Nadolig yng Nghastell a Gardd Powis

Y castell a’r teras uchaf wedi eu goleuo yng Nghastell a Gardd Powis, Powys, Cymru

Mae digonedd o ffyrdd i ddathlu hwyl yr Ŵyl yma ym Mhowis. Mwynhewch y gerddi wedi eu goleuo'n hardd a gweithdai crefftau, bwydydd Nadoligaidd coeth ac amser stori gyda Siôn Corn. Mae rhywbeth i ychwanegu disgleirdeb at Nadolig pawb.

O 24 Tachwedd, camwch i’r ‘Nadolig Hynod’ yn Ystafelloedd Mawreddog Castell Powis. Cewch weld cyfres o olygfeydd Nadoligaidd yn ymagor y tu ôl i fframiau aur enfawr sy’n disgleirio dan oleuni euraid y canwyllyrau. Bydd addurniadau traddodiadol a mewnosodiadau clyfar yn datgelu mwy ynghylch sut treuliodd y teulu Herbert eu Nadolig.

Os byddai’n well gennych wisgo’ch dillad cynnes a mentro i’r awyr iach, chwythwch y gweoedd pryfed cop ymaith ac ewch am dro ar hyd y teras uchaf. Treuliwch ennyd yn gwerthfawrogi’r olygfa odidog o ddyffryn Hafren ac edmygwch yr yw hynafol a’r terasau Eidalaidd; maent ar eu mwyaf hudolus gyda haen denau o farrug yn gorwedd arnynt.

Mae’r castell a’r ardd yn agored bob dydd tan 4pm (mynediad olaf am 3.30pm, wedi cau 25 Rhagfyr).

Gerddi wedi’u Goleuo

Rhowch fywyd i nosweithiau tywyll y gaeaf gyda thaith hamddenol o amgylch ein gardd, terasau a chwrt ffurfiol sydd wedi’u goleuo’n hynod drawiadol. Wedi hynny, ewch i ymweld ag ystafelloedd addurnedig y Castell, cynheswch gyda diod gynnes a byrbryd ysgafn yn y tŷ bwyta, neu gwnewch ychydig o’ch siopa Nadolig yn Siop y Cwrt. Mae’r cwbl yn agored tan 8pm. Os ydych yn chwilio am rywbeth i sbarduno’ch ysbryd Nadoligaidd, ni allwch fethu’r digwyddiad hwn.

Dydd Gwener i ddydd Sul, 30 Tachwedd - 16 Rhagfyr, 5pm - 9pm (mynediad olaf am 8pm). Oedolyn £7.15, Plentyn £3.60, Teulu (2O,2P) £17.90, Teulu (1O, 3P) £10.75). Am ddim i aelodau.

Cyfarfod â Siôn Corn

Cyfarfod â Siôn Corn yw un o’r profiadau teuluol hynny sy’n gwneud cyfnod y Nadolig mor hudol. Dewch â’ch plantos gyda chi ac yn ogystal â rhoi disgleirdeb i’ch hwyl yn ystod yr Ŵyl, byddwch hefyd yn ein cefnogi ni gyda’n gwaith cadwraeth parhaus ym Mhowis. Dewch i weld Siôn Corn yn ei Groto bob dydd Sadwrn a dydd Sul o 1-23 Rhagfyr. £6.50 fesul plentyn gydag anrheg a chwci Nadoligaidd blasus. Rhaid archebu lle.

Neu, os hoffech dreulio ychydig mwy o amser gyda Siôn Corn, ymunwch ag ef dros frecwast ym Mwyty’r Cwrt. Wedyn, bydd yn rhannu rhai o’i hoff straeon Nadoligaidd yn ein siop lyfrau cartrefol cyn rhoi anrheg i bob plentyn. Mae hwn yn brofiad cofiadwy sy’n siŵr o lenwi’ch boliau â hwyl yr Ŵyl.

Mwynhewch frecwast gyda Siôn Corn bob dydd Sadwrn a dydd Sul o 24 Tachwedd - 16 Rhagfyr. Oedolion £10.95, Plentyn £9.95. Rhaid archebu lle.

Cyngerdd Carolau Nadolig

Prin oes ffordd well o gynnau ysbryd y Nadolig na thrwy ganu carolau. Ymunwch â ni ar 5 Rhagfyr yn ein neuadd ddawns hyfryd ar gyfer ein cyngerdd carolau blynyddol hynod boblogaidd gyda Chantorion St. Cecilia Caer. Beth am archebu swper ymlaen llaw cyn y cyngerdd ym Mwyty’r Cwrt, hefyd? Oedolion £10, plant £5. Rhaid archebu lle.

Deuddeg Crefft y Nadolig

Does dim i ddweud bod ‘y ’Dolig wedi cyrraedd’ cystal â gosod torch cartref ar eich drws neu wneud yr anrheg berffaith â llaw i rywun sy’n agos at eich calon. Mae gennym ddeuddeg o wahanol weithdai crefftau ym mis Tachwedd a Rhagfyr, y cwbl dan arweiniad arbenigwr a fydd yn eich addysgu am bopeth sydd angen i chi ei wybod ar gyfer Nadolig crefftus. Rhaid archebu lle, ewch i’n tudalen beth sydd ymlaen i ganfod mwy.

Bwytewch, yfwch a Byddwch Lawen

Cymrwch seibiant tawel rhwng gweithgareddau ac ymlaciwch ym Mwyty’r Cwrt i gael blas ar y bwyd Nadoligaidd hyfryd yno. Ar agor yn ddyddiol o 10am-4pm, byddwn yn gweini detholiad blasus o brif brydau, tameidiau ysgafn, teisennau a diodydd.

Beth am gymryd seibiant oddi wrth baratoadau’r Nadolig a mwynhau te prynhawn moethus gyda ffrind? Byddwn yn gweini detholiad o frechdanau bach, teisennau blasus a the dail rhydd traddodiadol. Gallwch hefyd ychwanegu gwydraid o broseco neu win cynnes i gynnau ysbryd y Nadolig go iawn.

£12.00 y pen neu £18.00 gyda gwydraid o broseco neu win cynnes. Rhaid archebu lle. Am ragor o wybodaeth neu i archebu, ffoniwch 01938 551927.

Sbri Siopa

Siopa Nadolig? Osgowch y stryd fawr wyllt a gorffennwch eich siopa yn Siop Anrhegion y Cwrt. Cardiau ac addurniadau Nadolig, anrhegion sy’n ddigon o’r rhyfeddod, bwydydd Nadoligaidd, a basgedi anrhegion a wneir yn arbennig i bob archeb; mae popeth sydd ei angen arnoch ar gyfer Nadolig hudol yn ein siop.

Oes angen oedi eiliad yn hirach? Ymwelwch â Phowis y gaeaf hwn ac ychwanegwch ddisgleirdeb i’ch Nadolig. I archebu lle ar un o’n digwyddiadau neu i ganfod mwy, ewch i’n tudalen digwyddiadau.