Porth y Swnt

Porth y Swnt, yn Aberdaron, Penrhyn Llŷn
Porth y Swnt

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Y Goleuni ym Mhorth y Swnt, Aberdaron

Mwynhewch bob munud  

Mae rhywbeth i bawb ym Mhorth y Swnt. Mentrwch arni – rhowch gynnig ar gaiacio a beicio, dewch â'r plant am weithgareddau hwyliog, neu crwydrwch yn hamddenol o gwmpas y ganolfan.

Barddoniaeth wedi ei arddangos ar hyd Y Ffordd ym Mhorth y Swnt, Aberdaron

Artistiaid ac arddangosfeydd 

Mae Porth y Swnt yn swatio yng nghanol Aberdaron, ac mae'n ganolfan ymwelwyr unigryw. Mae'n cynnig cyflwyniad i hanes a diwylliant Llŷn trwy ddeunydd clywedol, fideos, cerfluniau a gwaith celf.

Porth y Swnt

Digwyddiadau

Upcoming events

50 things fun

Tue 25 Oct 2016
14:00-16:00
Pick up your 50 things scrapbook and join in with an afternoon of activity from the list of 50 things to do before you're 11 and 3/4. Meet at 2pm in Porth y Swnt.

Porth y Swnt Halloween trail

Thu 27 Oct 2016
18:00-19:30
Are you brave enough to take on our spooky trail around Porth y Swnt? Join us for an evening of Halloween fun.
Caiacio ar draeth Aberdaron, Penrhyn Llŷn

Ffoi i’r tonnau yn Aberdaron  

Rydym ni wedi ymuno â Llŷn Adventures i gynnig sesiynau caiacio newydd gwych rhwng y Sulgwyn a mis Medi yn Aberdaron.

Porth y Swnt

Lleoedd i aros

Bwthyn Moryn yn Porthdinllaen, Penrhyn Llŷn

Arhoswch gyda ni ar Benrhyn Llŷn 

Gyda’i draethau tywod braf, moroedd disglair ac awyr las, mae Penrhyn Llŷn yn ardal hyfryd. Dewch i aros yn un o’n bythynnod gwyliau a chrwydro’r ardal arbennig hon wrth eich pwysau.