Skip to content
Cymru

Abereiddi i Abermawr

Blue Lagoon, beaches, rocks and ruins; this wild stretch of coastline is where industry and adventure combine. Dive right into the past and see how stone quarries have paved the way for thrill-seekers. | Morlyn glas, traethau, creigiau ac adfeilion; ar hyd yr arfordir gwyllt hwn mae diwydiant ac antur yn cwrdd. Plymiwch yn ddwfn i’r gorffennol i weld sut mae chwareli wedi paratoi’r ffordd ar gyfer rhai sy’n hoff o gyffro.

Abereiddi: SA62 6DT, Abermawr: SA62 5UX

Cliffs and the sea at Abereiddi, Pembrokeshire

Rhybudd pwysig

The Blue Lagoon will is closed 21st September - 2nd November 2024 to protect breeding seals. Dates may change. | Bydd y Lagŵn Glas ar gau o 21 Medi – tan 2 Tachwedd er mwyn gwarchod morloi sy’n bridio. Gall y dyddiadau hyn newid.

Cynllunio eich ymweliad

Merlod yn pori er lles cadwraeth ym Mhenrhyn Dewi, Sir Benfro
Erthygl
Erthygl

Ymweld â chefn gwlad Sir Benfro gyda'ch ci 

Mae ein lleoedd gwledig ac arfordirol yn Sir Benfro wedi'u graddio ag un bawen. Dysgwch fwy am ddod â'ch ci i Sir Benfro. Dewch i ddianc i ymyl gorllewinol Cymru ac archwiliwch dirwedd arfordirol ddramatig gyda'ch cyfaill pedair coes wrth eich ochr.

Ceidwaid gwirfoddol, Stad Southwood, Sir Benfro
Erthygl
Erthygl

Gwirfoddoli yn ein lleoedd gwledig yng ngogledd Sir Benfro 

Rydym yn dibynnu ar wirfoddolwyr i helpu a chefnogi ein ceidwaid cefn gwlad gyda’r ystod o agweddau ar reoli a gwarchod ein hamgylchiadau naturiol gwerthfawr dan ein gofal, sy’n golygu bod digon o rolau diddorol ichi eu hystyried. Gwirfoddoli wrth yr arfordir ac yng nghefn gwlad.

Two visitors exploring the garden in spring at Quarry Bank, Cheshire

Ymuno

Mwynhewch fynediad i fwy na 500 o leoliadau gydag aelodaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Ymunwch heddiw a helpwch i ddiogelu natur, harddwch a hanes – i bawb, am byth.