Skip to content
Wales

Abereiddi i Abermawr

Blue Lagoon, beaches, rocks and ruins; this wild stretch of coastline is where industry and adventure combine. Dive right into the past and see how stone quarries have paved the way for thrill-seekers. | Morlyn glas, traethau, creigiau ac adfeilion; ar hyd yr arfordir gwyllt hwn mae diwydiant ac antur yn cwrdd. Plymiwch yn ddwfn i’r gorffennol i weld sut mae chwareli wedi paratoi’r ffordd ar gyfer rhai sy’n hoff o gyffro.

Abereiddi: SA62 6DT, Abermawr: SA62 5UX

Cliffs and the sea at Abereiddi, Pembrokeshire

Rhybudd pwysig

The Blue Lagoon will close from Saturday 21st September - Saturday 2nd November 2024 to protect breeding seals.

Cynllunio eich ymweliad

Merlod yn pori er lles cadwraeth ym Mhenrhyn Dewi, Sir Benfro
Erthygl
Erthygl

Ymweld â chefn gwlad Sir Benfro gyda'ch ci 

Mae ein lleoedd gwledig ac arfordirol yn Sir Benfro wedi'u graddio ag un bawen. Dysgwch fwy am ddod â'ch ci i Sir Benfro. Dewch i ddianc i ymyl gorllewinol Cymru ac archwiliwch dirwedd arfordirol ddramatig gyda'ch cyfaill pedair coes wrth eich ochr.

Visitors walking in the garden in spring at Belton House, Lincolnshire

Ymuno

Mwynhewch fynediad i fwy na 500 o leoliadau gydag aelodaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Ymunwch heddiw a helpwch i ddiogelu natur, harddwch a hanes – i bawb, am byth.