Ciosg Porth Clais

Ymwelydd yn dala hufen ia

Fe ddewch o hyd i Giosg Porth Clais ym maes parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, man poblogaidd gan gerddwyr, llongwyr a chaiacwyr i gael hoe a lluniaeth. Ystafell bwmpio gweithfeydd nwy Tyddewi gynt yw’r adeilad bach sgwâr brics coch.

Diodydd

Torrwch eich syched gyda diod o’r ciosg. Blaswch sudd ffrwythau ffres a smŵddis, a rhowch gynnig ar de traddodiadol ac anarferol:
  • Rooibos – te’r gwylltir coch o dde Affrica
  • Chai sbeislyd – te du Indiaidd gyda cardamom a sbeis cymysg
  • Sunsur gyda lemwn a mêl
  • Te gwyrdd reis Siapaneaidd
 

Tameidiau

Angen chwistrelliad o ynni? Dim problem, llenwch eich bol gyda tameidiau blasus yn y ciosg, lle cewch:
  • Fflapjacs cartref mewn amrywiaeth o flasau fel siocled a bricyll, datys a chnau Ffrengig, siocled gwyn, sunsur a sinamwn
  • Cacennau sbwng, cacen foron a chnau Ffrengig a chacen ffrwyth ffrwythog
  • Hufen ia Mr Creamy
 

Lleoliad

Fe welwch y ciosg drws nesa i faes parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Harbwr Porth Clais (SA67 SRR) – lan yr hewl o arosfan bws y Celtic Coaster.