwyr allu mwynhau teimlo’r tywod rhwng bodiau eu traed ar draeth Llanbedrog yr haf  hwn.

I gloi dywedodd Andy "Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i'r holl wirfoddolwyr sydd wedi helpu gyda chymaint o gasgliadau sbwriel ychwanegol, gan helpu i gael gwared â thros 10 tunnell o sbwriel o'r traeth gyda llaw.  Maent wedi treulio oriau ar y traeth ac mae hyn yn golygu llawer i ni.

Fe wnaethom etifeddu'r broblem yma a thrwy gydweithio, rydym wedi gallu datrys y broblem efo’n gilydd.  Rwy'n credu bod hyn yn pwysleisio'r angen i ni ofalu'n well am ein planed heddiw, fel y byddwn yn falch o’r etifeddiaeth i’r cenedlaethau nesaf”.