Llwybr coedwig a thraeth Abermawr

Llwybr cerdded

Cylchdaith drwy goedwigoedd clychau’r gog, gweirglodd, traeth gro a chors. Mae Abermawr yn cynnig taith braf ar un o rannau mwyaf garw’r arfordir. Dymuniad Brunel oedd creu porthladd a gorsaf gebl yma, ond daeth dim o’i gynlluniau.

Dewch i grwydro Abermawr ar droed

Map

Magical woods and beach of Abermawr walk

Dechrau:

Cylch troi traeth Abermawr, cyf grid: SM884347

1

O’r cylch troi, ewch drwy’r allanfa ar y llaw chwith gydag arwydd ‘Abercastell 3 milltir’. Ewch i lawr y llwybr tuag at y traeth.

Darllen mwy

2

Ar gychwyn y traeth gro trowch i’r chwith i mewn i’r tir, drwy giât fochyn i gae sy’n gyfochrog â’r gors. Cyn bo hir mae’r gors yn troi’n goedwig gyda chlawdd â gordyfiant arni ar eich llaw dde.

3

Parhewch i gerdded o amgylch pen draw’r cae nes dewch at giât fochyn arall a llwybr i mewn i’r goedwig.

4

Cerddwch ar hyd llwybr y goedwig nes cyrhaeddwch giât mewn i gae.

Darllen mwy

5

Ewch ymlaen gan anelu am y giât pum-bar o’ch blaen. Ewch drwy’r giât hon a dros y nant, yna trowch yn syth i’r dde ac anelu’n ôl am y traeth.

6

Wrth y giât nesaf, ewch drwy’r giât fochyn i’r cae (mae’r llwybr ceffylau’n parhau ar hyd ochr y goedwig ar eich llaw dde heb fynd drwy’r giât). Croeswch y cae draw at y giât a welwch ar yr ochr draw. Yma mae’r llwybr a’r llwybr ceffylau’n ymuno unwaith eto.

7

Tua 200 llath (20m) heibio’r giât hon dringwch y stepiau ar eich llaw chwith. Cadwch i’r dde a dilynwch lwybr y goedwig tuag at y traeth. Fe welwch y gors yn dod i’r golwg ar eich llaw dde.

8

Bydd y llwybr yn eich tywys i’r traeth gro, gyda golygfeydd arfordirol gwych tuag at bentir creigiog Penbwchdy. Yn raddol, mae’r môr yma’n gwthio’r traeth gro yn ôl i’r gors. Cofiwch fwynhau picnic yma cyn cerdded yn ôl ar hyd y traeth i’r hewl.

Darllen mwy

Diwedd:

Cylch troi traeth Abermawr, cyf grid: SM884347

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Llwybr coedwig a thraeth Abermawr

Tirwedd

Cau

Traeth gro (cerrig bras), llwybrau drwy goedwig a gweirglodd; fe all fod yn fwdlyd. Tair giât fochyn, tair giât cae. Cofiwch wisgo esgidiau cerdded/welingtons. Croeso i gŵn ar dennyn.

Llwybr coedwig a thraeth Abermawr

Cysylltwch â ni

Cau
Llwybr coedwig a thraeth Abermawr

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Abermawr, Pembrokeshire
Ar y ffordd

A487 heol Tŷ Ddewi i Abergwaun; 1 milltir (1.6km) i’r gogledd ddwyrain o Fathri trowch tuag at Felin Wlân Tregwynt ac Abermawr. Cadwch i’r dde wrth Blasty Tregwynt, a dilynwch arwyddion i Abermawr. Trowch yn y cylch troi ar ddiwedd yr heol a pharcio ar ochr yr heol.

Ar fws

 Llwybr Abergwaun – Tŷ Ddewi; dewch oddi ar y bws wrth Felin Wlân Tregwynt. Mae’r daith yn cychwyn mewn 0.5 milltir (0.8km). Gweler Traveline-Cymru am fwy o fanylion.

Ar feic

RhBC Llwybr 4 gerllaw. Gweler Sustrans am fanylion.

Llwybr coedwig a thraeth Abermawr

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Croeso i gŵn ar dennyn.