Penrhyn Dewi

Edrych draw am Garn Llidi ar Benmaen Dewi o Graig Pen Beri

Mwy am y lle hwn

Upcoming events

Seal and Pups walk, Treginnis

Sat 21 Oct 2017
11:00-14:00
Visit the west side of the Treginnis peninsula with our Ranger on this 5km walk and look out for seals on beaches near Ramsey sound!

Seal and Porpoise spotting, Treginnis

Wed 25 Oct 2017
11:00-14:00
Visit the west side of the Treginnis peninsula with our Ranger on this 5km walk. Look out for seals - and possibly porpoise - swimming through Ramsey sound!
Penrhyn Dewi

Bwyta a siopa

Penrhyn Dewi

Hanes

Patrymau caeau hynafol a Carn Llidi

Gwreiddiau Celtaidd a nawddsant Cymru 

Mae Tyddewi yn gartref i stôr o hanes. Dysgwch fwy am wreiddiau Celtaidd y ddinas, ei phererindodau a’i nawddsant

Penrhyn Dewi

Bywyd gwyllt

Penrhyn Dewi

Cymryd rhan

Penrhyn Dewi

Lleoedd i aros

Tu fas i fwthyn Treleddyd Fawr

Bythynnod gwyliau 

Hwnt ac yma ar draws gogledd Sir Benfro fe ddewch o hyd i fythynnod gwyliau hyfryd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Cewch fwynhau golygfeydd arfordirol, llwybrau cerdded ar fin y dŵr a digonedd o hanes difyr.