Skip to content

Nadolig yng Nghastell a Gardd Powis

Coeden Nadolig yn yr Ystafell Groeso Las yng Nghastell Powis
Coeden Nadolig yn yr Ystafell Groeso Las yng Nghastell Powis | © National Trust Images / Paul Harris

Archwiliwch ‘Nadolig i’w Drysori’ yn y castell. Wedi’u hysbrydoli gan eitemau arbennig yn y casgliad, bydd pob ystafell yn eich tywys i wahanol ran o’r byd neu gyfnod a fu. Dewch i weld y coed 16 troedfedd a’r lleoedd tân Nadoligaidd sy’n creu profiad gwirioneddol hudolus. Ceisiwch gipolwg o'r llygod ffelt yn y castell, sydd wedi’u gwneud yn ofalus â llaw gan y staff a’r gwirfoddolwyr ymroddedig.

Dewch i weld y castell yn disgleirio

Dewch i weld coed Nadolig ysblennydd, lleoedd tân Nadoligaidd a goleuadau godidog yn trawsnewid y castell sydd o’r 13eg ganrif yn brofiad hudolus. Wedi’u hysbrydoli gan y trysorau sy’n bodoli oddi mewn, bydd pob Ystafell Swyddogol yn eich cludo chi i ran wahanol o’r byd. Fenisaidd, Tsieineaidd, Elizabethaidd – mae rhywbeth arbennig i’w ddarganfod ym mhob cwr o’r castell y Nadolig hwn.

  • Mae arddangosfa Nadolig y castell yn agored o 12pm i 4pm rhwng 2 Rhagfyr - 31 Rhagfyr.
  • Bydd y castell yn parhau ar agor yn hwyrach tan 7pm rhwng 14 a 23 Rhagfyr ichi fwynhau arddangosfa goleuadau Nadoligaidd sy’n goleuo waliau crand y castell o’r 13eg ganrif.

  • Nid oes angen archebu ymlaen llaw ond mae prisiau mynediad arferol yn daladwy.

  • Nodwch: ni chaniatäer ffotograffiaeth yn y castell.

Digwyddiadau Nadolig

I ddysgu rhagor ynghylch yr hyn sydd ar y gweill ym Mhowis dros gyfnod y Nadolig, dewch i gael sbec ar yr adran Beth Sydd Ymlaen ar ein gwefan. Edrychwn ymlaen at eich croesawu chi a’ch anwyliaid drwy gydol y tymor hyfryd yr ŵyl.

Edrychwch beth sydd ymlaen yng Nghastell Powis y Nadolig hwn.

Tafluniad goleuadau Nadoligaidd

Dewch i fwynhau arddangosfa goleuadau Nadoligaidd a fydd yn goleuo waliau’r castell o’r 13eg ganrif. Camwch i’r iard ar ôl iddi nosi rhwng 14 - 23 Rhagfyr, a chymerwch eiliad i fwynhau’r arddangosfa hudolus. Tynnwch lun Nadoligaidd cyn dringo’r grisiau hanesyddol i’r castell, sy’n llawn addurniadau, i brofi ‘Nadolig i’w Drysori’. Bydd y castell yn parhau ar agor yn hwyrach tan 7pm.

Coesau cerflun ar Deras yr Adardy yng Nghastell a Gardd Powis. Cerfluniau defaid yn gorwedd wrth eu traed. Wedi’u gorchuddio gan rew yn y gaeaf.
Coesau ar gerflun bugeiliaid a defaid wedi’u gorchuddio gan rew ar Deras yr Adardy | © National Trust Images / Mark Bolton

Teithiau cerdded gaeafol

Gwisgwch eich dillad gaeaf a dewch i gael awyr iach gyda thro hamddenol o amgylch yr Ardd Faróc fyd-enwog. Y gaeaf yw’r amser gorau i werthfawrogi prydferthwch pensaernïol yr ardd. Dewch i weld cerfluniau’n disgleirio yn y barrug ar hyd y Terasau Eidalaidd, edmygu gwrychoedd yw bytholwyrdd hynafol yn sefyll yn falch yn haul y gaeaf a cherdded drwy Y Gwyllt lle mae canghennau moel yn datgelu golygfeydd godidog y castell o’r 13eg ganrif.

Y Llwybr Draenogod

Drwy gydol mis Rhagfyr, gwahoddir ein hanturiaethwyr ifanc a’u teuluoedd i ddilyn cliwiau sydd wedi’u lleoli o amgylch yr ardd a darganfod arwyddion ym myd natur sy’n dweud wrth ddraenogod ei bod yn amser i aeafgysgu. Llwybr hunan-dywysedig yw hwn a does dim cost ychwanegol i gymryd rhan. Nodwch fod prisiau mynediad arferol yn daladwy. Dysgwch ragor yma.

  • Mae’r ardd yn agored bob dydd drwy gydol mis Rhagfyr rhwng 10am a 4pm (ar gau 25 a 26 Rhagfyr).
  • Mae croeso i gŵn ar dennyn byr yn yr ardd rhwng 1 Medi a 28 Chwefror.

Bwyta a Siopa ym Mhowis y Nadolig hwn

Ymwelwyr yn mwynhau te prynhawn ar deras dan eira yng Nghastell Powis yng Nghymru
Ymwelwyr yn mwynhau te prynhawn ar y teras yng Nghastell Powis, Cymru. | © National Trust Images/John Millar

Mwynhewch eich hoff ddanteithion

Os oes chwant bwyd arnoch neu rydych angen rhywbeth i’ch cynhesu, mae digonedd o ddiodydd a danteithion blasus ar gael yng Nghaffi'r Iard drwy gydol mis Rhagfyr. O gacennau a mins peis, i ddiodydd siocled poeth a the prynhawn Nadoligaidd, y Nadolig yw’r amser gorau i dretio’ch hun.

1 of 2
Golygfa o Gastell Powis, uwchben ei derasau, Powys, Cymru, yn yr hydref.

Dewch i ddarganfod Cymru

Gwlad Geltaidd gyda gorffennol diwydiannol, yn llawn mythau, chwedlau, barddoniaeth a chân. Croeso i Gymru.

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Nadolig yng Nghastell Powis, Powys
Erthygl
Erthygl

Diwrnodau allan i'r teulu yng Nghastell Powis 

Os ydych yn ymweld gyda’ch plant neu wyrion, fe gewch chi ddigon i ddifyrru’r teulu cyfan yng Nghastell Powis a’r Ardd.

A small white dog sat at a café table
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Chastell a Gardd Powis gyda'ch ci 

Mae gan Gastell a Gardd Powis sgôr o un bawen. Dysgwch ragor am ddod â’ch ci i Gastell a Gardd Powis. Gallwch aros yn y Cwrt i weld y castell a chael diod a thamaid i’w fwyta hefo’ch ci wrth eich ochr. Dysgwch yr ardd 4 Medi - 28 Chwefror.

Coesau cerflun ar Deras yr Adardy yng Nghastell a Gardd Powis. Cerfluniau defaid yn gorwedd wrth eu traed. Wedi’u gorchuddio gan rew yn y gaeaf.
Erthygl
Erthygl

Ymweld â’r ardd yng Nghastell Powis 

Yn dyddio’n ôl 300 mlynedd, mae’r ardd o’r safon uchaf yn llawn o hanes. Welwch gymysgedd o derasau dramatig, borderi blodau , tocwaith anhygoel a golygfeydd rhyfeddol.

Ymwelwyr yn edrych i fyny ar baentiad nenfwd Lanscron yn yr Ystafell Groeso Las yng Nghastell a Gardd Powis, Powys.
Erthygl
Erthygl

Ystafelloedd Swyddogol Y Castell 

Mae pob modfedd o Gastell Powis wedi'u haddurno â manylion cywrain, hardd. Wrth i chi grwydro drwy ystafelloedd swyddogol y castell, cewch eich tywys ar daith o’r gorffennol. O Oes Elisabeth drwodd i Oes Edward, gwnewch yn siwr eich bod yn oedi am funud ym mhob ystafell i gymryd y cyfan i mewn.

Platiaid o gacennau cri ar gownter, gydag arwydd yn dweud ‘Welsh cakes/Cacen gri’, a phentwr o sgons yn y caffi yng Nghastell Powis, Cymru
Erthygl
Erthygl

Bwyta a siopa yng Nghastell Powis 

Ar ôl crwydro’r castell neu deithio trwy’r terasau, dadebrwch gydag un o’r danteithion blasus o Fwyty’r Cwrt, neu ewch ag anrheg adref o’r siop i’ch helpu i gofio diwrnod gwych.