Nadolig yng Nghastell Powis: 2019

A child receives a Christmas gift from Father Christmas who is sat in front of a Christmas tree at National Trust's Powis Castle, Wales

Mae digonedd o ffyrdd i ddathlu hwyl yr Ŵyl yma ym Mhowis. Mwynhewch y gerddi wedi eu goleuo'n hardd ac ystafelloedd crand wedi’u haddurno’n gelfydd, bwydydd Nadoligaidd coeth ac amser stori gyda Siôn Corn. Mae rhywbeth i ychwanegu disgleirdeb at Nadolig pawb.

Yn y castell

O 30 Tachwedd ymlaen, cewch gamu’n ôl mewn amser a chael blas ar Nadolig yn y 1940au ym Mhowis. Cewch wybod sut fyddai’r teulu wedi dathlu wrth i chi grwydro’r ystafelloedd crand wedi’u haddurno â choed Nadolig, golygfeydd teuluol Nadoligaidd ac addurniadau traddodiadol, a’r cwbl yn disgleirio o dan ganhwyllyron.

Yn yr ystafelloedd a arferai gael eu defnyddio gan yr Ysgol Gymraeg i Ferched, cewch ein helpu ni i wneud cadwyni papur, plu eira a llusernau papur wrth i ni baratoi at Nadolig wedi’i ysbrydoli gan fyd gwneud, twtio a thrwsio Prydain adeg y rhyfel.

Gyda llwybrau a gweithgareddau crefft i’r teulu, mae digon i gadw pawb yn brysur. Mae’r castell ar agor bob dydd 11am-4pm (mynediad olaf am 3pm. Ar gau 25 Rhagfyr).

Yn yr Ardd

Os yw’n well gennych lapio amdanoch yn gynnes a mentro i’r awyr iach, ewch am dro ar hyd y Teras Uchaf neu drwy’r Ardd Ffurfiol Edwardaidd. Mwynhewch yr olygfa odidog o ddyffryn Hafren a gwerthfawrogwch yw hynafol a therasau Eidalaidd; maent yn edrych yn arbennig o hudol â blanced ysgafn o rew gaeafol drostynt.

Mae’r ardd ar agor yn ddyddiol 11am-4pm (mynediad olaf am 3.30pm. Ar gau 25 Rhagfyr).

Mwynhewch oleuadau Nadolig yng Nghastell Powis
The Orangery illuminated for Christmas at Powis Castle and garden, Wales.
Mwynhewch oleuadau Nadolig yng Nghastell Powis

Gerddi wedi’u Goleuo

Rhowch fywyd i nosweithiau tywyll y gaeaf gyda thaith hamddenol o amgylch ein gardd ffurfiol, terasau a chwrt sydd wedi’u goleuo’n hynod drawiadol. Wedyn, ewch i ymweld ag ystafelloedd addurnedig y castell, cynheswch gyda diod gynnes a byrbryd ysgafn yn y tŷ bwyta, neu gwnewch ychydig o’ch siopa Nadolig yn Siop y Cwrt.

Os ydych yn chwilio am rywbeth i sbarduno’ch ysbryd Nadoligaidd, ni allwch fethu’r digwyddiad hwn.

Dydd Gwener i ddydd Sul, 6-22 Rhagfyr, 5pm - 9pm (mynediad olaf am 8pm). Oedolyn £7.50, Plentyn £3.75, Teulu (2O,2P) £18.75, Teulu (1O, 3P) £11.25. Am ddim i aelodau.

Mae croeso i gŵn grwydro o gwmpas yr ardd ar dennyn byr ar nosweithiau Gwener yn unig, ond ni chaniateir mynediad iddynt i’r castell na siop a bwyty’r cwrt.

Cyfarfod â Siôn Corn

Cyfarfod â Siôn Corn yw un o’r profiadau teuluol hynny sy’n gwneud cyfnod y Nadolig mor hudol. Dewch â’ch plantos gyda chi ac yn ogystal â rhoi disgleirdeb i’ch hwyl yn ystod yr Ŵyl, byddwch hefyd yn ein cefnogi ni gyda’n gwaith cadwraeth parhaus ym Mhowis.

Dewch i weld Siôn Corn yn ei Groto bob dydd Sadwrn a dydd Sul o 30 Tachwedd - 22 Rhagfyr. £7 y plentyn, sy’n cynnwys tegan Living Nature a chwci Nadoligaidd i gofio am eich ymweliad. Rhaid archebu lle.

Os hoffech dreulio ychydig mwy o amser gyda Siôn Corn, ymunwch ag ef dros frecwast ym Mwyty’r Cwrt. Wedyn, bydd yn rhannu rhai o’i hoff straeon Nadoligaidd yn y Ddawnsfa cyn rhoi anrheg Nadolig i bob plentyn. Mae hwn yn brofiad cofiadwy sy’n siŵr o lenwi’ch boliau â hwyl yr Ŵyl.

Mwynhewch frecwast gyda Siôn Corn bob dydd Sadwrn a dydd Sul o 7 - 22 Rhagfyr. Oedolyn £13.50, Plentyn £12.50. Rhaid archebu lle.

Cyngerdd Carolau Nadolig

Mae’n anodd meddwl am ffordd well o ymuno yn hwyl yr ŵyl na gwrando ar gasgliad o garolau traddodiadol. Ymunwch â ni ar 11 Rhagfyr yn lleoliad hyfryd ein dawnsfa ar gyfer ein cyngerdd carolau blynyddol hynod boblogaidd â Chantorion St. Cecilia Caer.

Beth am archebu eich swper ymlaen llaw cyn y cyngerdd ym  Mwyty’r Cwrt, hefyd? Dyma flas ar y fwydlen:

  • Gwydraid o win cynnes a canapés pan fyddwch yn cyrraedd,
  • Dewis o dwrci rhost gyda’r addurniadau traddodiadol, parsel tato melys gyda llysiau tymhorol, neu bourguignon cig eidion gyda thatws hufennog a bara crwst fel prif gwrs.
  • Dewis o bwdin Nadolig gyda saws brandi, treiffl browni siocled a Cointreau neu ellygen wedi’i photsio gyda hufen iâ fanila i bwdin a the neu goffi i orffen.

Oedolion £10, plant £5 am y cyngerdd yn unig. Oedolion £25, plant £16 am y cyngerdd a swper. Rhaid archebu ymlaen llaw.

Enjoy an indulgent afternoon tea in the run up to Christmas.
Three ladies enjoying an indulgent afternoon tea in the Courtyard at National Trust's Powis Castle, Wales.
Enjoy an indulgent afternoon tea in the run up to Christmas.

Te Prynhawn Nadoligaidd

Cymerwch seibiant rhag y paratoadau Nadoligaidd i fwynhau te prynhawn blasus gyda ffrind. Byddwn yn gweini detholiad o frechdannau bychain, tameidiau sawrus, melysion a the dail rhydd traddodiadol. Beth am ychwanegu gwydraid o broseco neu win cynnes i gynnau ysbryd y Nadolig ynoch?

Ar gael 1-23 Rhagfyr, 11am-4pm. £14 y pen neu £20 gyda gwydraid o broseco neu win cynnes. Rhaid archebu lle. Am ragor o wybodaeth neu i archebu lle, ffoniwch 01938 551927.

Siop a Bwyty’r Cwrt

Siopa Nadolig? Osgowch y stryd fawr wyllt a gorffennwch eich siopa yn Siop Anrhegion y Cwrt. O gardiau ac addurniadau Nadolig i anrhegion sy’n ddigon o’r rhyfeddod a bwydydd Nadoligaidd coeth; mae popeth sydd ei angen arnoch ar gyfer Nadolig hudol yn ein siop.

Peidiwch ag anghofio rhoi seibiant i’ch hun yn ystod eich ymweliad ac ymlacio i samplu’r bwydydd Nadoligaidd blasus ym Mwyty’r Cwrt. Ar agor yn ddyddiol o 10am-4pm, byddant yn gweini detholiad arbennig o brif gyrsiau, tameidiau ysgafn, teisennau a diodydd Nadoligaidd.

Oes angen oedi eiliad arall? Ymwelwch â Phowis y gaeaf hwn ac ychwanegwch ddisgleirdeb i’ch Nadolig. I archebu lle yn un o’n digwyddiadau neu i gael gwybod mwy, ewch i’n tudalen digwyddiadau.