Ciosg Porth Clais

Caroline and Ben Elliott outside the kiosk

Gall ymwelwyr fwynhau blas go iawn o’r ardal yng Nghiosg Porth Clais yn Sir Benfro. Hen ystafell bwmpio gweithfeydd nwy Tŷ Ddewi yw’r adeilad brics coch sydd ym maes parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ger yr harbwr.

Croeso cynnes

Wedi’r chwilota am denant newydd yn 2018, mae’r ciosg lluniaeth bellach dan ofal dau o bobl lleol Tŷ Ddewi, Ben a Caroline Elliott, sy’n gyffrous am y cyfle hwn ar stepen eu drws. “Ry’n ni ar dân dros yr ardal hon ac wedi cerdded heibio sawl gwaith a meddwl sut bydden ni’n gosod ein stamp ein hunain ar bethe petai cyfle’n codi.

“Ry’n ni wrth ein bodd nawr i fod yn dechrau ar yr antur hon gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghiosg Porth Clais lle gallwn ddangos y gore o gynnyrch Sir Benfro, darparu lle i ymwelwyr gael hoe fach a rhannu gwybodaeth am bethau i’w gweld a’u gwneud yn yr ardal,” meddai’r pâr yn frwd.

Beth sydd ar y fwydlen?

Bwydlen o fwyd ysgafn fydd yna, yn gyfleus ar gyfer bod ger y môr, gyda diodydd poeth, hufen iâ lleol, cacennau cartref, cawliau, stiw, brechdanau wedi’u tostio a phrydau bach tymhorol.

“Mae ein bwydlen wedi ei seilio ar gynhwysion lleol a phrydau bach blasus i’w mwynhau ar droed,” maen nhw’n esbonio.

Oriau agor a sut i gael at y ciosg

Mae’r ciosg ar agor yn ddyddiol o 10am hyd 4pm hyd ddiwedd mis Medi. Fe welwch y ciosg drws nesaf i faes parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Harbwr Porth Clais (SA62 6RR).

Gweithio mewn partneriaeth

Wrth drafod y fenter newydd, esbonia Cath Orchard, ein rheolwr busnes ar gyfer gogledd Sir Benfro, “Ry’n ni’n wirioneddol gyffrous i fod yn gweithio mewn partneriaeth gyda Ben a Caroline yng Nghiosg Porth Clais.

“Mae’r ciosg mewn man delfrydol i ddarparu lluniaeth a gwybodaeth i filoedd o ymwelwyr sy’n dod i’r man arbennig hwn flwyddyn ar ôl blwyddyn i grwydro llwybr yr arfordir, a mwynhau chwaraeon dŵr a byd natur.

Gwybod mwy

Am wybodaeth diweddar ewch i dudalennau Facebook neu Instagram Porth Clais Kiosk.