Taith gerdded Llanbedrog

Llwybr cerdded

Mae'r daith yma drwy'r winllan i fyny at Fynydd Tir-y-Cwmwd yn eich gwobrwyo â golygfeydd arbennig o Ben Llŷn, Eryri a Bae Ceredigion.

Yr olygfa i gyfeiriad traeth Llanbedrog, Penrhyn Llŷn

Map

.

Dechrau:

Maes parcio'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Traeth Llanbedrog grid ref. SH 33017 31530

1

Wrth ymadael y maes parcio, croeswch y ffordd ac ewch fyny am Oriel Plas Glyn-y-Weddw.

2

Oriel gelf hynaf yng Nghymru yw'r plasty yma. Adeiladwyd yn 1857 er mwyn cartrefu casgliad celf weddw stad Madryn. Prynwyd y plasty gan Solomon Andrews yn 1876 a datblygwyd y lle mewn i oriel gyhoeddus. Yma adeiladwyd y dramffordd gyntaf rhwng Llanbedrog a thref Pwllheli. Cerddwch heibio'r oriel a'r theatr am y llwybr cyhoeddus drwy'r winllan. Dilynwch y llwybr i fyny Mynydd Tir-y-Cwmwd.

3

Ar ôl cerdded fyny'r grisiau cerrig am y rhostir, cewch olygfeydd arbennig o Fae Ceredigion. Mae cerflun enwog y Dyn Haearn i'w weld ar y brig. I fwrw ymlaen gyda'r gylchdaith, dilynwch y llwybr sydd yn cylchu'r pentir.

4

Cewch fwy o olygfeydd trawiadol wrth i chi gylchu'r mynydd. Mi welwch Ynysoedd Sant Tudwal a draw am Abersoch.

5

Ar ôl ymadael a'r llwybr, cerddwch ar hyd y lôn tarmac gan droi i'r dde. Rydych nawr ym mhentref Llanbedrog. Cerddwch lawr yr allt, heibio'r eglwys. Trowch i'r dde eto yn ôl am lôn Nant Iago gan orffen yn y maes parcio. Os oes awydd lluniaeth arnoch, mae yna gaffi yn yr oriel, neu mae tŷ tafarn Glyn-y-Weddw yn ôl i fyny'r allt am y ffordd fawr.

Diwedd:

Maes parcio'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Traeth Llanbedrog, grid ref. SH 33017 31530

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Taith gerdded Llanbedrog

Cysylltwch â ni

Cau

llyn@nationaltrust.org.uk

01758 703810 

Taith gerdded Llanbedrog

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Maes parcio'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol Traeth Llanbedrog Llanbedrog LL53 7TT
Ar y ffordd

O Bwllheli, dilynwch yr A499 i Lanbedrog a throwch i'r chwith wrth y garej. Mae mynedfa'r maes parcio gyferbyn Plas Glyn y Weddw.

Taith gerdded Llanbedrog

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Car park
  • Public house
  • Art gallery