Traeth Llanbedrog

Important notice -

Llanbedrog car park is open. You don’t need to book but parking space is limited. The public toilets near the beach are open.

Oak leaves on a branch

Diweddariad pwysig ar ddeddfwriaeth Llywodraeth Cymru 

Mae deddfwriaeth newydd Llywodraeth Cymru ynghylch a Hawliau Tramwy a Mynediad bellach wedi dod i rym. Gallwch ddarllen mwy am hyn yma. Gwiriwch yn ôl am ddiweddariadau a gwybodaeth am ba lefydd sydd wedi cael eu heffeithio.

Traeth Llanbedrog, Penrhyn Llŷn, Gwynedd

Darganfod Llanbedrog 

Yn Llanbedrog ger Pwllheli ar Benrhyn Llŷn mae traeth hir o dywod braf a dŵr bas, yn ogystal â chytiau traeth lliwgar, sy’n ddelfrydol ar gyfer teuluoedd.

Yr olygfa i gyfeiriad traeth Llanbedrog, Penrhyn Llŷn

Taith gerdded Llanbedrog 

Mae'r daith yma drwy'r winllan i fyny at Fynydd Tir-y-Cwmwd yn eich gwobrwyo â golygfeydd ysblennydd o'r penrhyn a Bae Ceredigion.

Traeth Llanbedrog, Penrhyn Llŷn, Gwynedd

Pecynnau Antur 

Benthycwch becyn antur i'r teulu o'n caban. Allwch chi gwblhau'r holl weithgareddau?

Traeth Llanbedrog

Digwyddiadau

Upcoming events

Sorry, there are no upcoming events at this place.

Traeth Llanbedrog

Hanes

Chwilotwch ychydig mwy

Traeth Llanbedrog

Lleoedd i aros

Bwthyn Moryn yn Porthdinllaen, Penrhyn Llŷn

Arhoswch gyda ni ar Benrhyn Llŷn 

Gyda’i draethau tywod braf, moroedd disglair ac awyr las, mae Penrhyn Llŷn yn ardal hyfryd. Dewch i aros yn un o’n bythynnod gwyliau a chrwydro’r ardal arbennig hon wrth eich pwysau.