Nadolig yn Llanerchaeron

Addurniadau Nadolig yn Llanerchaeron

Mae’r Nadolig yn nesau yn Llanerchaeron. Ewch i ysbryd y dathlu a dianc rhag rhuthr y stryd fawr yn ein ffair Nadolig flynyddol, a dilynwch un o’r llwybrau gaeafol trwy’r goedwig cyn twymo’n braf gyda choffi yng nghaffi Conti.

Ffair Nadolig

Rhagfyr 2 a 3 11am – 4 pm

Gadewch i hud y tymor y dathlu lapio ei hun amdanoch yn Ffair Nadolig Llanerchaeron; ewch i grwydro'r stondinau bwyd a chrefft, mwynhewch addurniadau traddodiadol y fila ac ewch i weld Sion Corn!

£4 i oedolion, aelodau YG a phlant am ddim

Creu torch

9 Rhagfyr - 1 - 3pm

Ymunwch a’n garddwr mewn gweithdy i greu eich torch Nadoligaidd eich hunan. 

£15 y person, i gynnwys deunydd, diod cynnes a mins pei 

Rhaid bwcio o flaen llaw, 10 lle yn unig. Ffoniwch 01545 537024 i gadw’ch lle. 
 

Llwybrau'r Goedwig

Gwisgwch yn dwyn, rhowch eich 'sgidie cerdded am eich traed ac allan  â chi i fwynhau'r goedwig wyllt a gaeafol. Mae 4 llwybr cerdded gwahanol i chi gael dewis, gan gynnwys un sy'n addas i gadair olwyn neu goets fach, felly pa ffordd well i gael gwared  â diflastod y gaeaf ac anelu i'r awyr iach? Casglwch un o'n taflenni yn yr adeilad ymwelwyr am fwy o wybodaeth. Os oes angen twymo arnoch chi, galwch mewn i gaffi Conti am goffi a darn o gacen wrth y tân!

Ein Siop Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Chwilio am yr anrheg Nadolig perffaith? Yn ein siop Ymddiriedolaeth Genedlaethol mae amrywiaeth dymhorol o anrhegion lleol a rhoddion Nadolig dan enw'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, addurniadau cain a bwyd Nadolig moethus. Fe ddewch o hyd i anrhegion i'r teulu oll, a rhywbeth bach neis i chi'ch hunan hefyd!