Taith gerdded arfordirol Porth Meudwy

Llwybr cerdded

Mwynhewch daith gerdded arfordirol o Aberdaron i Borth Meudwy, cildraeth pysgota bychan wrth domen Penrhyn Llŷn a fu unwaith yn fan cychwyn i'r pererinion ar eu taith dros y dŵr i Ynys Enlli.

Bae pysgota

Map

Taith gerdded Porth Meudwy

Dechrau:

Maes parcio Porth y Swnt, Aberdaron

1

Dechreuwch eich taith drwy ddysgu mwy am y dirwedd unigryw Penrhyn Llŷn ym Mhorth y Swnt

Darllen mwy
Porth y Swnt at Aberdaron, Llyn Peninsula

2

Os bydd y llanw yn isel yna ewch drwy'r maes parcio ac ar y traeth. Dilynwch y traeth i'w bwynt pell gorllewinol hyd nes y byddwch yn gweld grisiau yn arwain i fyny at y pentir ar y chwith.

Darllen mwy
Llanw uchel? Ewch i fyny tuag at Borth Simdde ac ymuno a Llwybr Arfordir Cymru

3

Dringwch y grisiau ar ddiwedd y traeth, i fyny'r pentir a throi i'r chwith ar Lwybr Arfordir Cymru. Cadwch eich llygaid ar agor am frain coesgoch yn hedfan mewn ac allan o'r pentir.

Darllen mwy
Walk the Wales Coastal Path to Porth Meudwy

4

Dilynwch y llwybr nes i chi gyrraedd set arall o risiau. Ewch i lawr y grisiau i gildraeth pysgota bychan Porth Meudwy.

Darllen mwy
Porth Meudwy; Man cychwyn y Pererinion i Enlli

5

Trowch i'r dde allan o Borth Meudwy a dilynwch y trac nes i chi gyrraedd y ffordd. Trowch i’r dde a cherdded heibio Cwrt, sylfaen ceidwaid yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Dilynwch y ffordd am hanner milltir nes i chi gyrraedd cyffordd.

Darllen mwy
Sylfaen ceidwaid yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

6

Trowch i'r dde wrth y gyffordd a pharhewch ar hyd y ffordd. Pan gyrhaeddwch y groesffordd, trowch i'r dde eto. Dilynwch y ffordd am hanner milltir yn ôl i Aberdaron.

Diwedd:

Maes parcio Porth y Swnt, Aberdaron

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Taith gerdded arfordirol Porth Meudwy

Tirwedd

Cau

Grisiau serth i fyny'r pentir ac i lawr i Borth Meudwy. Cyfyngiadau cŵn ar un rhan o draeth Aberdaron o 1af Ebrill i 30ain o Fedi.

Taith gerdded arfordirol Porth Meudwy

Cysylltwch â ni

Cau

Ffôn; 01758703810

E-bost; porthyswnt@nationaltrust.org.uk

Taith gerdded arfordirol Porth Meudwy

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Porth y Swnt, Henfaes, Aberdaron, Pwllheli, LL53 8BE
Ar drên

Mae'r orsaf drên agosaf ym Mhwllheli, 15 milltir (21km) o Aberdaron. Mae gwasanaeth bws yn rhedeg oddi yma.

Ar y ffordd

O'r gogledd: dilynwch yr A487 o Gaernarfon. Ar ôl 3.5 milltir (5.6km) cymerwch yr ail allanfa ar y gylchfan i ymuno â'r A499. Parhewch 10 milltir (16km) ar A499. Ar y gylchfan, cymerwch yr ail allanfa ag arwydd B44177. Yn Nefyn, cymerwch yr ail allanfa ar y gylchfan i barhau ar B44177. Ym Mhengroeslon trowch i'r dde i ymuno â B4413. Parhewch 4 milltir (6.4km) nes i chi gyrraedd Aberdaron. Trowch i'r dde cyn i chi groesi'r bont yn y pentref. Ewch heibio'r ganolfan ar eich ochr dde wrth i chi fynd i mewn i'r maes parcio. O'r de: dilynwch yr A497 o Borthmadog trwy Griccieth i Bwllheli. Ar y gylchfan ym Mhwllheli cymerwch yr allanfa gyntaf ag arwydd A499. Yn Llanbedrog trowch i'r dde i Ffordd Pedrog / B4413. Ewch ymlaen ar B4413 nes i chi gyrraedd Aberdaron. Cymerwch y cyntaf i'r chwith yn syth ar ôl y bont. Mae'r ganolfan ymwelwyr ar y dde i chi wrth i chi fynd i mewn i'r maes parcio.

 

 

SatNav: Cod post SatNav: LL53 8BE Bydd y cod post hwn yn eich arwain i bentref Aberdaron. Mae maes parcio a chanolfan ymwelwyr yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn agos at y bont yng nghanol y pentref. Sylwch y gall SatNav fod yn anghywir ar fân ffyrdd Llŷn.

Ar fws

Mae gwasanaeth rheolaidd 17 / 17B yn rhedeg o ddydd Llun i ddydd Sadwrn o Bwllheli i Aberdaron. Bws yn gollwng yn y swyddfa bost. O'r fan hon, cerddwch 60 llath (55 metr) i'r dde tuag at ganol y pentref, gan fynd i'r dde cyn y bont tuag at y maes parcio. Bydd y ganolfan ar eich ochr dde.

Taith gerdded arfordirol Porth Meudwy

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Maes parcio yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
  • Toiledau
  • Siop Sisial ym Mhorth y Swnt
  • Caffis a siopau lleol yn Aberdaron