Skip to content
Wales

Penrhyn Dewi

A colourful coastline with heaps of history, this pretty peninsula’s been a cultural hotspot for thousands of years. Discover the area’s ancestry, from Celtic life to Wales’ patron saint. | Gyda’i forlin lliwgar a’i hanes cyfoethog, mae’r penrhyn hardd hwn wedi bod yn ganolbwynt diwylliannol ers miloedd o flynyddoedd. Dewch i ddarganfod hanes hynafiaid yr ardal, o fywyd y Celtiaid i nawddsant Cymru.

St David's Peninsula, Pembrokeshire, SA62

Golygfa o ben clogwyn gyda charreg fawr ar y dde yn edrych i lawr i’r môr islaw

Rhybudd pwysig

If you see a Portuguese Man O' War washed up on a beach or tide line, please be careful not to touch as they deliver a painful sting. Keep your dog away and on a lead.

Cynllunio eich ymweliad

Merlod yn pori er lles cadwraeth ym Mhenrhyn Dewi, Sir Benfro
Erthygl
Erthygl

Visiting rural Pembrokeshire with your dog 

Our rural and coastal places in Pembrokeshire are one pawprint rated. Find out more about bringing your dog to Pembrokeshire. Escape to the western edge of Wales and explore a dramatic coastal landscape with your four-legged friend beside your side.

Golygfa allanol o Ganolfan Ymwelwyr a Siop Tyddewi ar stryd fawr Tyddewi, Sir Benfro
Lle
Lle

Canolfan Ymwelwyr a Siop Tyddewi 

Nestled in St David’s, the visitor centre and shop is a brilliant base for discovering Pembrokeshire. Plan your visit with the team, have a browse and help support our special places. | Canolfan Ymwelwyr a Siop Tyddewi ar stryd fawr Tyddewi, Sir Benfro. Mae’r ganolfan ymwelwyr a’r siop yn Nhyddewi yn lle gwych i ddechrau darganfod Sir Benfro. Gallwch gynllunio eich ymweliad gyda’n tîm, cael golwg o gwmpas a helpu i gefnogi ein lleoedd arbennig.

St David's, Pembrokeshire

Yn hollol agored heddiw
Visitors walking in the garden in spring at Belton House, Lincolnshire

Ymuno

Mwynhewch fynediad i fwy na 500 o leoliadau gydag aelodaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Ymunwch heddiw a helpwch i ddiogelu natur, harddwch a hanes – i bawb, am byth.