Nadolig yn Llanerchaeron

Croeso Nadoligaidd yn Llanerchaeron, Ceredigion

Yn dilyn effaith yr argyfwng coronafeirws bydd Nadolig Llanerchaeron ychydig yn wahanol eleni, yn anffodus ni fyddwn yn gwesteio ein Ffair Nadolig flynyddol na’r gweithdai gwneud torch Nadolig. Eleni, byddwn yn edrych ymlaen am deithiau cerdded gaeafol ac ychydig o siopa Nadolig yn ein siop wrth ymweld.

Yn unol â deddfwriaeth Llywodraeth Cymru rydym ar agor i ymwelwyr o haenau un a dau yn Lloegr a lefel un a dau yn yr Alban, i’n lleoedd yng Nghymru mewn grwpiau o bedwar neu lai (ac eithrio plant o dan 11 oed) oni bai eu bod o'r un cartref.

Ar benwythnosau bydd ein gerddi, tiroedd pleser, fferm a’r llyn ar agor o 10:30 – 15:30, gyda mynediad olaf am 14:30, bydd y siop ar agor o 10:30 – 14:30.

Dewch i ymweld i ddarganfod pa mor hudolus yw’r ardd aeafol, cymryd hoe fach ar foreau oer i wylio’r hwyaid ar y llyn neu fwynhau fynd am dro o amgylch yr ardd a’r teithiau yn y coed. 
 

Mae’r llwybrau cerdded yn y coed ar agor yn ddyddiol, gyda mynediad i’w gael o’r maes parcio. 

Gwyliau Nadolig

Bydd y gerddi, tiroedd pleser, fferm, llyn a’r siop ar agor yn ystod gwyliau Nadolig o’r 27 Rhagfyr i’r 3 Ionawr (ond ar gau ar Ddydd Calan).