Taith gerdded Trwyn Cemlyn ym Môn

Llwybr cerdded

Mae’r daith gerdded hon o gwmpas pentir arfordirol yn dathlu peth o dreftadaeth ddiwydiannol Ynys Môn, yn ogystal â’i bywyd gwyllt cyfoethog ac awyrennwr arloesol

Sylwch: Mae maes parcio Bryn Aber yn dueddol o gael eu gorlifo. Edrychwch i weld pryd mae’n benllanw cyn ymweld.

Placeholder Image

Map

Map route for the Trwyn Cemlyn walk on Anglesey

Dechrau:

Maes parcio Bryn Aber, cyfeirnod grid SH329936

1

O’r maes parcio, cerddwch yn syth ymlaen ac at y pentir. Byddwch yn pasio hen siediau glo a choed lle byddai llongau’r arfordir yn gwagio eu cargo.

Darllen mwy

2

Dilynwch y llwybr drwy’r llidiart a heibio’r gofeb i fad achub cyntaf Ynys Môn. Cadwch i’r chwith a dilyn y llwybr at yr arfordir gogleddol.

Darllen mwy

3

Wrth edrych tua’r môr fe welwch Fynachdy, y marcwyr mordwyo a’r simnai sy’n weddillion hen waith copr. Edrychwch hefyd am forloi llwyd ar Graig yr Iwrch a llamhidyddion a dolffiniaid ger Creigiau Harry Furlough.

Darllen mwy

4

Ewch ymlaen ar hyd y pentir at y trwyn pellaf. Mwynhewch y golygfeydd ac awel y môr ar y llwybr drwy’r borfa.

Darllen mwy

5

O ben pella’r pentir fe welwch chi Fae Cemlyn yn glir, gyda’i gefnen anarferol o ro. Fe welwch hefyd orsaf drydan yr Wylfa ac Ynys Badrig y tu hwnt i honno.

6

Dilynwch y llwybr i fyny ochr arall y pentir ac yn ôl at y gofeb. Ewch yn ôl ar y llwybr i’r maes parcio heibio i’r hen siediau glo a choed. Dyma unig olion y fasnach brysur oedd yma ar un adeg. Byddai llongau’n bwrw angor yn harbwr naturiol Bae Cemlyn, wedi’i greu gan y gefnen o ro, i ddadlwytho eu cargo a llwytho tatws a phren i’w hallforio.

Diwedd:

Maes parcio Bryn Aber, cyfeirnod grid SH329936

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Taith gerdded Trwyn Cemlyn ym Môn

Tirwedd

Cau

Gwastad, un llidiart.  Maes parcio dan ddylanwad y llanw: cadwch olwg ar amserau’r llanw cyn gadael eich car am gyfnod hir.

Croeso i gŵn ar dennyn.

Taith gerdded Trwyn Cemlyn ym Môn

Cysylltwch â ni

Cau
Taith gerdded Trwyn Cemlyn ym Môn

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Cemlyn, Anglesey
Ar drên

Gorsaf drenau yng Nghaergybi 12 milltir (19km). gweler Traveline-Cymru

Ar y ffordd

A5025 o’r Fali, dilynwch yr arwydd i Warchodfa Natur Genedlaethol Cemlyn yn Nhregele (gyferbyn â Thafarn y Douglas).  Wrth gyrraedd Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cemlyn, cymerwch yr ail dro i’r dde ac yna troi i’r dde eto, ar ôl mynd heibio adeiladau fferm, heibio gardd furiog Bryn Aber i’r maes parcio.  Côd Post LL67 0DY.

Ar fws

Mae’r bws o Amlwch i Dregele’n aros yn Nhregele (taith gerdded o 45 munud), gweler Traveline-Cymru

Ar feic

Mae’n agos iawn at  Llwybr 566 y  Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol

Taith gerdded Trwyn Cemlyn ym Môn

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Siop, parcio, ystafell de a thoiledau ar gael ym Mhlas Newydd (LL61 6DQ)
  • Croeso i gŵn ar dennyn