Penrhyn Dewi

Edrych draw am Garn Llidi ar Benmaen Dewi o Graig Pen Beri
Penrhyn Dewi

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Upcoming events

Open day at Treleddyd Fawr cottage

Wed 26 Oct 2016
09:30-11:15
See the restored Treleddyd Fawr cottage on our open day this October half-term.

Seal and Porpoise walk on St Davids Peninsula

Thu 27 Oct 2016
10:30-13:30
Visit the western side of the Treginnis peninsula with our Ranger and look out for seals and porpoises swimming through Ramsey Sound.
Penrhyn Dewi

Bwyta a siopa

Penrhyn Dewi

Hanes

Patrymau caeau hynafol a Carn Llidi

Gwreiddiau Celtaidd a nawddsant Cymru 

Mae Tyddewi yn gartref i stôr o hanes. Dysgwch fwy am wreiddiau Celtaidd y ddinas, ei phererindodau a’i nawddsant

Penrhyn Dewi

Bywyd gwyllt

Penrhyn Dewi

Cymryd rhan

Penrhyn Dewi

Lleoedd i aros

Tu fas i fwthyn Treleddyd Fawr

Bythynnod gwyliau 

Hwnt ac yma ar draws gogledd Sir Benfro fe ddewch o hyd i fythynnod gwyliau hyfryd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Cewch fwynhau golygfeydd arfordirol, llwybrau cerdded ar fin y dŵr a digonedd o hanes difyr.