Traeth Llanbedrog

Important notice -

In line with Welsh Government legislation and 'fire break' lockdown, all our places in Wales will temporarily close from 24 October to 9 November to restrict the spread of coronavirus. We urge people to follow legislation, stay home and not travel.

Traeth Llanbedrog

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Traeth Llanbedrog, Penrhyn Llŷn, Gwynedd

Darganfod Llanbedrog

Yn Llanbedrog ger Pwllheli ar Benrhyn Llŷn mae traeth hir o dywod braf a dŵr bas, yn ogystal â chytiau traeth lliwgar, sy’n ddelfrydol ar gyfer teuluoedd.

Yr olygfa i gyfeiriad traeth Llanbedrog, Penrhyn Llŷn

Taith gerdded Llanbedrog 

Mae'r daith yma drwy'r winllan i fyny at Fynydd Tir-y-Cwmwd yn eich gwobrwyo â golygfeydd ysblennydd o'r penrhyn a Bae Ceredigion.

Traeth Llanbedrog, Penrhyn Llŷn, Gwynedd

Pecynnau Antur 

Benthycwch becyn antur i'r teulu o'n caban. Allwch chi gwblhau'r holl weithgareddau?

Traeth Llanbedrog

Hanes

Chwilotwch ychydig mwy

Traeth Llanbedrog

Lleoedd i aros

Bwthyn Moryn yn Porthdinllaen, Penrhyn Llŷn

Arhoswch gyda ni ar Benrhyn Llŷn 

Gyda’i draethau tywod braf, moroedd disglair ac awyr las, mae Penrhyn Llŷn yn ardal hyfryd. Dewch i aros yn un o’n bythynnod gwyliau a chrwydro’r ardal arbennig hon wrth eich pwysau.