Penrhyn Dewi

Edrych draw am Garn Llidi ar Benmaen Dewi o Graig Pen Beri
Penrhyn Dewi

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Upcoming events

Coasteer and Surf Days with TYF

Wed 26 Jul 2017
09:00-12:30
Experience the exhilaration of coasteering and the thrill of catching a wave with our National Trust ranger in partnership with TYF

Crab catching at Solva Harbour

Fri 28 Jul 2017
10:00-12:00
Drop in and join us for crab catching at Solva harbour. Lines and bait supplied!
Penrhyn Dewi

Bwyta a siopa

Penrhyn Dewi

Hanes

Patrymau caeau hynafol a Carn Llidi

Gwreiddiau Celtaidd a nawddsant Cymru 

Mae Tyddewi yn gartref i stôr o hanes. Dysgwch fwy am wreiddiau Celtaidd y ddinas, ei phererindodau a’i nawddsant

Penrhyn Dewi

Bywyd gwyllt

Penrhyn Dewi

Cymryd rhan

Penrhyn Dewi

Lleoedd i aros

Tu fas i fwthyn Treleddyd Fawr

Bythynnod gwyliau 

Hwnt ac yma ar draws gogledd Sir Benfro fe ddewch o hyd i fythynnod gwyliau hyfryd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Cewch fwynhau golygfeydd arfordirol, llwybrau cerdded ar fin y dŵr a digonedd o hanes difyr.