Traeth Llanbedrog

Important notice -

Our car park at Llanbedrog is open. We may be busy, so we encourage you to visit at quieter times to help us keep everyone safe. We urge everyone to follow Welsh Government Covid-19 Regulations and to visit responsibly.

Traeth Llanbedrog

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Traeth Llanbedrog, Penrhyn Llŷn, Gwynedd

Darganfod Llanbedrog

Yn Llanbedrog ger Pwllheli ar benrhyn Llŷn mae traeth hir o dywod braf, yn ogystal â chytiau traeth lliwgar, sy’n ddelfrydol ar gyfer teuluoedd.

Cytiau traeth ar draeth Llanbedrog, Penrhyn Llŷn

Cytiau traeth Llanbedrog 

Mae'r cytiau traeth yn Llanbedrog yn rhan o draddodiad hir sefydlog, gan ddod â thipyn o liw a llawenydd i ymwelwyr ar y traeth. Dyma ragor o wybodaeth am y cytiau traeth.

Traeth Llanbedrog

Hanes

Chwilotwch ychydig mwy

Traeth Llanbedrog

Lleoedd i aros

Bwthyn Moryn yn Porthdinllaen, Penrhyn Llŷn

Arhoswch gyda ni ar Benrhyn Llŷn 

Gyda’i draethau tywod braf, moroedd disglair ac awyr las, mae Penrhyn Llŷn yn ardal hyfryd. Dewch i aros yn un o’n bythynnod gwyliau a chrwydro’r ardal arbennig hon wrth eich pwysau.