Nadolig yng Nghastell a Gardd Powis

Y castell a’r teras uchaf wedi eu goleuo yng Nghastell a Gardd Powis, Powys, Cymru

Mae tymor y dathlu 2016 ar y gorwel ac mae’n dda gallu dweud bod digonedd o ffyrdd o ddathlu yma ym Mhowis. Mwynhewch y gerddi wedi eu goleuo’n hardd, cyngherddau carolau, bwydydd tymhorol blasus a chyfarfod Sion Corn yn ei groto. Mae ’na rywbeth i ddod â disgleirdeb i Nadolig pawb.

Mwynhewch Nadolig gwahanol

O Dachwedd 25 – Rhagfyr 23 bydd ein Hystafelloedd Mawreddog yn gefnlen arbennig iawn ar gyfer cynnal ein ‘Nadolig hynod’. Byddwn yn ffarwelio â’r hen draddodiadau ac yn tanio’ch dychymyg ag amrywiaeth o goed Nadolig, tra gwahanol i unrhyw goed Nadolig a welsoch o’r blaen.
Os yw’n well gyda chi wisgo’ch dillad cynnes a mentro allan i’r awyr iach, bydd ein gardd ar agor tan 4pm. Anadlwch ffresni’r gaeaf wrth ymlwybro ar hyd y teras uchaf a mwynhewch wledd yr olygfa bell dros y dyffryn; dan ysgeintiad o farrug gaeaf, mae’n hollol hudol.
 

Gerddi Goleuni 

Llonnwch nosweithiau tywyll y gaeaf ar daith braf o gwmpas ein gardd, cwrt a therasau ffurfiol, i gyd wedi eu goleuo’n wefreiddiol. Wedyn, cynheswch gyda diod cynnes neu fwyd ysgafn yn y bwyty neu ewch i wneud ychydig o siopa Nadolig yn siop y Cwrt; mae’r ddau le yn agored tan 8 pm. Os y’ch chi’n chwilio am ddigwyddiad i gynnau ysbryd y Nadolig, dyma’r ateb yn bendant.
 
25-27 Tachwedd, 2-4 & 9-11 Rhagfyr 5pm – 8.30pm (mynediad olaf 7.30pm). Prisiau mynediad arferol, am ddim i aelodau.
 

Sion Corn yn ei Groto

Cwrdd â Sion Corn yw un o’r profiadau hynny sy’n gwneud cyfnod y dathlu yn un mor hudol i deuluoedd. Dewch â’ch plantos gyda chi, ac fe fyddwch yn creu munudau bach o ddisgleirdeb tymhorol, ynghyd â’n cefnogi ni yn ein gwaith cadwraeth cyson ym Mhowis.
 
26-27 Tachwedd, 3-4, 10-11, 17-18 Rhagfyr, 11am-4pm. £6.50 y plentyn i gynnwys rhodd a bisgeden Nadolig flasus. Rhaid archebu lle.
 

Cyngerdd carolau Nadolig

Pa ffordd well o deimlo ysbryd yr Ŵyl na thrwy ganu carolau. Ymunwch â ni ar Ragfyr 10 yn amgylchedd hardd ein ystafell ddawns ar gyfer ein cyngerdd carolau bythol-boblogaidd gyda Cantorion St.Cecilia Caer. Oedolion £9, plant £4.50. Rhaid archebu lle.
 

Bwytewch, yfwch a byddwch lawen

Rhwng y gweithgareddau i gyd, cymerwch hoe fach i ymlacio ac eisteddwch lawr i flasu’r bwyd tymhorol bendigedig yn ein bwyty. Ry’n ni ar agor bob dydd o 10am-4pm, yn gweini dewis amheuthun o brif gyrsiau, prydau ysgafn, cacennau a diodydd.
 
Tretiwch eich hunan a ffrind i de prynhawn moethus. Byddwn yn gweini dewis o frechdanau bychain, cacennau danteithiol a te dail traddodiadol neu beth am ychwanegu gwydraid o Prosecco i fynd i hwyl yr ŵyl go iawn? £18.95 i ddau neu £24.95 gyda gwydraid o Prosecco. Rhaid archebu lle. Am fwy o wybodaeth neu i archebu lle ffoniwch 01938 551927
 

Blino siopa?

Siopa ‘Dolig yn llethu? Peidiwch gwthio trwy dorfeydd y stryd fawr, dewch i siopa’n hamddenol yn ein Siop Roddion. Addurniadau, cardiau Nadolig, rhoddion hyfryd, bwydydd blasus y tymor a basgedi o fwyd yn ôl eich harcheb; ry’n ni’n cynnig popeth sydd ei angen arnoch ar gyfer Nadolig hudol.
 

Oes angen oedi eiliad yn hirach? Ymwelwch â Phowis y gaeaf hwn ac ychwanegwch ddisgleirdeb i naws eich Nadolig. I archebu lle yn un o’n digwyddiadau ewch i’n tudalen Digwyddiadau.