Skip to content
Skip to content

Parkrun iau | Junior parkrun

Os ydych eisiau cyfarfod ffrindiau newydd, neu rhoi cynnig ar rywbeth gwahanol, gallai Parkrun Iau fod yr union beth i chi. | Whether you want meet new friends, or want to try something different, Junior Parkrun could be just the thing for you.

  • Booking not needed
  • Free event

Mae Parkrun Iau wedi'i gynllunio'n benodol ar gyfer plant rhwng 4 a 14 oed. Fe'i cynhelir bob wythnos ar ddydd Sul am 9am.

Mae pob parkrun am ddim i gymryd rhan. Gallwch redeg, loncian neu gerdded y cwrs 2k ar eich cyflymder eich hun. Dewiswch redeg yn unigol, gyda ffrind neu'ch teulu. Mae'r cwrs 2km yn cychwyn ym mhen uchaf y gerddi. Mae dwy ddolen wrthglocwedd, yn gorffen yn y Tŷ ar waelod yr ardd.

Mae Parkrun yn gofyn i chi gofrestru ar-lein ymlaen llaw. Gallwch olrhain eich amser o wythnos i wythnos a gosod nodau personol eich hun. Cofiwch ddod â chopi gellir ei sganio o'ch cod bar i chi gael rhedeg.

****

Junior Parkrun is designed specifically for children aged between 4 and 14 years old. It's held every week on a Sunday at 9am.

Each parkrun is free to take part. You can run, jog or walk the 2k course at your own pace. Choose to run individually, with a friend or your family. The 2km course begins at the top of the gardens. There are two anticlockwise loops, finishing at the House at the bottom of the garden.

Parkrun asks that you register online in advance. You can track your time from week to week and set your own personal goals. Please remember to bring a scannable copy of your barcode for your run.

Times

The basics

Suitability

4 - 14 years old.

Meeting point

Canolfan Ymwelwyr | Visitor Centre

Other

Cofrestrwch ar-lein yma | Register online here: https://www.parkrun.org.uk/plasnewydd-juniors/

Upcoming events

Event

Hanner tymor Mai ym Mhlas Newydd | May half term at Plas Newydd 

Dewch i Blas Newydd ar gyfer hanner tymor llawn hwyl! Boed hi’n dywydd braf neu’r bwrw glaw, mae ‘na ddigon i'r teulu cyfan!| Come to Plas Newydd for a fun half term! Whether it's sunny or it's raining, there's plenty to do for the whole family!

Event summary

on
20 May to 2 Jun 2024
at
10:00 to 16:00
+ 13 other dates or times
Event

Cyfarfod Cymdeithas Gwenynwyr Môn | Meet Anglesey Beekeeping Association 

Dysgwch bopeth am gadw gwenyn a sut i gadw gardd sy'n gyfeillgar i wenyn. Learn all about beekeeping and how to keep a bee-friendly garden.

Event summary

on
25 May to 2 Jun 2024
at
11:00 to 15:30
+ 1 other date or time
Event

Gweithgareddau Môn Actif Activities 

3 diwrnod o weithgareddau, fel tenis a chwaraeon gwahanol, efo Môn Actif yn cael eu cynnal ym Mhlas Newydd. 3 days of activities, such as tennis and other sport activities, with Môn Actif will be held at Plas Newydd.

Event summary

on
28 May to 1 Jun 2024
at
11:00 to 15:00
+ 2 other dates or times
Event

Haf o Hwyl ym Mhlas Newydd | Summer of Play at Plas Newydd 

Ydych chi'n barod am Haf o Hwyl ym Mhlas Newydd? Ymunwch â ni am haf llawn dop gyda chant a mil o ffyrdd o chwarae.| Are you ready for a Summer of Play at Plas Newydd? Join us for a jam-packed summer that’s chock-full of ways to play.

Event summary

on
20 Jul to 1 Sep 2024
at
10:30 to 16:00
+ 43 other dates or times