Blodau arfordirol o gwmpas Penrhyn Dewi

Carped o flodau ar yr arfordir

Dewch i Dyddewi rhwng y gwanwyn a’r hydref cynnar ac fe welwch garpedi lliwgar o flodau gwyllt yn harddu’r tirlun.

Y pennaf o blith blodau’r arfordir yw Clustog Fair, sy’n tyfu ar hyd llwybr yr arfordir ac mewn waliau sych a chloddiau. Dewch ym mis Mai i’w weld ar ei orau.
 
O ddiwedd Gorffennaf hyd Hydref, mae llechweddau’r arfordir yn danbaid o liw porffor ac aur yr eithinen fân a’r grug.
Wrth i’r tywydd gynhesu, fe welwch ieir bach yr haf yn chwilio am neithdar, a madfallod yn twymo’n braf yn haul y gwanwyn.
 

Blodau ry’ch chi’n debygol o’u gweld ar eich taith

  • Gludlys arfor – mae’n tyfu ymhlith twmpathau clustog Fair ac yn glynu at gloddiau a phen y clogwyni
  • Briallu Mair – mae hwn wedi prinhau ar lawr gwlad, ond yn ffynnu’n dda o hyd ar hyd yr arfordir.
  • Briweg y cerrig – edrychwch amdano yn y gerddi creigiog naturiol o gwmpas clogwyni Penmaen Dewi, ac mewn waliau a chloddiau ger llwybr yr arfordir.