Traeth Llanbedrog

Traeth Llanbedrog

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Traeth Llanbedrog, Penrhyn Llŷn, Gwynedd

Darganfod Llanbedrog

Yn Llanbedrog ger Pwllheli ar benrhyn Llŷn mae traeth hir o dywod braf, yn ogystal â chytiau traeth lliwgar, sy’n ddelfrydol ar gyfer teuluoedd.

Cytiau traeth ar draeth Llanbedrog, Penrhyn Llŷn

Cytiau traeth Llanbedrog 

Mae'r cytiau traeth yn Llanbedrog yn rhan o draddodiad hir sefydlog, gan ddod â thipyn o liw a llawenydd i ymwelwyr ar y traeth. Dyma ragor o wybodaeth am y cytiau traeth.

Traeth Llanbedrog

Hanes

Chwilotwch ychydig mwy

Traeth Llanbedrog

Lleoedd i aros

Bwthyn Moryn yn Porthdinllaen, Penrhyn Llŷn

Arhoswch gyda ni ar Benrhyn Llŷn 

Gyda’i draethau tywod braf, moroedd disglair ac awyr las, mae Penrhyn Llŷn yn ardal hyfryd. Dewch i aros yn un o’n bythynnod gwyliau a chrwydro’r ardal arbennig hon wrth eich pwysau.