Taith gerdded ieir bach yr haf rhwng Cwm Tydu a Chwm Soden

Llwybr cerdded

Mae’r gylchdaith hon yn mynd â chi ar hyd clogwyni o fae bychan Cwm Tydu i Gwm Soden – un o’r ychydig fannau yng Nghymru lle gallwch weld glöyn byw y fritheg berlog.

Amrywiaeth eang o fywyd gwyllt mewn un lleoliad arfordirol hardd

Ry’n ni’n cyflawni gwaith sylweddol yma yn flynyddol i sicrhau diogelwch y pili-pala hwn, sy’n hedfan o’r Ebrill hwyr i ddiwedd Mai. Mae’r llwybr yn cynnig cyfleoedd i gael cipolwg ar amrywiaeth bellach o fywyd gwyllt megis yr uwchadain werdd, chwilod Cymru ar lechweddau glaswelltir arfordirol, a’r uwchadain siderog enfawr ar hyd glannau cysgodol y nant.

Y glesyn cyffredin

Map

Map route for Cwm Tydu to Cwm Soden butterfly walk

Dechrau:

Maes parcio y tu ôl i’r traeth yng Nghwm Tydu, cyf grid: SN356575

1

Gan wynebu tua’r môr yng Nghwm Tydu, cadwch at y dde ac ewch ar y llwybr troed i fyny’r clogwyni, drwy’r giât mochyn. Y darn cyntaf yw’r mwyaf serth ond cyn bo hir mae’n newid i fod yn fwy graddol. Yna mae’r llwybr yn igam-ogamu lan y llethr serth cyn gwyro tua’r môr. Dilynwch y prif lwybr troed arfordirol hwn.

Darllen mwy

2

Ewch drwy’r ail giât mochyn a daliwch i ddilyn llwybr yr arfordir, heibio olion bryngaer o’r Oes Haearn ar ben y clogwyn, ac yna i lawr at geg Afon Soden yng Nghwm Silio.

Darllen mwy

3

Crwydrwch y traeth caregog sy’n cael ei ddefnyddio weithiau gan forloi. Yna croeswch y bont droed bren dros y nant. I ddechrau cadwch at y chwith, i gael gweld y glaswelltir arfordirol ar y clogwyni. Mae ‘na doreth o flodau clustog Fair, pys-y-ceirw a phlucen felen yn tyfu yma yn y gwanwyn. Yna anelwch mewn i’r tir, heibio’r arwyddbost, ar hyd y prif lwybr troed sy’n rhedeg ar hyd y llethr isaf. Mae’r rhedyn sy’n tyfu ar y llethr hwn yn cael ei reoli’n benodol ar gyfer y glöynnod byw sy’n cael eu galw’n ‘frithegion’. Nesaf, ewch lawr at y darn bach o weirglodd sy’n ymddangos ar eich llaw dde.

Darllen mwy

4

Cerddwch dros y bont. Yma mae gennych ddau opsiwn. Yr opsiwn cyntaf yw dilyn y llwybr yn syth ymlaen a throi i’r dde wedi’r ail bont. Yr ail opsiwn yw troi i’r chwith, lle mae arwydd Nanternis. Dilynwch y llwybr mewn i weirglodd flodeuog arall. Ar y diwedd cadwch i’r dde i’r drydedd weirglodd. Dilynwch y llwybr i lawr drwy’r weirglodd hon, ac i mewn i weirglodd fach arall. Byddwch yn dychwelyd wedyn i’r ail bont.

Darllen mwy

5

Trowch i’r dde wedi’r ail bont ac anelwch i fyny’r lôn goediog, gan ddilyn arwyddion Cwm Tydu at giât cae. Ewch drwy’r giât a chadwch at y gwrych ar ochr y môr. Byddwch yn cerdded lan trwy gael hyfryd o flodau gwyllt. Ar gornel dde uchaf y cae, byddwch yn cyrraedd giât mochyn sy’n arwain at drac pridd byr. Trowch i’r dde ar ddiwedd hwn i’r lôn gydag wyneb arno. Fe ddewch i dŷ Pen y Graig. Ewch drwy’r giât mochyn ar eich llaw dde drws nesaf i’r ffermdy. Byddwch yn ôl ar ben y clogwyn uwchben Cwm Silio.

Darllen mwy

6

Ar ôl giât y ffermdy, cadwch yn syth i’r chwith, a dilynwch y llwybr troed dros bont fach planc. Ewch yn eich blaen ar hyd ac i lawr at anheddiad Castell Bach. Fe fyddwch chi’n gwybod nawr lle’n union ry’ch chi – cadwch at y chwith ar hyd llwybr arfordir i Gwm Tydu.

Darllen mwy

Diwedd:

Maes parcio y tu ôl i’r traeth yng Nghwm Tydu, cyf grid: SN356575

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Taith gerdded ieir bach yr haf rhwng Cwm Tydu a Chwm Soden

Tirwedd

Cau

Taith gerdded ar hyd y clogwyni a’r arfordir. Yn bennaf ar lethrau graddol ond mae un darn byr sy’n serth iawn ar y dechrau a dringfa gymedrol a gweddol hir yn ddiweddarach. Yn defnyddio llwybrau troed swyddogol ond nid oes wyneb arnyn nhw, ar y cyfan. Addas i blant hŷn.

Croeso i gŵn ar dennyn.

Taith gerdded ieir bach yr haf rhwng Cwm Tydu a Chwm Soden

Cysylltwch â ni

Cau
Taith gerdded ieir bach yr haf rhwng Cwm Tydu a Chwm Soden

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
New Quay, Ceredigion, Wales
Ar y ffordd

Arwydd i Gwm Tydu oddi ar yr A487, rhwng Pentre-gat a Synod Inn.

Ar fws

Mae bws y Cardi Bach yn rhedeg o Geinewydd ac Aberteifi. Amserlen dymhorol; gwelwch  Richards Bros am fanylion

Ar feic

Mynediad drwy lonydd bach o Geinewydd a Llangrannog.

Taith gerdded ieir bach yr haf rhwng Cwm Tydu a Chwm Soden

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Mae croeso i gŵn ar dennyn