Nadolig yn Llanerchaeron

Addurniadau Nadolig yn Llanerchaeron

Mae’r Nadolig yn nesau yn Llanerchaeron. Ewch i ysbryd y dathlu a dianc rhag rhuthr y stryd fawr yn ein ffair Nadolig flynyddol, a dilynwch un o’r llwybrau gaeafol trwy’r goedwig cyn twymo’n braf gyda choffi yng nghaffi Conti.

Ffair Nadolig
1 a 2 Rhagfyr 11am - 4pm

Mwynhewch hud a lledrith yr ŵyl yn Ffair Nadolig Llanerchaeron; crwydrwch drwy stondinau bwyd a chrefftau lleol, rhyfeddwch at addurniadau traddodiadol y fila ac ewch i weld Siôn Corn!
£5 yr oedolyn, aelodau’r YG a phlant am ddim

 

Gweithdy Torchau Nadolig Traddodiadol
Dydd Sadwrn 8 Rhagfyr 11am - 1pm NEU 2pm - 4pm

Bydd y gweithdai hyn, sydd i oedolion yn unig, yn dangos i chi sut mae creu torchau Nadolig prydferth gyda dail a deunydd arall o’r coetir. Mae lle i 8 person ym mhob dosbarth, a rhaid talu £15 y pen ymlaen llaw i gadarnhau eich lle. Ffoniwch 01545 573024 neu e-bostiwch olivia.jones3@nationaltrust.org.uk i gadw eich lle.
 

 

Gweithdy Torchau Cen
Dydd Sadwrn 15 Rhagfyr 11am - 1pm NEU 2pm - 4pm

Gan ddefnyddio Cen naturiol, byddwch yn dysgu sut mae creu Torchau Cen traddodiadol i roi thema naturiol brydferth i’ch cartref dros yr ŵyl. Rhaid archebu a thalu £15 y pen ymlaen llaw ar gyfer y gweithdai hyn, oherwydd dim ond hyn a hyn o lefydd sydd ar gael. Ffoniwch 01545 573024 neu e-bostiwch olivia.jones3@nationaltrust.org.uk i dalu a chadw eich lle.
 

 

Gweithdy Lliain Cul Traddodiadol
Dydd Sadwrn 22 Rhagfyr 11am - 1pm NEU 2pm - 4pm

Dridiau cyn y Nadolig, ymunwch â ni i greu Lliain Cul trawiadol ar gyfer eich bwrdd. Gan ddefnyddio dail a deunydd arall a’r coetir, byddwch yn dysgu sut mae creu Lliain Cul arbennig sy’n siŵr o greu argraff ar bob gwestai wrth y bwrdd bwyd. Mae lle i 8 person yn y gweithdai hyn, a rhaid talu £15 y pen ymlaen llaw. Ffoniwch 01545 573024 neu e-bostiwch olivia.jones3@nationaltrust.org.uk i dalu a chadw eich lle.