Skip to content
Skip to content

Perfformiadau yn yr ardd ym Mhlas Newydd | Performances in the garden at Plas Newydd

Dewch draw i weld perfformiadau gan Magic Light Productions yn yr ardd ym Mhlas Newydd | Come to see the performances by Magic Light Productions in the garden at Plas Newydd.

  • Booking not needed
  • Free event (admission applies)

Yr haf hwn, bydd gennym 10 perfformiad yn yr ardd yn adrodd hanes y 5ed Marcwis a’i amser ym Mhlas Newydd. Mae’r straeon hyn yn berfformiadau sy’n cynnwys dathliadau pen-blwydd, cynyrchiadau theatrig gan gynnwys 'Hugan Fach Goch' a’r Ddawns y Glöyn Byw. Cewch gyfle i ddilyn y cynhyrchiad hwn o amgylch yr ardd a gweld hanes y 5ed Ardalydd, a ddaeth â llawenydd i Blas Newydd.

Bydd y perfformiadau hyn ymlaen bob dydd Mawrth ym mis Awst, un am 11:30am ac un am 2:30pm yn para oddeutu 45 munud.

****

This summer, we will have 10 performances in the garden telling the story of the 5th Marquess and his time at Plas Newydd. These stories are performances that include birthday celebrations, theatrical productions including Little Red Riding Hood and the Butterfly Dance. You will get the chance to follow this production around the garden and see the story of the 5th Marquess, who brought joy to Plas Newydd.

These performances will be on every Tuesday in August, one at 11:30am and one at 2:30pm lasting approximately 45 minutes.

Times

Prices

Event ticket prices

This event is free, but normal admission charges apply for the venue.

Check admission prices

Upcoming events

Event

Haf o Hwyl ym Mhlas Newydd | Summer of Play at Plas Newydd 

Ydych chi'n barod i gael eich ysbrydoli a gadael i'ch dychymyg redeg yn wyllt? | Are you ready to be inspired and let your imagination run wild?

Event summary

on
22 Jul to 1 Sep 2024
at
10:30 to 16:00
+ 41 other dates or times
Event

Parkrun iau | Junior parkrun 

Os ydych eisiau cyfarfod ffrindiau newydd, neu rhoi cynnig ar rywbeth gwahanol, gallai Parkrun Iau fod yr union beth i chi. | Whether you want meet new friends, or want to try something different, Junior Parkrun could be just the thing for you.

Event summary

on
28 Jul 2024 to 26 Apr 2026
at
09:00 to 10:30
+ 91 other dates or times
Event

Sesiynau hwylio | Sailing sessions 

Dewch i fwynhau’r golygfeydd godidog drwy hwylio a gweld Plas Newydd o ongl wahanol. **** Come and enjoy the stunning scenery through sailing and view Plas Newydd from a different angle.

Event summary

on
28 Jul to 29 Sep 2024
at
11:00 to 13:00
+ 19 other dates or times
Event

Cerddorfa anthem ddawns ym Mhlas Newydd | Dance Anthem Orchestra at Plas Newydd 

Ymunwch â ni am noson o gerddoriaeth a dawnsio dan y sêr ym Mhlas Newydd. **** Join us for music and dancing under the stars at Plas Newydd.

Event summary

on
6 Sep 2024
at
19:00 to 22:00