Skip to content
Y machlud o’r Morlyn Glas, Sir Benfro
Y machlud o’r Morlyn Glas, Sir Benfro | © Crown Copyright (2015) Visit Wales
Wales

Llwybr arfordirol Porthgain i Abereiddi

Mwynhewch rai o olygfeydd arfordirol gorau Sir Benfro tra’n darganfod ei hanes diwydiannol. Un tro, roedd porthladd pysgota pitw Porthgain yn allforio cerrig ffordd i bob rhan o’r DU, tra bod Morlyn Glas enwog Abereiddi yn hen chwarel lechi. Yn ogystal, mae Ynys Barri yn gartref i amrywiaeth arbennig o fywyd gwyllt.

Cyfanswm y camau: 8

Cyfanswm y camau: 8

Man cychwyn

Porthgain, cyfeirnod grid: SM816325 Cod post: SA62 5BP

Cam 1

Cerddwch ar hyd ochr ddeheuol Harbwr Porthgain o dan yr hopranau brics. I gyrraedd llwybr yr arfordir, dringwch y grisiau ger adeilad gwyn.

Cam 2

Ar ôl tro sydyn i’r chwith, yng nghornel y cae, mae’r tŵr uwchben Abereiddi yn dod i’r golwg. Dilynwch lwybr yr arfordir ar hyd clogwyni uchel dramatig.

Cam 3

Mae grisiau o’r fan hon yn arwain i lawr i draeth bach o’r enw Traeth Llyfn. Yn anghysbell a diarffordd, mae’r glannau wedi’u gorchuddio’n llwyr pan mae’r llanw’n uchel iawn. Gall fod ceryntau cryf hefyd, felly ni ddylech nofio yma, dim ond padlo ac adeiladu cestyll tywod.

Cam 4

Mae llwybr yr arfordir yn parhau dros laswelltir agored, gan ddilyn ymyl y clogwyni cyn igam-ogamu i lawr at draeth Abereiddi. Os nad ydych chi eisiau parhau â’r gylchdaith lawn, neidiwch ar y bws (Gwibiwr Strwmbl) i Borthgain, Tyddewi neu Abergwaun.

Cam 5

Dilynwch yr arwyddion melyn i fyny llethr byr ac ymunwch â llwybr glaswelltog llydan sy’n arwain tua’r tir mawr.

Cam 6

Ewch dros gamfa, torrwch ar draws cornel y cae a dringwch dros gamfa arall ger pentwr o greigiau. Dilynwch y trac llydan i’r dwyrain i Barry Island Farm.

Cam 7

Dilynwch y trac i lawr i’r ffordd a chroeswch i’r ochr arall, gan ddringo rhai grisiau llechi i mewn i gae.

Cam 8

Ewch yn syth ar draws y cae, dros gamfa, ac ar hyd y clawdd at gât mochyn. Dilynwch y llwybr hwn yn ôl i Borthgain.

Man gorffen

Porthgain, cyfeirnod grid: SM816325 Cod post: SA62 5BP

Map llwybr

Y gylchdaith o Borthgain i Abereiddi, Sir Benfro
Map o’r gylchdaith o Borthgain i Abereiddi | © Crown copyright and database rights 2013 Ordnance Survey 100023974

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Golygfa o draeth Abermawr yn Sir Benfro
Llwybr
Llwybr

Llwybr coedwig a thraeth Abermawr 

Dilynwch y gylchdaith fer hon o draeth Abermawr, drwy goedwig clychau’r gog, dolydd a chors.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1 (km: 1.6)

Cysylltwch

Abereiddi: SA62 6DT, Abermawr: SA62 5UX

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Cerddwr yn sefyll ar arfordir Sir Benfro, yn edrych allan ar y môr
Erthygl
Erthygl

Teithiau cerdded arfordirol yng Nghymru 

Darganfyddwch lwybrau cerdded gorau arfordir Cymru, gan fwynhau penrhynoedd prydferth, pentrefi cain, henebion cynhanesyddol a bywyd gwyllt godidog.  

Yr olygfa o ben clogwyn yn edrych i lawr tua childraeth creigiog sydd bron yn amgylchynu’r Morlyn Glas yn Abereiddi, gyda’r môr yn ymestyn i’r gorwel tu draw.
Erthygl
Erthygl

Darganfyddwch y Morlyn Glas yn Abereiddi 

Mae Abereiddi yn boblogaidd ar gyfer arfordira a chaiacio ym misoedd yr haf, ond gall cerddwyr fwynhau’r arfordir garw a’r golygfeydd godidog o ben y clogwyni hefyd. Darganfyddwch harddwch y rhan hon o Sir Benfro a’n gwaith i addasu i rymoedd natur.

A group of people in a hiking group are being guided on a hike by rangers at Marsden Moor, West Yorkshire
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: Ein partner cerdded 

Dysgwch fwy am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein partner cerdded.

Dwy ferch yn cerdded ar lwybr trwy'r goedwig yn Stad Southwood, Sir Benfro yng Nghymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

An aerial view of an adult and baby walking a dog along a path at Baggy Point, Devon
Erthygl
Erthygl

Cadw’n ddiogel yn lleoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Mae ambell risg yn dod law yn llaw ag ymweld â’r llefydd arbennig y mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofalu amdanynt, boed ar yr arfordir neu yng nghefn gwlad. Dysgwch sut i gadw’n ddiogel drwy gydol eich ymweliad.

Ymwelydd yn cario sach gefn ac yn cerdded ar hyd llwybr troed yn Divis a’r Mynydd Du gyda waliau carreg i’r naill ochr, y cefn gwlad i’w weld yn y cefndir.
Erthygl
Erthygl

Dilynwch y cod cefn gwlad 

Helpwch ni i ofalu am leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy gadw at rai canllawiau syml yn ystod eich ymweliad a dilyn y Cod Cefn Gwlad.

A person walking along the South West Coast Path at East Soar, South Devon

Cerdded 

Dewch i archwilio rhai o dirweddau harddaf y genedl ar lwybrau unig, traciau rhwydd a theithiau hygyrch.  (Saesneg yn unig)