Skip to content
Skip to content

Mynd am Dro yn y Ddôl ym Mhlas Newydd | Meadow Walks at Plas Newydd

Dewch am dro yn y ddôl i ddysgu mwy am hanes a phwysigrwydd y dolydd ym Mhlas Newydd. | Join us on a guided walk next Thursday to learn about the history and importance of meadows at Plas Newydd.

  • Booking not needed
  • Free event (admission applies)

Ymunwch â ni ar daith dywys dydd Iau nesaf i ddysgu am hanes a phwysigrwydd y dolydd ym Mhlas Newydd. Mae dolydd gwair yn lle gwych i fod ynddo yn y Gwanwyn a dechrau’r Haf. Nid yn unig y mae'r dolydd blodau gwyllt yn dda i bryfed peillio, mae hefyd yn fuddiol i fioamrywiaeth. Mae dolydd Plas Newydd wedi gweld nifer o flodau gwyllt yn blodeuo blwyddyn yma, fel y Feillionen Goch.

Pob dydd Iau am 11:30am ac 1:30pm.

****

Join us on a guided walk next Thursday to learn about the history and importance of meadows at Plas Newydd. Hay meadows are a wonderful place to be in Spring and early Summer. Not only are wildflower meadows good for pollinators, they are also beneficial for biodiversity. The meadows at Plas Newydd have seen an abundance of wildflowers blooming this year, such as the Red Clover.

Every Thursday at 11:30am and 1:30pm.

Times

Prices

Event ticket prices

This event is free, but normal admission charges apply for the venue.

Check admission prices

The basics

What to bring and wear

This is an outdoor event, dress for the weather.

Upcoming events

Event

Parkrun iau | Junior parkrun 

Os ydych eisiau cyfarfod ffrindiau newydd, neu rhoi cynnig ar rywbeth gwahanol, gallai Parkrun Iau fod yr union beth i chi. | Whether you want meet new friends, or want to try something different, Junior Parkrun could be just the thing for you.

Event summary

on
16 Jun 2024 to 26 Apr 2026
at
09:00 to 10:30
+ 97 other dates or times
Event

Haf o Hwyl ym Mhlas Newydd | Summer of Play at Plas Newydd 

Ydych chi'n barod i gael eich ysbrydoli a gadael i'ch dychymyg redeg yn wyllt? | Are you ready to be inspired and let your imagination run wild?

Event summary

on
20 Jul to 1 Sep 2024
at
10:30 to 16:00
+ 43 other dates or times
Event

Cerddorfa anthem ddawns ym Mhlas Newydd | Dance Anthem Orchestra at Plas Newydd 

Ymunwch â ni am noson o gerddoriaeth a dawnsio dan y sêr ym Mhlas Newydd. **** Join us for music and dancing under the stars at Plas Newydd.

Event summary

on
6 Sep 2024
at
19:00 to 22:00
Event

Y Proms DU yn y parc - Plas Newydd | The UK Proms in the Park - Plas Newydd 

Ymunwch â ni am noson o gerddoriaeth a dawnsio dan y sêr ym Mhlas Newydd. **** Join us for music and dancing under the stars at Plas Newydd.

Event summary

on
7 Sep 2024
at
19:30 to 22:00