Nadolig yng Nghastell a Gardd Powis

A Christmas tree in the Blue Drawing Room at Powis Castle, Powys, Wales

Bydd y Nadolig yng Nghastell a Gardd Powis ychydig yn wahanol eleni. Bydd yr ardd ar agor i’w fwynhau gyda llwybr taith aeafol i deuluoedd, a cewch weld addurniadau Nadolig hudol ym mhrif ystafelloedd y castell. Mae Castell a Gardd Powis ar agor yn ddyddiol o 4-30 Rhagfyr (ar gau 24-26 Rhagfyr). Fodd bynnag, megis sawl elusen, rydym yn wynebu herion heb eu debyg yn dilyn effaith argyfwng y coronafeirws ac felly wedi penderfynu ohirio ein digwyddiadau Gardd Oleuedig a phrofiad cwrdd â Siôn Corn eleni.

Y Nadolig yma gallwch fwynhau’r addurniadau ysblennydd yn y castell, teithiau cerdded gaeafol, cwpanau o siocled poeth blasus i'ch cynhesu, siopa Nadolig, a peidiwch ag anghofio am lwybr taith aeafol Persi Ceidwad y Parc.


Mae’r nosweithiau’n ymestyn, y tywydd yn oeri a mae'r Nadolig ar ein gwarthaf. Dyma’r amser i ddathlu hwyl yr wŷl, a pwy ffordd gwell nag ymweld â Chastell a Gardd Powis.

Gwelwch ddisgleirdeb y Castell

Camwch i mewn i’r castell i weld yr ystafelloedd crand wedi eu haddurno’n draddodiadol ar gyfer y Nadolig. Gyda coed Nadolig godidog ac addurniadau hardd sy’n disgleirio o dan oleuni euraidd y canhwyllyron, a golygfa gaeafol yn yr Oriel Hir, mae yna ddigonedd i ychwanegu ddisgleirdeb i’ch Nadolig.

Os byddwch yn ymweld gyda plant, gwelwch sawl ‘Lygoden corrach’ y gallwch ddarganfod yn cludo anrhegion bychan trwy’r castell. Os cadwch yn dawel iawn efallai byddwch hyd yn oed yn eu gweld yn mwynhau parti Nadolig!

Nodwch: ar adegau prysur mae’n bosib bydd yn rhaid cyfyngu ymweliadau i’r castell. Byddwch yn barod i ddisgwyl y tu allan i’r castell am fynediad. Yn unol a chanllawiau’r llywodraeth, mae ofyn i chi wisgo gorchudd wyneb mewn rhan fwyaf o lefydd tu mewn, dewch ag un gyda chi os gwelwch yn dda.
 

Llwybr taith aeaf Persi Ceidwad y Parc

Mwynhewch llwybr taith aeaf Persi Ceidwad y Parc ar 4-23 a 27-30 Rhagfyr a 1-5 Ionawr, 10am-4pm (mynediad olaf 3pm). Ymunwch â’r hwyl gyda Persi a’i ffrindiau a rhowch help llaw i fyd natur.

Mae’r gaeaf yn amser brysur i Persi Ceidwad y Parc felly gwisgwch eich welintons a rhowch gymorth iddo am y dydd. Allwch chi ddatrys y cliwiau gyda nodyn gan Persi i’ch helpu? Rhowch gynnig ar weithgareddau’r gaeaf a gemau ar hyd y ffordd.

Cost pob llwybr yw £2 sy’n cynnwys gwobr a chyfle i gofnodi’ch profiad o’r diwrnod. Caiff lwybr taith aeaf Persi Ceidwad y Parc ei gynnal yn yr ardd ble mae yna tâl mynediad arferol.
 

Rhowch gynnig ar lwybr taith aeaf Perci Ceidwad y Parc
Perci Ceidwad y Parc
Rhowch gynnig ar lwybr taith aeaf Perci Ceidwad y Parc
Two children in a park

Rhowch gynnig ar lwybr taith aeaf Perci Ceidwad y Parc 

Rydym yn eich gwahodd i fwynhau llwybr taith aeaf Perci Ceidwad y Parc yng Nghastell a Gardd Powis. Ymunwch â’r hwyl gyda Perci a’i ffrindiau a rhowch help llaw i fyd natur. Dysgwch fwy am ein llwybr yng Nghastell a Gardd Powis.

Rhodio’r gaeaf

Os mae’n well gennych lapio’n gynnes a mentro allan, mwynhewch yr awyr iach wrth grwydro ar hyd y Teras Uchaf, trwy’r Ardd Ffurfiol Edwardaidd neu ymysg y coed yn y Gwyllt, ein coetir ffurfiol. Mae’r ardd yn agored 10am-4pm (ar gau 24-26 a 31 Rhagfyr).

Mwynhewch golygfeydd syfrdanol ar draws Dyffryn Hafren ac edmygwch ywen hynafol, coed ysblennydd a’r terasau Eidalaidd; maent yn hudol yn disgleirio dan y rhew.

Dilynwch ein taith gerdded gaeafol i weld uchafbwyntiau’r tymor yn yr ardd:

Danteithion blasus

Os oes awydd bwyd arnoch, mae yna ddigonedd o tameidiau blasus y tymor i’w gynnig yn Caffi’r Cwrt (ar agor 10am-4pm pob dydd*). O cawl a phrydau bychan, i frechdanau, teisennau ac wrth gwrs mins peis, mae yna digon o ddewis. 

Cynheswch gyda diod poeth yn y caffi neu i gludo wrth gerdded o amgylch yr ardd; beth am dewis un o’n diodydd tymhorol blasus neu, wrth gwrs, bydd eich ffefrynnau arferol ar gael hefyd. 

Dewch a’ch ffrindiau neu’ch teulu am de prynhawn Nadoligaidd yng Nghaffi’r Cwrt. Mae bwcio yn hanfodol ar gyfer te prynhawn Nadoligaidd; ar gael 11am-3pm yn ystod mis Rhagfyr. £18.95 y pen neu £22.95 gyda wydr o proseco. Am ragor o wybodaeth neu i bwcio galwch 01938 551927.

*ar gau 24-26 a 31 Rhagfyr
 

Sbri Siopa

Siopa Nadolig? Osgowch y stryd fawr wyllt a gorffennwch eich siopa yn Siop Anrhegion y Cwrt.

Addurniadau Nadolig, nwyddau i’r tŷ, anrhegion sy’n ddigon o’r rhyfeddod a bwydydd Nadoligaidd; mae popeth sydd ei angen arnoch ar gyfer Nadolig hudol yn ein siop. Bydd pob ceiniog a warir yn ein siop yn aros ym Mhowis ac yn helpu i warchod y lle arbennig hwn i bawb, am byth – diolch am ddod a llawenydd i’n Nadolig ninnau hefyd.

Mae Siop y Cwrt yn agored 10am-4pm (ar gau o 24 Rhagfyr ymlaen).
 

Oes angen oedi eiliad yn hirach? Ymwelwch â Phowis y gaeaf hwn ac ychwanegwch ddisgleirdeb i’ch Nadolig.