Skip to content

Nadolig yng Nghastell a Gardd Powis

Coeden Nadolig yn yr Ystafell Groeso Las yng Nghastell Powis
Coeden Nadolig yn yr Ystafell Groeso Las yng Nghastell Powis | © National Trust Images / Paul Harris

Cafwyd ‘Nadolig i’w Drysori’ yn y castell. Wedi’u hysbrydoli gan eitemau arbennig yn y casgliad, roedd pob ystafell yn eich tywys i wahanol ran o’r byd neu gyfnod a fu. Roedd cyfle i weld y coed 16 troedfedd a’r lleoedd tân Nadoligaidd a oedd yn creu profiad gwirioneddol hudolus. Cafwyd cipolwg ar y llygod ffelt yn y castell, a oedd wedi’u gwneud yn ofalus â llaw gan y staff a’r gwirfoddolwyr ymroddedig.

Mae gweithgareddau’r Nadolig wedi dod i ben yng Nghastell a Gardd Powis erbyn hyn.

Gwybodaeth ynghylch Nadolig 2023 yw’r isod. Gobeithio bod pawb wedi mwynhau arddangosfeydd y Nadolig. Dewch yn ôl yma yn nes at Nadolig 2024 i weld diweddariadau ynghylch yr holl gynlluniau cyffrous sydd gennym ar y gweill.

Dewch i weld y castell yn disgleirio

Dewch i weld coed Nadolig ysblennydd, lleoedd tân Nadoligaidd a goleuadau godidog yn trawsnewid y castell sydd o’r 13eg ganrif yn brofiad hudolus. Wedi’u hysbrydoli gan y trysorau sy’n bodoli oddi mewn, bydd pob Ystafell Swyddogol yn eich cludo chi i ran wahanol o’r byd. Fenisaidd, Tsieineaidd, Elizabethaidd – mae rhywbeth arbennig i’w ddarganfod ym mhob cwr o’r castell y Nadolig hwn.

  • Mae arddangosfa Nadolig y castell yn agored o 12pm i 4pm rhwng 2 Rhagfyr - 31 Rhagfyr.
  • Bydd y castell yn parhau ar agor yn hwyrach tan 7pm rhwng 14 a 23 Rhagfyr ichi fwynhau arddangosfa goleuadau Nadoligaidd sy’n goleuo waliau crand y castell o’r 13eg ganrif.

  • Nid oes angen archebu ymlaen llaw ond mae prisiau mynediad arferol yn daladwy.

  • Nodwch: ni chaniatäer ffotograffiaeth yn y castell.

Digwyddiadau Nadolig

I ddysgu rhagor ynghylch yr hyn sydd ar y gweill ym Mhowis dros gyfnod y Nadolig, dewch i gael sbec ar yr adran Beth Sydd Ymlaen ar ein gwefan. Edrychwn ymlaen at eich croesawu chi a’ch anwyliaid drwy gydol y tymor hyfryd yr ŵyl.

Edrychwch beth sydd ymlaen yng Nghastell Powis y Nadolig hwn.

Tafluniad goleuadau Nadoligaidd

Dewch i fwynhau arddangosfa goleuadau Nadoligaidd a fydd yn goleuo waliau’r castell o’r 13eg ganrif. Camwch i’r iard ar ôl iddi nosi rhwng 14 - 23 Rhagfyr, a chymerwch eiliad i fwynhau’r arddangosfa hudolus. Tynnwch lun Nadoligaidd cyn dringo’r grisiau hanesyddol i’r castell, sy’n llawn addurniadau, i brofi ‘Nadolig i’w Drysori’. Bydd y castell yn parhau ar agor yn hwyrach tan 7pm.

Coesau cerflun ar Deras yr Adardy yng Nghastell a Gardd Powis. Cerfluniau defaid yn gorwedd wrth eu traed. Wedi’u gorchuddio gan rew yn y gaeaf.
Coesau ar gerflun bugeiliaid a defaid wedi’u gorchuddio gan rew ar Deras yr Adardy | © National Trust Images / Mark Bolton

Teithiau cerdded gaeafol

Gwisgwch eich dillad gaeaf a dewch i gael awyr iach gyda thro hamddenol o amgylch yr Ardd Faróc fyd-enwog. Y gaeaf yw’r amser gorau i werthfawrogi prydferthwch pensaernïol yr ardd. Dewch i weld cerfluniau’n disgleirio yn y barrug ar hyd y Terasau Eidalaidd, edmygu gwrychoedd yw bytholwyrdd hynafol yn sefyll yn falch yn haul y gaeaf a cherdded drwy Y Gwyllt lle mae canghennau moel yn datgelu golygfeydd godidog y castell o’r 13eg ganrif.

Y Llwybr Draenogod

Drwy gydol mis Rhagfyr, gwahoddir ein hanturiaethwyr ifanc a’u teuluoedd i ddilyn cliwiau sydd wedi’u lleoli o amgylch yr ardd a darganfod arwyddion ym myd natur sy’n dweud wrth ddraenogod ei bod yn amser i aeafgysgu. Llwybr hunan-dywysedig yw hwn a does dim cost ychwanegol i gymryd rhan. Nodwch fod prisiau mynediad arferol yn daladwy. Dysgwch ragor yma.

  • Mae’r ardd yn agored bob dydd drwy gydol mis Rhagfyr rhwng 10am a 4pm (ar gau 25 a 26 Rhagfyr).
  • Mae croeso i gŵn ar dennyn byr yn yr ardd rhwng 1 Medi a 28 Chwefror.

Bwyta a Siopa ym Mhowis y Nadolig hwn

Ymwelwyr yn mwynhau te prynhawn ar deras dan eira yng Nghastell Powis yng Nghymru
Ymwelwyr yn mwynhau te prynhawn ar y teras yng Nghastell Powis, Cymru. | © National Trust Images/John Millar

Mwynhewch eich hoff ddanteithion

Os oes chwant bwyd arnoch neu rydych angen rhywbeth i’ch cynhesu, mae digonedd o ddiodydd a danteithion blasus ar gael yng Nghaffi'r Iard drwy gydol mis Rhagfyr. O gacennau a mins peis, i ddiodydd siocled poeth a the prynhawn Nadoligaidd, y Nadolig yw’r amser gorau i dretio’ch hun.

1 of 2
Golygfa o Gastell Powis, uwchben ei derasau, Powys, Cymru, yn yr hydref.

Dewch i ddarganfod Cymru

Gwlad Geltaidd gyda gorffennol diwydiannol, yn llawn mythau, chwedlau, barddoniaeth a chân. Croeso i Gymru.

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Merch ifanc yn mwynhau'r awyr agored fawr
Erthygl
Erthygl

Diwrnodau allan i'r teulu yng Nghastell Powis 

Os ydych yn ymweld gyda’ch plant neu wyrion, fe gewch chi ddigon i ddifyrru’r teulu cyfan yng Nghastell Powis a’r Ardd.

A small white dog sat at a café table
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Chastell a Gardd Powis gyda'ch ci 

Mae gan Gastell a Gardd Powis sgôr o un bawen. Dysgwch ragor am ddod â’ch ci i Gastell a Gardd Powis. Gallwch aros yn y Cwrt i weld y castell a chael diod a thamaid i’w fwyta hefo’ch ci wrth eich ochr. Dysgwch yr ardd 1 Tachwedd - 28 Chwefror.

Spring apple blossom with a lawn and the red stone medieval Powis Castle behind, Welshpool, Wales
Erthygl
Erthygl

Ymweld â’r ardd yng Nghastell Powis 

Yn dyddio’n ôl 300 mlynedd, mae’r ardd o’r safon uchaf yn llawn o hanes. Welwch gymysgedd o derasau dramatig, borderi blodau , tocwaith anhygoel a golygfeydd rhyfeddol.

Ymwelwyr yn edrych i fyny ar baentiad nenfwd Lanscron yn yr Ystafell Groeso Las yng Nghastell a Gardd Powis, Powys.
Erthygl
Erthygl

Ystafelloedd Swyddogol Y Castell 

Mae pob modfedd o Gastell Powis wedi'u haddurno â manylion cywrain, hardd. Wrth i chi grwydro drwy ystafelloedd swyddogol y castell, cewch eich tywys ar daith o’r gorffennol. O Oes Elisabeth drwodd i Oes Edward, gwnewch yn siwr eich bod yn oedi am funud ym mhob ystafell i gymryd y cyfan i mewn.

Platiaid o gacennau cri ar gownter, gydag arwydd yn dweud ‘Welsh cakes/Cacen gri’, a phentwr o sgons yn y caffi yng Nghastell Powis, Cymru
Erthygl
Erthygl

Bwyta a siopa yng Nghastell Powis 

Ar ôl crwydro’r castell neu deithio trwy’r terasau, dadebrwch gydag un o’r danteithion blasus o Fwyty’r Cwrt, neu ewch ag anrheg adref o’r siop i’ch helpu i gofio diwrnod gwych.