Skip to content
Skip to content

Parkrun iau | Junior parkrun

Os ydych eisiau cyfarfod ffrindiau newydd, neu rhoi cynnig ar rywbeth gwahanol, gallai Parkrun Iau fod yr union beth i chi. | Whether you want meet new friends, or want to try something different, Parkrun Junior could be just the thing for you.

  • Booking not needed
  • Free event

Mae Parkrun Iau wedi'i gynllunio'n benodol ar gyfer plant rhwng 4 a 14 oed. Fe'i cynhelir bob wythnos ar ddydd Sul am 9am.

Mae pob parkrun am ddim i gymryd rhan. Gallwch redeg, loncian neu gerdded y cwrs 2k ar eich cyflymder eich hun. Dewiswch redeg yn unigol, gyda ffrind neu'ch teulu. Mae'r cwrs 2km yn cychwyn ym mhen uchaf y gerddi. Mae dwy ddolen wrthglocwedd, yn gorffen yn y Tŷ ar waelod yr ardd.

Mae Parkrun yn gofyn i chi gofrestru ar-lein ymlaen llaw. Gallwch olrhain eich amser o wythnos i wythnos a gosod nodau personol eich hun. Cofiwch ddod â chopi gellir ei sganio o'ch cod bar i chi gael rhedeg.

****

Junior Parkrun is designed specifically for children aged between 4 and 14 years old. It's held every week on a Sunday at 9am.

Each parkrun is free to take part. You can run, jog or walk the 2k course at your own pace. Choose to run individually, with a friend or your family. The 2km course begins at the top of the gardens. There are two anticlockwise loops, finishing at the House at the bottom of the garden.

Parkrun asks that you register online in advance. You can track your time from week to week and set your own personal goals. Please remember to bring a scannable copy of your barcode for your run.

Times

The basics

Suitability

4 - 14 years old.

Meeting point

Canolfan Ymwelwyr | Visitor Centre

Other

Cofrestrwch ar-lein yma | Register online here: https://www.parkrun.org.uk/plasnewydd-juniors/

Upcoming events

Event

Disgo tawel 'Dolig| Festive silent disco 

Ymgollwch eich hunain yn hwyl yr ŵyl ym Mhlas Newydd gyda disgo tawel. | Be immersed in the festive spirit at Plas Newydd with a silent disco.

Event summary

on
9 Dec to 24 Dec 2023
at
11:00 to 12:00
+ 17 other dates or times
Event

Cinio Nadolig | Christmas Lunch 

Gyda sbarc o gwmpas y lle, mwynhewch Ginio Nadolig yng Nghaffi’r Hen laethdy ym Mhlas Newydd y Nadolig hwn. | With sparkle all around, enjoy a Christmas Festive Lunch at the Old Dairy Café at Plas Newydd this Christmas.

Event summary

on
9 Dec to 23 Dec 2023
at
12:00 to 14:30
+ 9 other dates or times