Penrhyn Dewi

Edrych draw am Garn Llidi ar Benmaen Dewi o Graig Pen Beri

Important notice -

We’re reopening coast & countryside Pembrokeshire sites from 9 November. Under Welsh Government legislation, our places are only open to Wales residents and to groups of four or less (excluding children below 11) unless they are in the same household

Carn Llidi ar Benmaen Dewi

Meini hirion a bryngaerau yn Nhyddewi 

Heb os nac onibai, mae gan y tirlun yma stori i’w hadrodd; sylwch ar sut mae’r gorffennol cyn-oesol wedi gadael ei ôl ar ddinas leiaf Prydain.

Penrhyn Dewi

Hanes

Patrymau caeau hynafol a Carn Llidi

Gwreiddiau Celtaidd a nawddsant Cymru 

Mae Tyddewi yn gartref i stôr o hanes. Dysgwch fwy am wreiddiau Celtaidd y ddinas, ei phererindodau a’i nawddsant

Penrhyn Dewi

Bywyd gwyllt

Penrhyn Dewi

Ein gwaith

James Roden, our new area ranger

Dewch i gwrdd â’n ceidwad ardal newydd  

Ceidwad ardal Gogledd Sir Benfro, James Roden, yn rhannu gwybodaeth am ei rôl, ei brofiad gyrfa a’i uchafbwyntiau tymhorol.