Skip to content
Cerddwyr yn mwynhau’r golygfeydd o gopa Dinas Emrys, Eryri, Cymru
Cerddwyr yn mwynhau’r golygfeydd o gopa Dinas Emrys, Eryri, Cymru | © National Trust Images/Annapurna Mellor

Cerdded yng Nghymru

Mwynhewch olygfeydd arfordirol, cefn gwlad a mynyddig godidog ar daith gerdded yng Nghymru.

Y teithiau cerdded gaeafol gorau

Dau gerddwr a dau gi’n cerdded drwy goetir yng Nghastell y Waun, Wrecsam
Llwybr
Llwybr

Taith coetir Castell y Waun 

Taith gerdded gylchol hawdd ymysg y coetiroedd a chaeau agored o gwmpas Castell y Waun. Dewch i fwynhau golygfeydd godidog o’r parcdir 480 erw, rhyfeddu a'r Giatiau Davies crand a chwrdd â chastanwydden bêr 500 mlwydd oed.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 2.5 (km: 4)
An otter swimming in the lake at Bosherton Lily Ponds, Stackpole, Pembrokeshire
Llwybr
Llwybr

Llwybr Pyllau Lili Bosherston yn Stagbwll 

Os oes awydd taith gerdded sy’n frith o fywyd gwyllt, hyd yn oed yng nghanol y gaeaf, arnoch chi, dewch i ddarganfod y llwybr Pyllau Lili Bosherston yn Stagbwll. Gallwch hefyd archwilio twyni a phyllau Cwm Mere Pool y tu ôl i draeth De Aberllydan.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1 (km: 1.6)
People walking in parkland at Tredegar with trees in the foreground
Llwybr
Llwybr

Llwybr glan llyn Tredegar 

Darganfyddwch natur a bywyd gwyllt ar daith gerdded ger y llyn yn Nhredegar, sy’n addas i’r teulu cyfan. Cadwch lygad allan am yr elyrch sy’n nofio’r llyn a’r niwl isel ar hyd y rhodfa dderw ar foreau gaeafol.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1 (km: 1.6)
Person yn sefyll ar yr arfordir ym Mhorth Meudwy, Gwynedd
Llwybr
Llwybr

Taith arfordirol Porth Meudwy 

Dewch i glirio’ch pen ar daith gerdded arfordirol gylchol, 3 milltir o hyd, o Aberdaron i Borth Meudwy, cildraeth pysgota fechan ar flaen Penrhyn Llŷn. Cadwch lygad allan am frain coesgoch, emblem Llŷn, a meistri hedfan, wrth iddynt blymio dros ymyl clogwyni’r arfordir.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 3 (km: 4.8)

Cerdded mynyddoedd Cymru

Cerddwr ar bont droed yn edrych dros Lyn Idwal yng Nghwm Idwal, Eryri, Gogledd Cymru
Erthygl
Erthygl

10 o lwybrau cerdded gorau Eryri 

Ewch allan i’r awyr agored ac i ganol byd natur gydag un o’n llwybrau cerdded y gallwch eu lawrlwytho, sydd wedi eu trefnu gan geidwaid yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

A hiker sitting looking at the view from the Brecon Beacons
Erthygl
Erthygl

Mynyddoedd yng Nghymru 

Darganfyddwch gopaon trawiadol Cymru, o heriau Tryfan yng ngogledd Eryri i fynyddoedd eiconig Pen y Fan a Phen-y-fâl yn ne Cymru.

Cerdded arfordir Cymru

Cerddwr yn sefyll ar arfordir Sir Benfro, yn edrych allan ar y môr
Erthygl
Erthygl

Teithiau cerdded arfordirol yng Nghymru 

Darganfyddwch lwybrau cerdded gorau arfordir Cymru, gan fwynhau penrhynoedd prydferth, pentrefi cain, henebion cynhanesyddol a bywyd gwyllt godidog.  

Cerdded gyda'ch ci

Plant a chi yn Llyn Bosherston, Stagbwll, Sir Benfro

Llefydd sy’n croesawu cŵn yng Nghymru 

O’r mynyddoedd a’r traeth, i erddi a pharcdiroedd, gallwch ganfod llwybr cerdded cŵn yng Nghymru y byddwch chi, a’ch cyfaill pedair coes, yn ei wir fwynhau. Dyma eich canllaw ar gyfer rhai o’r lleoliadau gorau yng Nghymru i ymweld â nhw gyda chŵn.

Teithiau Cerdded hygyrch yng Nghymru

Ymwelwyr yn cerdded trwy goetir yn y gaeaf ar ystâd Llanerchaeron yng Ngheredigion, Cymru
Erthygl
Erthygl

Teithiau cerdded addas ar gyfer cadeiriau olwyn a phramiau yng Nghymru. 

Dysgwch am ein llwybrau aml-ddefnydd yn y mannau rydym yn gofalu amdanynt ledled Cymru sy’n addas ar gyfer pramiau ac yn berffaith ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn a’r rhai gyda chymorth symudedd.

Gweithgareddau awyr agored

Dyn ar feic mynydd yn reidio drwy goetiroedd godidog gwyrdd

Gweithgareddau awyr agored yng Nghymru 

Byddwch actif gyda gweithgareddau awyr agored yng Nghymru, o lwybrau beicio mynydd i gaiacio ac arfordira.

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Llo bach morlo llwyd ar draeth cerigos yn Treginnis, Sir Benfro
Erthygl
Erthygl

Natur a bywyd gwyllt i’w gweld yng Nghymru 

Dewch ar antur natur yng Nghymru a darganfod pob math o fywyd gwyllt, o ddyfrgwn enwog Llynnoedd Bosherston yn Sir Benfro i wiwerod coch Plas Newydd yng Ngogledd Cymru.

Yr Wyddfa a chopaon mynyddoedd eraill gydag ystâd Hafod y Llan yn y pellter ym Mharc Cenedlaethol Eryri, Cymru

Cefn gwlad a choetir yng Nghymru 

Darganfyddwch ddyffrynnoedd dramatig a phrydferth, coetiroedd hynafol a llwybrau glan afon, neu anturiwch ar fynyddoedd gwyllt Cymru ac ymweld â rhai o gopaon mwyaf eiconig y wlad.

Yr olygfa o Ddinas Oleu, Cymru

Arfordiroedd a thraethau yng Nghymru 

Darganfyddwch 157 milltir o arfordir Cymru sy’n cael ei ddiogelu gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, o draethau euraidd eang i glogwyni geirwon

Golygfa o'r awyr o Erddi Dyffryn, Cymru, ym mis Rhagfyr

Gerddi a pharciau yng Nghymru 

Ymwelwch â chasgliad arbennig o erddi a pharciau yng Nghymru. O erddi muriog i ystadau cefn gwlad a gerddi coed, mae digon i’w ddarganfod.

Holl lwybrau cerdded Cymru

    Golygfa o Gastell Powis, uwchben ei derasau, Powys, Cymru, yn yr hydref.

    Dewch i ddarganfod Cymru

    Gwlad Geltaidd gyda gorffennol diwydiannol, yn llawn mythau, chwedlau, barddoniaeth a chân. Croeso i Gymru.